Reklama

10. sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

Informujemy i zapraszamy na posiedzenie X Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 29 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8. Rajcy miejscy zajmą się m.in.: nadaniem Odznak Honorowych Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego, uchwaleniem programu przeciwdziałania przemocy czy też wynagrodzeniami i dodatkami za pracę nauczycieli.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a-d) nadania Odznaki Honorowej Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego,
e) zmian Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski,
f) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2020,
g) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Międzyrzecu Podlaskim działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski,
j) zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2019,
k) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

 

materiał: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski
tekst: Robert Matejek przewodniczący Rady Miasta / Beata Oleksiuk podinspektor ds. obsługi Rady Miasta UM w Międzyrzecu Podlaskim / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama