Reklama

Biała Podlaska: Konsultacje w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Michał Litwiniuk Prezydent Miasta Biała Podlaska konsultuje projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres 2 lat. Pisma z projektem otrzymały środowiska przedsiębiorców i bialskiego biznesu. Zwolnienia od podatku od nieruchomości mają stanowić regionalną pomoc inwestycyjną. Podlegać pomocy mają opłaty od nieruchomości gruntowych, nowo wybudowane budynki i budowle stanowiące inwestycje początkowe - nowe inwestycje. Konsultowany projekt uchwały jest podejmowaną ponownie, po pięciu latach nieobowiązywania, kontynuacją polityki wspierania przedsiębiorców inwestujących a także tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Biała Podlaska.

W projekcie uchwały jaka poddana ma zostać pod obrady Rady Miasta pod koniec września zapisano m.in., że zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 24 miesięcy przysługiwać będzie, jeżeli:
– nowa inwestycja przekroczy kwotę 50 tys. euro i utworzonych zostanie minimum 2 miejsca pracy – mikroprzedsiębiorcy,
– nakłady inwestycyjne przekroczą kwotę 250 tys. euro i utworzonych zostanie minimum 10 miejsc pracy – mali przedsiębiorcy,
– nowa inwestycja przekroczy kwotę 1 mln euro i utworzonych zostanie co najmniej 25 miejsc pracy – średni przedsiębiorcy,
– inwestycja przekroczy wartość 5 mln euro i powstanie minimum 100 nowych miejsc pracy – duzi przedsiębiorcy.

Aby można było skorzystać z ulg podatkowych zapisano w projekcie uchwały, że inwestor zobowiązany jest po pierwsze zgłosić zamiar korzystania z ulg i zwolnień przed rozpoczęciem realizacji planowanej inwestycji. Następnie wypełnić szczegółowe formularze które stanowić będą załączniki do podejmowanej uchwały. Inwestycja zgłoszona jako korzystająca ze zwolnień podatkowych musi zostać zrealizowana w terminie do 3 lat od zgłoszenia.

Proponowane zwolnienia podatkowe od nieruchomości nie obejmą inwestycji początkowych związanych z budową obiektów handlowych, stacji paliw, banków oraz obiektów, w których prowadzona będzie działalność w zakresie najmu lub dzierżawy.

Możliwość wprowadzenia ulg dla inwestorów pojawiła się w momencie wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 2015 roku. Jest to program krajowy pomocy regionalnej, stanowiący podstawę podejmowanych przez rady gmin uchwał w sprawie udzielenia zwolnień podatkowych.

Konsultowany projekt uchwały wprowadza w obszarze miasta Biała Podlaska zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, nowo wybudowanych budynków, nowo wybudowanych budowli stanowiących inwestycję początkową, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania pomocy jest poniesienie nakładów finansowych i utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową. Ze zwolnienia przedsiębiorca może korzystać nie dłużej niż 24 miesiące. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Rady Ministrów inwestycja początkowa, jak również nowe miejsca pracy, muszą być utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych lub średnich przedsiębiorstw co najmniej 3 lata liczonych od daty zakończenia realizacji inwestycji lub od dnia obsadzenia stanowiska.

Celem niniejszej konsultowanej uchwały jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie miasta Biała Podlaska i tworzenia nowych miejsc pracy. Przyczynić się to powinno do wzrostu dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości (po upływie okresu zwolnienia) oraz zmniejszenia bezrobocia. Warto tu wspomnieć o efektach uchwały Rady Miasta Biała Podlaska z września 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych – obowiązywała ona do czerwca 2014 roku. Ze zwolnienia od podatku na podstawie tej uchwały skorzystało 10 przedsiębiorców na łączna kwotę prawie 701 tys. zł. Po zakończeniu okresu zwolnienia podatek od ww. nieruchomości i środków transportowych wynosi ponad 520 tys. zł rocznie.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Ogłoszenie społeczne

Ogłoszenie społeczne

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Międzyrzec Podlaski: Są pieniądze na nowe kotły na pellet i gaz

Mieszkańcy z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski otrzymają dofinansowanie do montażu 100 instalacji niskoemisyjnych źródeł ciepła w ramach projektu pod nazwą “Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski”. 23 września Wójt Gminy Krzysztof Adamowicz podpisał z Marszałkiem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu o łącznej wartości 2 845 527,36 zł.

Czytaj więcej »

Gospodarka: Przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Publikujemy comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach. Z sierpniowego zestawienia danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-VIII wyniosło 6391 tys. osób i tym samym okazało się o 2,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Czytaj więcej »

Reklama