Reklama

Jarmark Świąteczny w Janowie Podlaskim (zaproszenie)

Klub Twórców Rękodzieła Artystycznego w Janowie Podlaskim zapraszają na Jarmark Świąteczny, który odbędzie się w dniach 20-21 grudnia na dawnym przystanku PKS. 

Organizatorzy zapraszają do udziału twórców i artystów wykonujących: rękodzieło artystyczne, ozdoby,  stroiki i przysmaki świąteczne.

Wypełnioną kartę ZGŁOSZENIA należy dostarczyć najpóźniej do 16 grudnia 2019 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim (ul. 1 Maja 13 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 lub e-mail: [email protected]).

REGULAMIN

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim
Termin: 20 – 21  grudnia 2019 r. od godz. 09:00 do godz. 15:00.
Miejsce: dawny przystanek PKS przy Pl. Partyzantów

Do udziału w nim zapraszamy wytwórców produktów lokalnych i regionalnych wyrobów rękodzieła ludowego, artystycznego oraz rzemiosła. Preferowanym asortymentem są artykuły świąteczne, ceramika artystyczna, zabawki, dzbany, wazy, kubki i inne naczynia, stroiki, ozdoby choinkowe, pamiątki, wyroby drewniane, biżuteria. Ponadto produkty i artykuły spożywcze wytwarzane tradycyjnymi metodami, miody oraz wyroby z wosku pszczelego, sery, czy wędliny.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami Jarmarku mogą być firmy, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, twórcy ludowi i rękodzieła artystycznego oraz kupcy posiadający w swej ofercie wyroby związane z tematyką świąteczną, kulturą ludową i rękodziełem. Osoba bądź firma chcąca wystawić swoje produkty, zobowiązana jest do wypełnienia KARTY

ZGŁOSZENIA i przesłania jej drogą elektroniczną ([email protected]), dostarczenia osobiście wraz z Oświadczeniami RODO w terminie do 16 grudnia 2019 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja 13

 1. Jarmark jest imprezą skierowaną do mieszkańców gminy Janów Podlaski oraz turystów.
 2. Uczestnictwo Wystawców w imprezie jest bezpłatne.
 3. Uczestnik przyjęty do udziału w Jarmarku ma obowiązek uczestniczyć w imprezie.
 4. Uczestnik wystawia na stoisku artykuły, które zostały wymienione na formularzu zgłoszeniowym Jarmarku.
 5. Organizator zapewnia wszystkim Wystawcom zaplecze sanitarne oraz ciepłe napoje (kawa, herbata).
 6. Przyjazd na koszt własny Wystawcy – Organizator nie zwraca wystawcy kosztów transportu.
 7. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych na swoim stoisku.
 8. Pracownicy zatrudnieni w punktach żywnościowych oraz na stoiskach ze sprzedażą winni posiadać ważne książeczki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 9. Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną formę promocji wystawców, które wystawca organizuje we własnym zakresie i na własny koszt. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w ich formę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie Jarmarku,
 • szkody spowodowane kradzieżą innymi przyczynami losowymi lub spowodowane działaniem osób trzecich,
 • wynikłe zobowiązania ze strony wystawcy względem Urzędu Skarbowego oraz Sanepidu.

  11. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.
  12. Lokalizację stoiska wskazuje Organizator przy czym zastrzega sobie prawo jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
  13. Udostępnione przez Organizatora stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy, który jest za nie odpowiedzialny, co oznacza, iż jest on zobowiązany utrzymywać w jego obrębie wysoki poziom estetyki i czystości oraz chronić je przed uszkodzeniami. Po zakończeniu działalności stoiska każdego dnia trwania Jarmarku Wystawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
  14. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności BHP i p.poż., nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie może uniemożliwić lub utrudniać użytkowania stanowisk oraz innych Wystawców.
  15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów prezentowanych przez Wystawców.
  16. Regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców biorących udział w Jarmarku.
  17. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną poproszone o opuszczenie imprezy.
  18. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
  19. Uczestnicy Jarmarku wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku.

INFORMACJE DODATKOWE:

Gminny Ośrodek Kultury

21 – 505 Janów Podlaski 1 Maja 13

Tel. 83 34 13 089

e-mail: [email protected]

>>> KARTA ZGŁOSZENIOWA <<<

materiał: gmina Janów Podlaski
info / plakat: GOK w Janowie Podlaskim

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama