Reklama

15. sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

XV Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 13.30 w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wysokie ul. Rudnicka 36. Głównym punktem obrad będzie dyskusja nad uchwaleniem budżetu gminy na rok 2020.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy (zgłaszanie ewentualnych uwag).
2. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji z bieżącej działalności.
3. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych.
4. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok:
a. przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie,
c. przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
d. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji stałych,
e. dyskusja,
f. głosowanie nad projektem.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany budżetu gminy na 2019 rok
b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c. powołania Programu Funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych jako instrumentu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
d. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
e. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu
f. ustalenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
7. Roczne sprawozdanie monitoringowe za 2018 r. z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2020 w latach 2017-2019.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

 

materiał: Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim
tekst: Maria Szmytko sekretarz UG / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama