Reklama

10. sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

Informujemy i zapraszamy na posiedzenie X Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 29 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8. Rajcy miejscy zajmą się m.in.: nadaniem Odznak Honorowych Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego, uchwaleniem programu przeciwdziałania przemocy czy też wynagrodzeniami i dodatkami za pracę nauczycieli.
Międzyrzec Podlaski Polecamy
Mapa

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a-d) nadania Odznaki Honorowej Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego,
e) zmian Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski,
f) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2020,
g) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Międzyrzecu Podlaskim działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski,
j) zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2019,
k) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

 

materiał: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski
tekst: Robert Matejek przewodniczący Rady Miasta / Beata Oleksiuk podinspektor ds. obsługi Rady Miasta UM w Międzyrzecu Podlaskim / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Ogłoszenie społeczne

Ogłoszenie społeczne

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

12. sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

Informujemy i zapraszamy na XII Sesję Rady Gminy Międzyrzec Podlaski która odbędzie się w dniu 27 września 2019 roku o godz. 13.30 w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wysokie ul. Rudnicka 36. Radni podejmą temat m.im. wyboru ławników, zmian w budżecie, współpracy z organizacjami pozarządowymi, skargi na działalność Wójta, wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Czytaj więcej »

14. sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej (zaproszenie)

Informujemy i zapraszamy na XIV sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Sesja odbędzie się 25 września 2019 r. w sali konferencyjnej Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Rada Powiatu podejmie decyzję o współpracy między samorządowej dotyczącej nauczania lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego. Radni dyskutować będą też na temat sytuacji finansowej szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim.

Czytaj więcej »

10. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Informujemy, że 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biała Podlaska ul. Prosta 31 odbędzie się X posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji. Tematem obrad m.in.: wygaszenie działalności gimnazjów w Ciciborze Dużym i Sworach, wybory ławników i udzielenie pomocy finansowej Miastu Biała Podlaska.

Czytaj więcej »

Reklama