Reklama

Gmina Międzyrzec Podlaski: Zgłoś swoje kandydatury do gminnych odznaczeń

Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim zachęca mieszkańców gminy do zgłaszania kandydatur do gminnych odznaczeń – Zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski oraz Honorowe Obywatelstwo Gminy Międzyrzec Podlaski. Podmioty uprawnione do uzyskania odznaczeń, to takie jak: stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne i wyznaniowe oraz grupy mieszkańców mogą zgłaszać swoje wnioski do dnia 27 września 2019 r. w siedzibie Urzędzie Gminy.

 

  • Zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski: Tytuł jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Gminy Międzyrzec Podlaski we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tytuł nadawany jest przez Radę Gminy Międzyrzec Podlaski. Zasłużonym dla Gminy Międzyrzec Podlaski może zostać osoba fizyczna lub inny podmiot szczególnie zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski oraz inne wybitne osoby i podmioty. Tytuł można nadać osobie żyjącej, za jej zgodą. Tytuł może również zostać nadany pośmiertnie.
  • Honorowe obywatelstwo Gminy Międzyrzec Podlaski: Tytuł jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Gminy Międzyrzec Podlaski we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tytuł nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Międzyrzec Podlaski oraz innym wybitnym osobom, przez Radę Gminy Międzyrzec Podlaski. Tytuł można nadać osobie żyjącej za jej zgodą oraz pośmiertnie.

Dla obu powyższych odznaczeń z wnioskiem o ich nadanie mogą występować:

1. Stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne i wyznaniowe oraz grupa mieszkańców składająca się co najmniej z 20 osób – za pośrednictwem Wójta Gminy.

W przypadku, jeżeli wniosek składają stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne i wyznaniowe – wniosek taki powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawców. Do wniosku należy dołączyć uchwały odpowiednich organów wnioskujących.

W przypadku, jeżeli wniosek składa grupa mieszkańców – do wniosku należy dołączyć listę grupy mieszkańców z podaniem adresu, nr PESEL i podpisem. Grupa mieszkańców powinna posiadać czynne i bierne prawo wyborcze.

2. Przewodniczący Rady Gminy.

3. Komisje Rady Gminy.

4. Wójt Gminy.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski, pokój nr 10 do 27 września 2019 r.

Wniosek zasłużony dla gminy

Wniosek honorowe obywatelstwo

Lista podpisów

 

materiał: gmina Międzyrzec Podlaski
tekst / grafika: UG w Międzyrzecu Podlaskim

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Reklama

Reklama

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Wieści z Unii: Pamięć o Zagładzie

Wszystkie państwa członkowskie UE jednoczą się w postanowieniu, by w Europie nie było miejsca na rasizm, antysemityzm i nienawiść pod żadną postacią – piszą we wspólnym oświadczeniu Przewodnicząca Komisji Europejskie, Przewodniczący Rady Europejskiej oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau.

Czytaj więcej »

Reklama