Reklama

X Sesja Rady Miasta Biała Podlaska (zaproszenie)

Informujemy, że w dniu 25 listopada (poniedziałek) 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3) w sali konferencyjnej nr 238, odbędzie się X sesja Rady Miasta Biała Podlaska. Radni pochylą się m.in. nad uchwałami dotyczącymi przekształceń bialskich szkół,  nad uchwałą dotyczącą przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta, uchwałą w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków Miejskich a także nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2025. Pełny porządek obrad poniżej. 

Porządek obrad X sesji Rady Miasta:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Prezydenta Miasta o swojej pracy.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.
7. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej.
8. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej.
9. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej.
10. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej.
11. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej.
12. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej.
13. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej.
14. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej.
15. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkól Zawodowych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej.
16. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej.
17. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej.
18. Uchwała w sprawie określenia kwoty jednostkowej dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej  2020 r.
19. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska na 2020 rok.
20. Uchwała w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej.
21. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2025 „Biała Podlaska- miasto bez barier”.
22. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe PFRON w 2019 roku.
23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnego porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2020.
24. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji łącznie z dachem lub remont samej elewacji.
25. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Biała Podlaska za rok szkolny 2018/2019.
26. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
27. Wolne wnioski i informacje.
28. Zamknięcie obrad. 

W/w projekty uchwał są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bialapodlaska.pl w zakładce Rada Miasta – projekty uchwał.

materiał: Biała Podlaska miasto
info: BIP UM w Białej Podlaskiej
zdjęcie: arch. Radio Biper

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama