Reklama

Bruksela: Sławomir Sosnowski o ASF podczas obrad Europejskiego Komitetu Regionów (film)

Podczas obrad Europejskiego Komitetu Regionów, w dniu 9 października, swoje wystąpienie miał marszałek Sławomir Sosnowski. Komitet jednogłośnie poparł wypracowane przez Sosnowskiego i Przemysława Litwiniuka nowe propozycje dotyczące walki z ASF. Sosnowski poruszył też temat wypłaty 100 procent rekompensat rolnikom którzy musieli zrezygnować z produkcji trzody chlewnej. Przekonywał też członków Komitetu do ograniczenia czasu restrykcyjnego na terenach po ASF tak aby rolnicy mogli jak najszybciej wznowić produkcję trzody chlewnej. Komitet zdobyty! Teraz piłka po stronie Parlamentu Europejskiego i Polskiego Rządu. Z Brukseli na żywo Radio Biper. Niebawem pełny materiał w naszym filmie!

Sławomir Sosnowski, jako członek Europejskiego Komitetu Regionów i sprawozdawca opinii „Afrykański pomór świń a rynek wieprzowiny w UE” na 136. podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów.

Rozmowa z Adamem Struzikiem marszałkiem województwa Mazowieckiego, Sławomirem Sosnowskim i Przemysławem Litwiniukiem tuż po jednogłośnym przyjęciu opinii Sławomira Sosnowskiego przez Europejski Komitet Regionów

Bialskopodlaski akcent podczas obrad Europejskiej Komisji Regionów miał miejsce w środę 9 października 2019. Tego dnia obrady plenarne Europejskiego Komitetu Regionów odbywały się w Budynku Charlemagne Komisji Europejskiej, w Brukseli. Członkowie EKR przyjęli m.in. polskie opinie:
Wdrażanie porozumienia paryskiego poprzez innowacyjną i zrównoważoną transformację energetyczną na poziomie lokalnym i regionalnym, Sprawozdawca: Witold Stępień (PL/EPL)
Afrykański pomór świń a europejski rynek wieprzowiny, Sprawozdawca: Sławomir Sosnowski (PL/EPL)

——————————————————
Ponad 600 polityków wzięło udział w #EURegionsWeek i przyłącza się do debaty o przyszłości Europy i polityki regionalnej

Na sesji plenarnej KR-u #CoRplenary został omówiony przyszły budżet UE, polityka spójności, brexit i transformacja cyfrowa/ekologiczna.

W dniu 7 października rozpoczęła się 17. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Jego uczestnicy dyskutowali, w jaki sposób polityka spójności może przyczynić się do tego, by Europa stała się bardziej ekologiczna, w większym stopniu sprzyjająca włączeniu społecznemu i bardziej inteligentna. Podczas tego Tygodnia, który otworzyła debata na wysokim szczeblu w sprawie przyszłości Europy, odbyło się prawie 400 wydarzeń, w tym konferencja wysokiego szczebla na temat transformacji regionów górniczych.

W dniach 8–9 października Europejski Komitet Regionów (KR) zorganizował również sesję plenarną #CoRplenary, podczas której członkowie debatowali nad przyszłością polityki spójności UE z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego ds. rozwoju regionalnego Younousem Omarjee, nad przyszłym długoterminowym budżetem UE z komisarzem Güntherem Oettingerem oraz nad transformacją ekologiczną i cyfrową z fińskim ministrem do spraw europejskich Tyttim Tuppurainenem.

Tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbyła się na początku nowej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, w trakcie trwającej już debaty na temat europejskich priorytetów na najbliższą dekadę.

Podczas gdy negocjacje w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 są nadal w toku, rządy krajowe, regiony, miasta i podmioty lokalne rozpoczęły przygotowywanie programów inwestycyjnych dla funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na następne siedem lat. Tydzień jest wyjątkową okazją do pogłębienia wpływu polityk spójności na terytorium i lepszego zrozumienia ich roli w realizacji europejskich priorytetów na nadchodzące lata.

W aktualnej perspektywie finansowej w ramach 24 programów krajowych i regionalnych Polska otrzyma w latach 2014–2020 86 mld EUR z EFSI. 86 Mld EUR to średnio 2262 euro na jednego obywatela Polski. To najwięcej spośród krajów unijnych. Włącznie z wkładem krajowym w wysokości 18,8 mld EUR, Polska dysponuje łącznie 104,9 mld EUR.

Jeśli chodzi o przyszłą perspektywę finansowa w maju 2018 r. przedstawiono wniosek Komisji Europejskiej dotyczący budżetu na lata 2021–2027 (czyli wieloletnie ramy finansowe określające roczne pułapy wydatków) – kwota ta wynosi 1,11% DNB UE-27 (dochodu narodowego brutto) – 1 279 mld EUR w cenach bieżących. W niniejszym wniosku wprowadzono cięcie o 10% w odniesieniu do polityki spójności i przesunięcie większych środków finansowych na rzecz grupy regionów, które znajdują się na etapie między mniej a najbardziej rozwiniętymi regionami (w okresie przejściowym).

Polscy członkowie Europejskiego Komitetu Regionów:
•    BRZEZIN Gustaw Marek, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
•    DWORZAŃSKI Jarosław, Radny Województwa Podlaskiego
•    GEBLEWICZ Olgierd, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
•    GRZYBOWSKI Paweł, Burmistrz Miasta Rypin
•    ORTYL Władysław, Marszałek Województwa Podkarpackiego
•    SOSNOWSKI Sławomir, Radny Województwa Lubelskiego
•    STĘPIEŃ Witold, Radny Województwa Łódzkiego
•    STRUGAŁA Dariusz Antoni, Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
•    STRUK Mieczysław, Marszałek Województwa Pomorskiego
•    STRUZIK Adam, Marszałek Województwa Mazowieckiego
•    TRAMŚ Marek, Starosta Powiatu Polkowickiego
•    TRUSKOLASKI Tadeusz, Prezydent Miasta Białegostoku
•    WĘGRZYN Ludwik, Radny Powiatu Bocheńskiego
•    WOŹNIAK Marek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Polscy prelegenci wysokiego szczebla
•    Elżbieta Bieńkowska, Komisarz odpowiedzialna za Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP (GROW)
•    Jerzy Buzek, Poseł do PE
•    Jakub Chełstowski, Marszałek województwa śląskiego
•    Jerzy Kwieciński, Minister inwestycji i rozwoju i Minister finansów
•    Olbrycht, Jan, Poseł do PE

materiał: Radio Biper Bruksela
film: Europejski Komitet Regionów
zdjęcia: Małgorzata Mieńko
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama