Reklama

Biała Podlaska: 20-lecie Szkoły Rzemieślniczej (galeria)

Mija dwadzieścia lat, od momentu gdy w 1999 roku, po 50 latach od chwili zamknięcia Wieczorowej Szkoły Zawodowej, reaktywowana została Średnia Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej. Dziś, 19 października, w szerokim gronie spotkali się nauczyciele, wykładowcy i współpracownicy szkoły. - Dla nas to taki integracyjny Dzień Nauczyciela ale i moment podsumowań, podziękowań i z optymizmem patrzenia w przyszłość. - mówił dyrektor szkół - Maciej Czech.

Minutą ciszy uczczono pamięć pedagogów którzy uczestniczyli w historii szkoły, zostawili część siebie i swojego serca w nauce uczniów i życiu szkoły a dziś zabrakło już ich na 20 leciu placówki, wspomniano w ten sposób pamięć o: Józefie Piśniaku – starszym Cechu, Marianie Sobieszczuku – prezesie Izby, Andrzeju Schmidke – starszym Cechu, Kazimierzu Tur – członek Zarządu, nauczycielach: Antonim Filipiuku, Franciszku Jarmołowiczu, Janinie Wrzecion.

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli m.in.: Zbigniew Marchwiak – prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Magdalena Zabłocka – dyrektor Izby, Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców na czele ze starszym Cechu Mirosławem Sawczukiem, podstarszymi Cechu Zenonem Śledziem i Waldemarem Romaniukiem, sekretarzem Kazimierzem Mikołajczukiem, skarbnik Jadwiga Turuta i członkowie Maciej Furmaniak i Andrzej Dębowski. Edward Czapski – wieloletni były starszy Cechu oraz członek Komisji Rewizyjnej, Stanisław Czech – wieloletni były kierownik Cechu, Przemysław Olesiejuk – pierwszy dyrektor Szkół Rzemieślniczych, Mieczysław Maciejczyk – były pełnomocnik Zarządu ds. szkół i zastępca dyrektora Szkół Rzemieślniczych, Roman Bodziak – prezes firmy ubezpieczeniowej Horyzont,

Część artystyczna i rys historyczny przedstawiła zebranym reprezentacja uczniów Szkół Rzemieślniczych pod kierunkiem z-cy dyrektora szkół Joanny Harasimiuk.

Głównymi inicjatorami powołania niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej prowadzonej przez Bialski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców był ówczesny starszy cechu Józef Piśniak wraz z kierownikiem cechu Stanisławem Czechem.

Dzięki staraniom zarządu 30 listopada 1998 r. Cech uzyskał wpis Średniej Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej do ewidencji niepublicznych placówek szkolnych. Na mocy porozumienia z Zakładem Doskonalenia Zawodowego udostępniono Średniej Rzemieślniczej Szkole Zawodowej sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe w budynku przy al. Jana Pawła II 97.

Dalsze działania organizacyjne przyniosły zmianę nazwy Szkoły na „Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa” i nadanie 9 września 1999 r. decyzją Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej Andrzeja Czapskiego uprawnień szkoły publicznej.

1 września 1999 roku w sali konferencyjnej byłego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej nastąpiło rozpoczęcie rzemieślniczego roku szkolnego, będąc jednocześnie inauguracją nowej szkoły w Białej Podlaskiej. Kadrę nauczycielską stanowiło 9 nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. Kierownictwo szkoły powierzono Henrykowi Zacharukowi, natomiast obowiązki pełnomocnika zarządu ds. szkoły Mieczysławowi Maciejczykowi.

Po raz pierwszy młodzież ślubowała na sztandar rzemieślniczy, przyrzekając „By z ucznia stać się rzemieślnikiem oraz kultywować tradycję i zwyczaje rzemiosła.” Naukę w szkole rozpoczęło w 3 klasach 99 uczniów kształcących się w piętnastu zawodach: kucharza, piekarza, cukiernika, rzeźnika – wędliniarza, mechanika i blacharza samochodowego, murarza, montera instalacji i urządzeń sanitarnych, zegarmistrza, ślusarza, stolarza, fryzjera, elektryka, elektronika i montera-elektronika.

Rozpoczęcie roku w szkołach rzemieślniczych co roku świętowano w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego lub w Cechu Rzemieślników przy ul. Moniuszki 20, a od roku 2016 w szkolnej sali gimnastycznej przy ul. Warszawskiej.

Sukcesy w szkoleniu i wychowywaniu młodzieży sprawiły, iż w roku 2002, we współpracy z Urzędem Miasta, podjęto decyzję o utworzeniu Gimnazjum Rzemieślniczego, w którym powstały oddziały przysposabiające do pracy. Rzemieślnicze Gimnazjum rozpoczęło swą działalność z początkiem roku szkolnego 2002/2003. Zajęcia odbywały się w salach udostępnianych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Dyrektorem placówki został Przemysław Olesiejuk.

W roku 2004 pojawiła się nowa możliwość dla Szkoły Rzemieślniczej wynajmu pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 14. 25 maja 2004 rozpoczął się remont adaptacyjny pomieszczeń na V piętrze przeznaczonych na siedzibę szkoły. Rzemieślnicy zrzeszeni w bialskim Cechu zaangażowali się w remont pomieszczeń, a częściowo prace stolarskie i ślusarskie wykonywali uczniowie w ramach egzaminów praktycznych. Na stanowisko dyrektora szkół rzemieślniczych powołano Iwonę Kulhawczuk.

Ostateczne ukończenie prac i uroczyste otwarcie budynku, połączone z rozpoczęciem zajęć w nowym miejscu odbyło się 17 września 2004 r., kiedy to starszy cechu Andrzej Schmidtke przekazał symboliczny klucz do nowej szkoły Dyrektor.

W 2005 roku podjęto decyzję o dalszej rozbudowie oferty edukacyjnej szkół. Zaplanowano otworzenie dwóch typów szkół dla dorosłych
1 – rzemieślniczego technikum uzupełniającego dla dorosłych oraz
2 – liceum uzupełniającego dla dorosłych.
W ramach technikum uczniowie mogli kształcić się na kierunkach:
• technik usług fryzjerskich,
• technik mechanik,
• technik technologii żywności.

Nauka w technikum kończyła się egzaminem zawodowym oraz egzaminem maturalnym. Liceum uzupełniające dla dorosłych kończyło się egzaminem maturalnym. Obie szkoły stanowiły ofertę dalszego kształcenia głównie dla absolwentów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W związku z powstaniem dwóch nowych postanowiono od 1 września 2006 roku powołać Mieczysława Maciejczyka i Macieja Czecha na stanowiska zastępców dyrektora Szkół Rzemieślniczych.

Uczniowie Technikum i Liceum jak tradycja nakazywała zawsze przed maturą organizowali Studniówki. Wspólnie z nimi świętowali również uczniowie trzeciej klasy Szkoły Zawodowej. Był to czas wspaniałej zabawy.

Dzień Edukacji Narodowej przypadający na 14 października szkoła świętuje jako Dzień Nauczyciela i Dzień Mistrza Szkolącego.

Ważnym przejawem aktywności w działaniach szkoły rzemieślniczej było nawiązanie współpracy z ośrodkami z zagranicy. Wejście kraju w fazę gospodarki wolnorynkowej, otwarcie granic, pozwoliło uzyskać kontakty z organizacjami rzemieślniczymi innych krajów. Nadrzędnym celem współpracy była wymiana doświadczeń dotyczących działalności środowisk rzemieślniczych w różnych krajach, ich organizacji oraz sposobów kształcenia nowego pokolenia rzemieślników.

W latach 90-tych ówczesne województwo bialskopodlaskie nawiązało współpracę współprace z departamentem we Francji. Polska delegacja bialskiego Cechu w 1998 roku udała się do Niort we Francji i ustalono warunki wymiany międzynarodowej. W 2002 roku pojawiła się możliwość nawiązania współpracy ze środowiskiem rzemieślniczym w Niemczech w Rheine. Zostało podpisane trójstronne porozumienie wymiany młodzieży rzemieślniczej – POLSKA- FRANCJA – NIEMCY.

Ważnym wyróżnieniem i uznaniem osiągnięć Bialskiego Cechu w szkoleniu młodzieży rzemieślniczej i organizacji wymian międzynarodowych było wyznaczenie przez Związek Rzemiosła Polskiego, Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej jako reprezentanta na Zlot Pracowników Młodocianych we Francji w 2008 r.

W 2013 roku podjęto decyzję o utworzeniu szkoły policealnej na kierunkach:
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
• technik turystyki wiejskiej
• technik transportu drogowego
• technik administracji.
W 2016r. Dyrekcja Szkoły wspólnie z Zarządem Cechu podjęli decyzję o utworzeniu technikum dla absolwentów gimnazjum. Proponowane kierunki to:
• technik handlowiec,
• technik organizacji turystyki na obszarach wiejskich
• technik reklamy
• technik ochrony środowiska,
• technik informatyk,
• technik inżynierii sanitarnej
• technik inżynierii środowiska i melioracji,

We wrześniu roku szkolnego 2016/2017 została utworzona jedna klasa technikum ochrony środowiska, która jest klasą integracyjną i w tym roku szkolnym 2019/2020 kończy już naukę.

Od 1 września 2017 roku dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa została przekształcona w Branżową Szkołę Rzemieślniczą I stopnia.

W 2018 w związku z kolejną reformą szkolnictwa Dyrektor w porozumieniu z Zarządem Cechu przekształcił Gimnazjum Rzemieślnicze w Liceum Ogólnokształcące i w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęli w nich naukę absolwenci ósmej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum.

Podsumowując dwadzieścia lat istnienia szkolnictwa rzemieślniczego, stwierdzić trzeba, iż pomysł utworzenia niepublicznej szkoły pod patronatem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców okazał się ze wszech miar trafny.

Możliwość zdobycia zawodu, kształcenie się w określonym kierunku, możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy praktycznej powoduje, iż pomimo zmniejszenia się liczby uczniów związanym z niżem demograficznym, szkoły rzemieślnicze wtopiły się w krajobraz edukacyjny Białej Podlaskiej. Wielka w tym zasługa również mistrzów szkolących, bez których nie byłoby możliwe funkcjonowanie szkół.

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
temat: Szkoły Rzemieślnicze w Białej Podlaskiej
tekst: Anna Ferens / Joanna Harasimiuk / Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Radio Biper

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama