Reklama

Sesja budżetowa gminy Biała Podlaska

Uroczysty charakter miała ostatnia w tym roku, dwunasta sesja Rady Gminy Biała Podlaska. Rozpoczął ją okolicznościowy teledysk przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury, w trakcie którego wójt Wiesław Panasiuk złożył mieszkańcom gminy najlepsze życzenia świąteczne. Następnie zespół śpiewaczy Zorza z Cicibora Dużego wykonał kilka współczesnych kolęd, a radni przełamali się opłatkiem.

W części roboczej sesji wójt złożył sprawozdanie z działalności między sesjami. Radni zaakceptowali propozycję kierownika GOPS Marleny Makaruk dotyczącą przystąpienia gminy do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, Ma on zapewniać niepełnosprawnym funkcjonowanie w życiu społecznym. Przyszłoroczna edycja tego programu finansowana będzie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Sekretarz gminy Grażyna Majewska przedstawiła założenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Radni przyjęli jednogłośnie program oraz związane z nim wydatki, przewidziane na 141 tys. 720 zł. Jednogłośnie przyjęto też regulamin przyznawania dodatków za godziny ponadwymiarowe oraz nagród dla nauczycieli, udzielania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym, koszty opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym oraz średnią cenę paliwa za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Na finał sesji wójt W. Panasiuk podzielił się refleksjami na temat przedstawionej do głosowania uchwały budżetowej na rok 2020. – Nasz budżet ma charakter zrównoważony, na miarę posiadanych funduszy. Rosnące lawinowo koszty utrzymania oświaty sprawiają, że musimy szukać oszczędności gdzie tylko się da i rezygnować z części wydatków. Oczywiście, mocno kosztuje nas oświata. Na funkcjonowanie placówek oświatowych przeznaczymy w przyszłym roku aż 24 miliony 401 tysięcy złotych, przy czym subwencja oświatowa z MEN nie pokryje nawet wynagrodzeń dla nauczycieli.

Do tego doliczyć trzeba koszty dowozu uczniów do szkół (978 tys. zł) oraz dotację dla Urzędu Miasta za opiekę dzieci w przedszkolach i żłobkach (1 mln 40 tys. zł). Choćby, dlatego nakłady na inwestycje nie mogą być spełnią wszystkich postulatów mieszkańców. Lista życzeń dotyczących tylko budowy dróg ustalona została na 25 milionów złotych. Będziemy ją spełniali pewnie przez wiele lat.

Z danych przedstawionych przez skarbnika gminy Krzysztofa Radzikowskiego wynika, że planowane dochody gminy wyniosą 69 mln 903 tys. 788 zł, zaś wydatki 72 mln 192 tys. 288 zł. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 2 mln 288 tys. zł pokryje kredyt bankowy. Wśród wydatków dominować będą nakłady na pomoc społeczną. Przeznaczono na nią 26 mln 152 tys. zł, w tym 17 mln na świadczenia wychowawcze 500 +. Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek gminnych wydana zostanie kwota 1 mln 700 tys. zł.

Na gospodarkę odpadami gmina wyda 2 mln 159 tys. zł, na dopłaty do autobusów MZK 610 tys. zł, a na oświetlenie ulic 579 tys. zł. Z przyszłorocznych inwestycji wymienić można fundusz sołecki (848 tys. zł), remont gminnych dróg nieutwardzonych 1 mln 197 tys., budowę dróg utwardzonych 1mln 400 tys. zł (kwota ta może zwiększyć się do 4 mln, jeśli premier zaakceptuje wniosek gminy z Funduszu Dróg Samorządowych).

Dodatkowo 500 tys. zł gmina przeznaczy na dokończenie budowy drogi powiatowej do Jaźwin i 570 tys. zł na dotację dla Starostwa Powiatowego za zrealizowaną w tym roku inwestycję drogową w kierunku Rokitna. Prawdopodobnie 16 mln zł przeznaczonych zostanie na realizację półtora tysiąca wniosków mieszkańców dotyczących odnawialnych źródeł energii (decyzja należy do marszałka województwa). 1,6 mln zł kosztować będzie pierwszy etap remontu zabytkowego dworku w Wilczynie, na który gmina uzyskała już dotację w wysokości 1 mln zł.

Na dokończenie rozbudowy szkoły w Grabanowie gmina wyasygnowała 800 tys. zł. Ewentualne zmiany funduszy na inwestycje możliwe będą po pozyskaniu dotacji zewnętrznych. Budżet uchwalony został większością głosów, przy trzech wstrzymujących się od głosu radnych z klubu „Samorządni dla gminy”.

materiał: Biała Podlaska gmina
tekst: Istvan Grabowski
zdjęcia: autor
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama