Reklama

Wieści z Unii: Tarcza Prywatności UE–USA

Program ochrony danych osobowych przekazywanych do USA w celach handlowych działa i jest stale ulepszany – wynika z corocznego przeglądu tego mechanizmu. - W Tarczy Prywatności uczestniczy około 5 tys. przedsiębiorstw – podkreśla komisarz Věra Jourová. KE zaleca jednak m.in. usprawnienie certyfikacji przedsiębiorstw, które chciałyby dołączyć do programu.

Komisja Europejska opublikowała swoje sprawozdanie na temat trzeciego corocznego przeglądu funkcjonowania Tarczy Prywatności UE–USA. Potwierdzono, że USA w dalszym ciągu zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach Tarczy Prywatności przez podmioty z UE certyfikowanym przedsiębiorstwom w USA. Od czasu drugiego rocznego przeglądu odnotowano liczne ulepszenia w funkcjonowaniu tego programu, a także dokonano nominacji na stanowiska w kluczowych organach nadzoru i organach rozjemczych, takich jak nominacja na stanowisko Rzecznika ds. Tarczy Prywatności. W trzecim roku działania programu w przeglądzie skupiono się na wnioskach wyciągniętych z jego praktycznego wdrażania i bieżącego funkcjonowania. Obecnie w programie ochrony danych między UE a USA uczestniczy około 5 tys. przedsiębiorstw.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová stwierdziła: – W programie Tarczy Prywatności uczestniczy około 5 tys. przedsiębiorstw, co świadczy o tym, że program realizowany jest z powodzeniem. Doroczny przegląd stanowi ważną kontrolę funkcjonowania programu. Będziemy kontynuować dialog w drodze dyplomacji cyfrowej z naszymi partnerami z USA w celu wzmocnienia Tarczy, również w zakresie nadzoru, egzekwowania zasad oraz, w dłuższej perspektywie, zwiększenia konwergencji naszych systemów.

W trzecim przeglądzie odnotowano między innymi, że Departament Handlu USA zapewnia niezbędny nadzór w sposób bardziej systematyczny, na przykład poprzez comiesięczne wyrywkowe kontrole przedsiębiorstw pod kątem przestrzegania przez nie zasad Tarczy Prywatności.

Działania w zakresie egzekwowania przepisów poprawiły się: w siedmiu przypadkach Federalna Komisja Handlu podjęła działania egzekwujące w związku z Tarczą Prywatności.

Coraz więcej osób fizycznych korzysta z praw przysługujących im w ramach Tarczy Prywatności, a odpowiednie mechanizmy dochodzenia roszczeń prawidłowo funkcjonują.

Oprócz mianowania stałego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności wypełniono dwa ostatnie wakaty w Radzie Nadzoru nad Prywatnością i Wolnościami Obywatelskimi, dzięki czemu Rada po raz pierwszy od 2016 r. została w pełni obsadzona.

Komisja zaleca jednak podjęcie pewnych konkretnych kroków, aby zapewnić skuteczniejsze funkcjonowanie Tarczy Prywatności w praktyce. Chodzi m.in. o dalsze wzmocnienie procesu (ponownej) certyfikacji przedsiębiorstw, które chcą w uczestniczyć w Tarczy, poprzez skrócenie czasu tego procesu, rozszerzenie kontroli zgodności, w tym dotyczących fałszywych oświadczeń o uczestnictwie w programie, oraz opracowanie dodatkowych wytycznych dla przedsiębiorstw w odniesieniu do danych dotyczących zasobów ludzkich. Komisja oczekuje również, że Federalna Komisja Handlu zintensyfikuje dochodzenia dotyczące przestrzegania istotnych wymogów Tarczy Prywatności oraz dostarczy Komisji i unijnym organom ochrony danych informacje na temat trwających dochodzeń.

Kontekst

Decyzję dotyczącą Tarczy Prywatności UE–USA przyjęto 12 lipca 2016 r., a nowe ramy zaczęły funkcjonować 1 sierpnia 2016 r. Tarcza zapewnia ochronę praw podstawowych wszystkich osób w UE, których dane osobowe są przekazywane przedsiębiorstwom certyfikowanym w Stanach Zjednoczonych w celach handlowych, a także zapewnia jasność prawa dla przedsiębiorstw, które muszą dokonywać transatlantyckich transferów danych.

Komisja zobowiązała się do corocznego przeglądu uzgodnionych ram, aby ocenić, czy w dalszym ciągu zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Pierwszy roczny przegląd miał miejsce we wrześniu 2017 r., a drugi – w październiku 2018 r.

12 września 2019 r. dyrektor generalna do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Tiina Astola oraz amerykański sekretarz handlu Wilbur Ross rozpoczęli dyskusje na temat trzeciego przeglądu Tarczy Prywatności UE–USA (oświadczenie). Ustalenia zawarte w tym sprawozdaniu opierają się na spotkaniach z przedstawicielami wszystkich służb rządowych USA odpowiedzialnych za zarządzanie Tarczą Prywatności, m.in. Departamentu Handlu, Federalnej Komisji Handlu, Urzędu Dyrektora Krajowych Służb Wywiadowczych i Departamentu Sprawiedliwości, które to spotkania odbyły się w Waszyngtonie we wrześniu 2019 r., a także na wkładzie szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym informacjach zwrotnych od przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną prywatności. W przeglądzie uczestniczyli również przedstawiciele niezależnych organów ochrony danych UE. Obecnie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczy się postępowanie dotyczące przekazywania danych między UE a Stanami Zjednoczonymi, które może również mieć wpływ na Tarczę Prywatności. W lipcu 2019 r. odbyło się przesłuchanie w sprawie C-311/18 (Schrems II). Po wydaniu wyroku przez Trybunał Komisja oceni jego konsekwencje dla Tarczy Prywatności.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama