Reklama

Konkurs na potrawę z ziemniaka w Leśnej Podlaskiej (zaproszenie)

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej Filia w Worgulach serdecznie zaprasza do udziału w konkursie "Potrawa z ziemniaka", który odbędzie się 12 października 2019 w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Worgulach, podczas imprezy „Dzień Pieczonego Ziemniaka”. Zgłoszenia do 7 października.
Regulamin Konkursu POTRAWA Z ZIEMNIAKA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na „Potrawę z ziemniaka”, zwany dalej Konkursem.
Konkurs odbywa się jednoetapowo.
Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej.
Konkurs odbędzie się w dniu 12 października 2019w Filii Gminnego OśrodkaKultury w Worgulach, podczas imprezy „Dzień Pieczonego Ziemniaka”

ZASADY KONKURSU
Przystąpienie do konkursu:
 • Zapoznanie się z regulaminem konkursu.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w terminie do
  7 października 2019 r.
  na adres Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej
  ul. Bialska 30, lub telefonicznie (83) 345 07 45, (83) 345 07 46, 516 055 899
 • Dostarczenie przygotowanej potrawy na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu tj. Filia GOK w Worgulach do godz. 14:00 w dniu 12 października 2019r.
 • Każdy z uczestników Konkursu może przygotować do oceny jedną potrawę z ziemniaka.
 • Organizator zapewnia wszystkim biorącym udział w konkursie jednakowe wizytówki z numerem zgłoszenia i nazwą potrawy.
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
 • aktywizacja społeczności lokalnej zmierzająca do zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego obszaru
 • popularyzacja i promowanie potraw z ziemniaka
 • wymiana doświadczeń, zebranie przepisów i receptur na potrawy z ziemniaka
UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia z obszaru gminy Leśna Podlaska.
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest prezentacja gotowych (przygotowanych w domu) potraw, których podstawowym lub niezbędnym składnikiem jest ziemniak.
OCENA POTRAW
 1. Oceny potraw dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
 3. Przy ocenianiu potraw komisja będzie brała pod uwagę:
-walory smakowe
-wygląd i estetykę podania potrawy
-zgodność z tematem
NAGRODY
Spośród zgłoszonych do konkurs potraw jury przyzna nagrody za I, II, III miejsce.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego przyznania nagród.
Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi podczas „Dnia Pieczonego Ziemniaka”
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 2. Komisja konkursowa zostaje powołana przez organizatora konkursu.
 3. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu potraw przez Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej.
 4. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz kosztów produktów potrzebnych do wykonania dań konkursowych.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe wykonawców przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych).
2. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska, tel./fax 83 345 07 45, e-mail [email protected].
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za telefonicznie:
604 292 696 lub e-mail: [email protected].
4. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia przetwarzane są w celach związanych z organizacją konkursu. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest udzielona zgoda. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa.
5. Wykonawcom przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, każdy wykonawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe przechowywane będą do 6 miesięcy od dnia zakończenia konkursu lub do czasu wycofania zgody.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych ani nie będą podlegały profilowaniu.
materiał: gmina Leśna Poslaska
info / plakat: GOK w Leśnej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama