Reklama

14. sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

Informujemy i zapraszamy na posiedzenie XIV Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8. Radni przyjmą najważniejszą uchwałę w każdym roku - mowa o uchwale budżetowej na rok 2020.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta i komisji stałych za 2019 rok.
6. Przyjęcie planów pracy Rady Miasta i komisji stałych na 2020 rok.
7. Uchwalenie budżetu miasta na 2020 rok:
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
c) stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) dyskusja,
f) przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok,
g) przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na 2020 rok,
b) uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020,
c) powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej,
d) powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w 2020 r.,
e) powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w 2020 r.,
f) powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w 2020 r.,
g) rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim,
h) zmian w budżecie miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2019,
i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

materiał: Biuro Rady Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
tekst: Robert Matejek przewodniczący Rady Miasta / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama