Reklama

Terespol: W 2023 roku powinniśmy pojechać nowym wiaduktem (galeria)

Nowy wiadukt w Terespolu zwiększy bezpieczeństwo i usprawni komunikację. To główny punkt spotkania jakie odbyło się w Terespolu w dniu 31 sierpnia. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie nowego skrzyżowania bezkolizyjnego w Terespolu.

Inwestycja zapewni bezpieczną przeprawę przez tory dla pieszych, rowerzystów i kierowców oraz usprawni układ komunikacyjny miasta. PLK poprawiają dostęp do kolei w Terespolu. Wygodniejsze podróże od września zapewnią dwa nowe perony i przejście podziemne.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Województwo Lubelskie i Gmina Miasto Terespol podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie skrzyżowanie dwupoziomowego w Terespolu. Nowy obiekt zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy w ul. Wojska Polskiego, a to oznacza sprawniejszą komunikację w regionie. Inwestycja obejmie budowę bezkolizyjnego skrzyżowania wraz z budową przyległego układu drogowego.

List intencyjny przewiduje wspólne przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych. Dokumentacja techniczna opracowana zostanie do 2021 roku. Nowe skrzyżowanie powstanie do 2023 roku. Zasady współpracy w zakresie realizacji i finansowania kolejnych etapów zostaną określone w odrębnych porozumieniach.

Nowe komfortowe perony i przejście podziemne
W ramach prac na linii kolejowej E20 Siedlce – Terespol, PLK modernizują m.in. stację Terespol. Na początku września planowane jest oddanie do użytku dwóch nowych peronów wyposażonych w wiaty, informację pasażerską oraz udogodnienia dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Przy peronach powstały już nowe tory i sieć trakcyjna. Zakończenie tego etapu prac pozwoli na przywrócenie ruchu pociągów na trasie Chotyłów – Terespol.

Kontynuowane są prace przy przebudowie przejścia podziemnego. Obiekt będzie wyposażony w windy, które zwiększą dostępność dla podróżnych. Budowane jest Lokalne Centrum Sterowania. Projekt „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę”. Łączną wartość projektu wynosi ponad 555,5 mln zł, a kwota dofinansowania 546,4 mln zł. Wszystkie prace zakończą się w III kwartale 2020 roku.

Lepsza obsługa pociągów ze Wschodu
Uzupełnieniem inwestycji na stacji Terespol będzie rozbudowa stacji o 10 torów o szerokości 1520mm przeznaczonych do obsługi pociągów o długości 1050 m i nacisku 25 ton/oś. Efektem będzie możliwość obsługi większej liczby składów również w zakresie kontroli celno-granicznej, która będzie się odbywała na nowej grupie torów. Przejście przyjmie więcej pociągów towarowych, co oznacza większe możliwości wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją. W maju podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol-Brześć, Etap 1 – Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol”. Prace projektowe potrwają do 2022 r. Finansowanie 2,6 mln zł netto pochodzi ze środków PLK. Budowa planowana jest na lata 2022 – 2024.

Bezkolizyjne skrzyżowanie w Terespolu, w ciągu ul. Wojska Polskiego (DW 698 i linie kolejowe nr 2 i 60)
W obszarze miasta Terespol krzyżują się tory linii kolejowych nr 2 i 60 z drogą wojewódzką nr 698. Skrzyżowanie to jest zrealizowane jako to przejazd kolejowo-drogowy kategorii A. Aby usprawnić ruch kolejowy oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu zarówno samochodowego jak i kolejowego zaproponowano likwidacje przejazdu w poziomie szyn, zastępując go obiektem dwupoziomowym.

Przygotowano trójstronny list intencyjny dotyczący współpracy; PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Miasta Terespol i Urzędu Marszałkowskiego województwa Lubelskiego celem przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 698 z linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowo – drogowego w poziomie szyn zlokalizowanego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Terespolu (DW nr 698) w km 208,789 linii kolejowej nr 2 Warszawa Terespol.

Poniżej wskazano wstępne rozważania dotyczące budowy skrzyżowania dwupoziomowego w różnych lokalizacjach.

Zwiększenie przepustowości kolejowego przejścia granicznego Terespol – Brześć Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol-Brześć, etap I – Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol

Stan Obecny:
Stacja Terespol:
3 tory 1435 mm – odprawa graniczna w ruchu pasażerskim;
2 tory 1435 mm – dla ruchu krajowego (jeden z torów wspólny dla ruchu krajowego i granicznego);
2 tory 1435 mm – odprawa graniczna w ruchu towarowym;
2 tory 1520mm – odprawa graniczna w ruchu towarowym;
2 jednotorowe mosty – splot torów (1435 mm i 1520 mm).

Dopuszczalny nacisk na oś: tory 1435 mm: 221 kN; tory1520 mm: 245 kN.
Infrastruktura Urzędu Celno – Skarbowego (cła)
Pojedynczy Skaner pociągów dla 2 linii (dla 3 torów)
Obecna przepustowość infrastruktury w ruchu towarowym po układzie 1520 mm – 14 par pociągów dziennie.

Aktualny status projektu:
Koncepcja opracowana w 2018 r.
Przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych: 2019 – 2022
Realizacja robót: 2022 – 2024
Status projektu – podpisano Umowę na dokumentację.
Projekt nie ujęty w Krajowym Programie Kolejowym.

Inwestycja zakłada: w latach realizacji: 2019 – 2024
budowę grupy 10 torów o szerokości 1520 mm, długości użytkowej 1050 m i dopuszczalnym nacisku na oś 245 kN;
budowę drugiego toru linii nr 60 na odcinku Terespol Szerokotorowy – Terespol; przeniesienie obsługi celno – granicznej ze stacji Terespol na nowo projektowaną grupę 10 torów; rozbudowę skanera do 2 głowic skanujących –możliwość jednoczesnego skanowania 2 pociągów (inwestycja służb celno – granicznych)

Spodziewane efekty powyższych działań będą następujące:
– znaczny wzrost przepustowości w ruchu towarowym i niezależność od rosnącego ruchu pasażerskiego;
– podwojenie przepustowości urządzenia skanującego rozbudowa do 2 głowic skanujących – zapewnienie możliwości jednoczesnych przejazdów po torach o prześwicie 1435 i 1520, możliwość jednoczesnego skanowania 2 pociągów (inwestycja służb celno – granicznych),
– poprawa uniwersalności i wydajności systemów torowych;
– znaczny wzrost możliwości przeprowadzania kontroli granicznych.

Najważniejsze problemy występujące w rejonie objętym inwestycją:
– niewystarczająca przepustowość stacji Terespol i odcinków łączących się ze stacjami Brześć i Brześć Północny.

Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol-Brześć, etap II – Budowa nowego mostu na rzece Bug wraz z włączeniem do układu torowego o prześwicie 1520 mm i 1435 mm stacji Terespol

Lata realizacji: 2020 – 2026.
Koncepcja została opracowana w 2018 r.. Trwają uzgodnienia ze stroną białoruską. Została powołana polsko – białoruska grupa robocza. Zadaniem grupy roboczej jest wypracowanie techniczno – ekonomicznego uzasadnienia realizacji projektu budowy nowego mostu na rzece Bug. Projekt nie ujęty w Krajowym Programie Kolejowym

Inwestycja zakłada:
– budowę nowego dwutorowego mostu na rzece Bug pomiędzy stacją Terespol a Brześć (tor w splocie1435/1520 mm z siecią trakcyjną oraz niezależnym torem 1520 mm);
– zmodyfikowane połączenie z systemem torów na stacji Terespol.

Spodziewane efekty powyższych działań będą następujące:
– oddzielenie ruchu pasażerskiego i towarowego;
– dalsza poprawa uniwersalności i skuteczności systemów torowych.

Najważniejsze problemy występujące w rejonie objętym inwestycją:
– niewystarczająca przepustowość stacji Terespol i odcinków łączących się ze stacjami Brześć i Brześć Północny.

Zwiększenie przepustowości kolejowego przejścia granicznego Terespol – Brześć

Dotychczas podjęte działania:
– Przebudowa torów 101S i 102S na stacji Terespol (system torów 1520 mm) do długości użytkowej 900 m oraz obciążenia osiowego do 25 t / oś,
– Odbyło się kilka spotkań z podmiotami zaangażowanymi w proces transportu (PKP PLK S.A., Koleje Białoruskie, Urząd Celno – Skarbowy, Straż Graniczna, CARGOTOR Sp. z o. o. itp.) w celu wypracowania działań, które przyczynią się do zwiększenia przepustowości transportu w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze,
– 23 maja 2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol – Brześć, Etap 1 – Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol” z uzyskaniem zgód administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych,

W miesiącu marcu 2019 r. odbyło się spotkanie Ministra Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi z Ministrem Infrastruktury Rzeczpospolitej Polski, na którym podjęto decyzję o utworzeniu wspólnej polsko – białoruskiej grupy roboczej na poziomie przedstawicieli przedsiębiorstw kolejowych Polski i Białorusi celem przeprowadzenia konsultacji w zakresie opracowanie techniczno – ekonomicznego uzasadnienia realizacji projektu dla strony białoruskiej oraz polskiej dla budowy nowego mostu na rzece Bug.

 

materiał: Radio Biper Terespol
tekst: Magdalena Janus Zespół Prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A / Leszek Niedaleki
grafika: prezentacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama