Reklama

Biała Podlaska: Reorganizacja żłobków miejskich

Obecnie w skład zespołu wchodzą dwie placówki: Żłobek Miejski „Skarbiec Skrzata” w Białej Podlaskiej przy ul. Janowskiej 22 oraz Żłobek Miejski „Akademia Małego Odkrywcy” w Białej Podlaskiej przy ul. Leszczynowej 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej ma na celu organizacyjne wyodrębnienie żłobków ze wspólnej struktury zespołu i jest niezbędnym warunkiem poprzedzającym wszczęcie procedury likwidacyjnej gminnej jednostki budżetowej, jaką jest Zespół Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej.

Duża odległość dzieląca obie placówki sprawia, że bardzo utrudniona a często nawet niemożliwa jest natychmiastowa reakcja na pojawiające się sytuacje w pracy z małymi dziećmi. Rozdzielenie żłobków miejskich wpłynie nie tylko na poprawę zarządzania powierzonym obiektem, ale także zasobami ludzkimi. Prezydent Michał Litwiniuk i naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Stanisław Romanowski spotkali się z pracownikami żłobka i uzasadnili planowaną reorganizację.

Ma ona dwa główne cele: pierwszy to lepsza organizacji pracy, skoordynowana, uporządkowana decyzyjność, efektywniejsze wykorzystani zasobów ludzkich (dyrektor będzie miał bezpośredni nadzór i kontrolę nad warunkami i jakością świadczonej opieki w żłobku; dokładnie i precyzyjnie będzie mógł określić zadania i obowiązki pracowników w celu ograniczenia dublowania niektórych zadań).

W szczególności będzie to miało miejsce w Żłobku Miejskim „Akademia Małego Odkrywcy” znajdującym się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Żłobek na ulicy Leszczynowej stał się już samodzielną okrzepłą jednostką, posiada własne problemy, powinien rozwijać się samodzielnie. Przesłanki stojące przy tworzeniu zespołu się wyczerpały. Musi czerpać jeszcze więcej z zasobów ZSO nr 2.

Rozdzielenie Zespołu Żłobków Miejskich nie spowoduje zwiększenia nakładów finansowych na poszczególne jednostki, ponieważ założono likwidację stanowiska wicedyrektora żłobka i jednocześnie obniżenie wynagrodzenia dyrektora w stosunku do obecnych zarobków. Miałoby się ono kształtować się na poziomie wynagrodzenia dyrektorów przedszkoli samorządowych.

Nie przewiduje się zwiększenia liczby etatów administracji i obsługi. Pracownicy zatrudnieni w Zespole mają być pracownikami żłobków, w których dotychczas wykonywali swoje obowiązki pracownicze, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Funkcjonowanie mniejszych jednostek organizacyjnych sprzyja tworzeniu przyjaznej, dobrej atmosfery, budowaniu dobrych relacji pracowniczych, a także kształtowaniu pozytywnego wizerunku jednostki i doskonaleniu standardów opieki nad maluchami. Umożliwi łatwiejszy, bezpośredni kontakt rodziców z dyrektorem żłobka.

Bardzo ważne jest to, że zmiana nie spowoduje zmniejszenie liczby miejsc w żłobkach.

materiał: Urząd Miasta Biała Podlaska
tekst: Gabriela Kuc-Stefaniuk rzecznik Prezydenta Miasta Biała Podlaska
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama