Reklama

Kraj: Oczekiwania przedsiębiorców wobec nowego rządu

Zatrzymania bardzo wysokiej inflacji prawa gospodarczego, szczególnie w obszarze podatków PIT i CIT, w połączeniu z dużo większą jednoznacznością przepisów. Usprawnienia rejestracji pracowników cudzoziemskich m.in. skrócenie rejestracji do 48h poprzez przeniesienie zadań Urzędów Wojewódzkich do Powiatowych Urzędów Pracy.

Poszerzenia listy państw, z których pracodawcy mogą pozyskiwać pracowników na uproszczonych zasadach, możliwość wydłużenia okresu legalnej pracy cudzoziemca w Polsce i urzędowe przyspieszenie legalizacji ich pracy. Wzrostu podaży pracy poprzez silne zachęty do aktywności zawodowej pracowników 50+, studentów oraz ułatwienie matkom powrotu do pracy – domagają się przedsiębiorcy od Parlamentu i rządu nowej kadencji.

W środę, 9 października, odbyło się XXX posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, które poświęcone było oczekiwaniom biznesu. Gospodarczy Gabinet Cieni BCC opracował raport, który zawiera konkretne propozycje do wdrożenia po wyborach przez nowe władze. Przedsiębiorcy oczekują m.in. odstąpienia od zmian, które spowodują osłabienie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz mogą spowodować odpływ lub zmianę metody rozliczania wynagrodzenia za wykonywaną pracę/usługi (m.in. zniesienie limitu 30-krotności); zmniejszenia klina podatkowego (pozapłacowych kosztów pracy), w szczególności poprzez znaczne podniesienie kwoty wolnej od podatku.

Konieczne jest także nadanie ochronie zdrowia najważniejszego priorytetu w państwie, uznania wydatków na ochronę zdrowia jako inwestycji (a nie kosztu) i jako koła zamachowego całej gospodarki. Zdaniem Gabinetu Cieni BCC obywatele oczekują również zreformowania zarządzania jakością powietrza – można to rozpocząć od zintegrowania działań samorządowych wynikających z prawa europejskiego z rządowymi działaniami naprawczymi pn. „czyste powietrze”.

Kluczowe regulacje powinny być uzgadniane w Radzie Dialogu Społecznego.

2019.10.09 Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Gospodarka/Energetyka – Janusz Steinhoff – s. 4
Finanse – Stanisław Gomułka – s. 5
Cyfryzacja i rozwój społeczeństwa informacyjnego – Krzysztof Szubert – s. 6
Rynek pracy i prawo pracy – Krzysztof Szubert – s. 7-9
Przedsiębiorczość i innowacje – Bożena Lublińska-Kasprzak – s. 10-11
Ubezpieczenia społeczne – Wojciech Nagel – s. 12-14
Spółki Skarbu Państwa i prywatyzacja – Grażyna Magdziak – s. 15-16
Infrastruktura i budownictwo – Łukasz Bernatowicz – s. 17-19
Ochrona zdrowia – Anna Janczewska-Radwan – s. 20-21
Prawo gospodarcze – Ryszard Kalisz – s. 22
System stanowienia prawa – Witold Michałek – s. 23
Środowisko naturalne – Ryszard Pazdan – s. 24
Spółdzielczość – Mieczysław Grodzki – s. 25 -27
Przemysł obronny – Leon Komornicki – s. 28

materiał: Instytut Interwencji Gospodarczych BCC
tekst : Emil Muciński rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama