Reklama

Wieści z Unii: Luka VAT nadal ogromna

Polska jest w czołówce państw UE, które znacząco poprawiły swoje wynik w walce z tzw. luką VAT – ocenia KE. Jednak najnowszy raport wykazuje, że państwa Unii straciły w 2017 r. 137 mld euro dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej. Luka - czyli całkowita różnica między oczekiwanymi dochodami a kwotą faktycznie pobraną – nieznacznie spadła, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Ta znaczna luka w podatku VAT ponownie podkreśla potrzebę kompleksowej reformy unijnych przepisów dotyczących podatku VAT, zgodnie z wnioskiem Komisji z 2017 r., oraz zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi w celu ukrócenia oszustw związanych z VAT oraz zapewnienia funkcjonowania przepisów w odniesieniu do przedsiębiorstw i podmiotów handlowych działających zgodnie z prawem. Luka w podatku VAT jest wskaźnikiem skuteczności środków egzekwowania i środków zapewniających zgodność z przepisami w dziedzinie podatku VAT w każdym państwie członkowskim, ponieważ wyraża szacunkową wartość utraty dochodów z powodu oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania, upadłości, niewypłacalności finansowej, a także błędnych obliczeń.

Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, Pierre Moscovici, powiedział: – Korzystny klimat gospodarczy i niektóre krótkoterminowe rozwiązania polityczne wprowadzone przez UE przyczyniły się do zmniejszenia luki w podatku VAT w 2017 r. Aby odnotować bardziej znaczące postępy, konieczne będzie jednak przeprowadzenie gruntownej reformy systemu VAT, tak aby stał się on bardziej odporny na oszustwa. Nasze wnioski w sprawie wprowadzenia ostatecznego i przyjaznego dla biznesu systemu VAT czekają na rozpatrzenie. Państwa członkowskie nie mogą sobie pozwolić na to, by bezczynnie przyglądać się temu, jak na skutek nielegalnych oszustw karuzelowych i niespójności związanych z VAT w systemie tym giną miliardy.

W 2017 r. największą krajową lukę w podatku VAT odnotowała Rumunia – brakowało 36 proc. dochodów z tytułu VAT. Na kolejnych miejscach uplasowały się Grecja (34 proc.) i Litwa (25 proc.). Najmniejsze luki zaobserwowano w Szwecji, Luksemburgu i na Cyprze, które to kraje zanotowały średnio utratę zaledwie 1 proc. dochodów z tytułu VAT. W wartościach bezwzględnych największą lukę w podatku VAT, wynoszącą około 33,5 mld euro, odnotowano we Włoszech.

Wyniki poszczególnych państw członkowskich nadal znacząco się od siebie różnią. Luka w podatku VAT zmniejszyła się w 25 państwach członkowskich, a w trzech wzrosła. Państwami, które osiągnęły bardzo dobre wyniki i znaczny spadek strat z tytułu podatku VAT, były Malta (-7 punktów procentowych), Polska (-6 punktów procentowych) i Cypr (-4 punkty procentowe). Siedem państw członkowskich, a mianowicie Słowenia, Włochy, Luksemburg, Słowacja, Portugalia, Czechy i Francja, również odnotowało solidne rezultaty, zmniejszając lukę w podatku VAT o ponad 2 punkty procentowe. Luka w podatku VAT znacznie wzrosła w Grecji (2,6 proc.) i na Łotwie (1,9 proc.) oraz nieznacznie w Niemczech (0,2 proc.).

W ujęciu nominalnym luka w podatku VAT zmniejszyła się w 2017 r. o 8 mld euro do 137,5 mld euro, czyli o podobną kwotę jak w 2016 r. – wówczas odnotowano spadek o 7,8 mld euro. Luka w podatku VAT w 2017 r. stanowi 11,2 proc. łącznych dochodów z tytułu VAT w UE w porównaniu z 12,2 proc. w roku poprzednim. Ta tendencja spadkowa obserwowana jest już piąty rok z rzędu.

Opublikowane dzisiaj sprawozdanie dotyczące luki w podatku VAT koncentruje się na 2017 r., ponieważ jest to ostatni okres, za który dostępne są obszerne dane z zakresu rachunków narodowych i dane dotyczące zasobów własnych. W tegorocznym badaniu wprowadzono jednak nowy element: prognozowanie zapewniające tak zwane szybkie szacunki za rok poprzedzający rok publikacji, tj. rok 2018. Te szybkie szacunki wskazują na to, że luka w podatku VAT prawdopodobnie będzie się nadal zmniejszać i spadnie do poziomu poniżej 130 mld euro i 10 proc. ogółu zobowiązań podatkowych z tytułu VAT w 2018 r.

Kontekst

Badanie dotyczące luki w podatku VAT jest finansowane z budżetu UE, a jego ustalenia są istotne zarówno dla UE, jak i dla państw członkowskich, ponieważ podatek VAT stanowi istotny wkład w budżet Unii i budżety krajowe. W badaniu zastosowano metodę „top-down”, w której do oszacowania luki w podatku VAT wykorzystuje się dane z zakresu rachunków narodowych. Zastosowana metoda była poprawiana i udoskonalana na przestrzeni lat i obecnie oferuje najlepsze zestawienie szacunków pod względem porównywalności wyników i dokładności.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT <<==>> LINK

materiał: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
tekst: Wydział Prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
opracowanie: Radio Biper Biała Podlaska

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Ogłoszenie społeczne

Ogłoszenie społeczne

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Wieści z Unii: Europejski Prokurator Generalny

Rumuńska prawniczka Laura Codruta Kövesi obejmie nowe stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego – uzgodniły Parlament i Rada Unii Europejskiej. Podległe jej biuro w ramach swoich kompetencji będzie mogło prowadzić dochodzenia i postępowania karne dotyczące przestępstw na szkodę budżetu UE, takich jak nadużycia finansowe, korupcja lub międzynarodowe oszustwa związane z VAT.

Czytaj więcej »

Wieści z Unii: Sprawiedliwe opodatkowanie

Od dzisiaj obowiązuje nowy ogólnounijny system rozwiązywania sporów podatkowych między państwami członkowskimi. Nowe unijne przepisy mają usprawnić rozwiązywanie sporów, ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększyć

Czytaj więcej »

Reklama