Reklama

Województwo: Ważne! Nowe przepisy w zakresie zdrowia roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że w dniu 14 grudnia 2019 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych (…) oraz Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie zdrowia roślin. Powyższe przepisy zmieniają dotychczas obowiązujące zasady dotyczące m.in. rejestracji podmiotów profesjonalnych i paszportowania roślin w tym rozszerzają zakres podmiotów i roślin, które będą podlegać nowym przepisom.

Jakie rośliny będą objęte nowymi przepisami?

Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich „roślin przeznaczonych do sadzenia” – czyli wszystkie rośliny rosnące, przeznaczone do sadzenia, przesadzania łącznie z tymi, które dotychczas nie podlegały przepisom (ZWIĘKSZONY ZAKRES) produkowane, nabywane, przemieszczane przez podmioty profesjonalne i w obrocie pomiędzy podmiotami profesjonalnymi

Kto będzie podlegał rejestracji?

Rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych będą podlegali producenci, eksporterzy, importerzy, podmioty przemieszczające ww. rośliny, a także m.in. podmioty:

–   wprowadzające – importujące – do UE rośliny, produkty roślinne i przedmioty, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne

–    przemieszczające w UE rośliny, produkty roślinne i przedmioty, dla których wymagany jest paszport roślin

–  podmioty upoważnione do wydawania paszportów roślin

–    wnioskujące o wydanie świadectw fitosanitarnych

–    upoważnione do umieszczania na drewnianych materiałach opakowaniowych oznaczeń ISPM 15 (DMO)

–   przekazujące wymagane informacje dla podróżnych

–    prowadzące sprzedaż internetową

–    prowadzące działalność na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem agrofaga kwarantannowego dla UE.

Podmioty, które są wpisane do dotychczasowego rejestru przedsiębiorców, będą automatycznie przeniesione do nowego urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, ale do 14 marca 2020 r. będą musiały zaktualizować swoje dane.

Kto będzie wydawał paszporty roślin?

Paszporty roślin co dla zasady będą wydawane przez upoważnione profesjonalne podmioty, a tylko w sytuacjach wyjątkowych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Upoważniony do wydawania paszportów podmiot będzie musiał wykazać się wiedzą niezbędną do przeprowadzenia oceny zdrowotności roślin oraz dysponować systemami i procedurami umożliwiającymi identyfikowalność.

Dla całej UE będą obowiązywały jednolite wzory paszportów i będzie obowiązek  dołączania ich do jednostki handlowej przy przemieszczaniu pomiędzy podmiotami profesjonalnymi.

Gdzie można uzyskać informacje?

W jednostkach terenowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie – adresy dostępne na stronie internetowej: http://piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie/

 

materiał: województwo
tekst / zdjęcie: WIORiN w Lublinie

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama