Reklama

12. sesja Rady Gminy Biała Podlaska

Informujemy, że 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biała Podlaska ul. Prosta 31 odbędzie się XII posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji połączone ze spotkaniem opłatkowym i śpiewaniem kolęd.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
6.1. przystąpienia Gminy Biała Podlaska do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
6.2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2020, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i planu wydatków finansowych Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6.3. ustalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatków i wysokości stawek tych dodatków oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły;
6.4. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;
6.5. ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym Gminy Biała Podlaska;
6.6.uchwały budżetowej na rok 2020;
6.7. wieloletniej prognozy finansowej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

materiał: Urząd Gminy Biała Podlaska
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama