Reklama

Łomazy: Zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej cegielni

W gminie Łomazy realizowany jest obecnie projekt „Zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej cegielni w Łomazach”. Na blisko 6 hektarowej powierzchni po dawnej cegielni powstaje kompleks rekreacyjno-turystyczny. Aktualnie zostaje oczyszczany teren z dzikiej roślinności oraz wykonywany jest ciąg pieszo - rowerowy wraz parkingiem.

Jeszcze do lat osiemdziesiątych w Łomazach funkcjonowała cegielnia, a stawy są wyrobiskami po wydobywanej glinie, z której na miejscu wypalano cegłę. Teren ten został przekazany gminie przez wspólnotę gruntową wsi Łomazy, następnie gmina ubiegała się o dofinansowanie unijne w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne RPO WL na lata 2014 – 2020.

Dopiero w trzecim przetargu udało się wyłonić wykonawcę, którym została firma z Rakowisk Usługi i Pośrednictwo Kazimierz Semeniuk. Koszt inwestycji to 809 704,15 zł, w tym 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Zakres prac obejmuje:
– wykonanie ciągu pieszo – rowerowego oraz parkingu,
– rekultywację terenu, wykonanie nowych nasadzeń drzew oraz trawników,
– elementy małej architektury, w tym altanę, ławki, kosze na śmieci, komplet kontenerów na odpady, oraz stojaki na rowery
– wykonanie pomostów wędkarskich,
– oświetlenie terenu lampami posiadającymi zasilenie z energii słonecznej,
– wykonanie kontenerowego sanitariatu,
– wykonanie monitoringu obszaru wraz z możliwością podglądu na żywo na stronie internetowej,
– wykonanie tablic informacyjno – edukacyjnych

Projekt zagospodarowania terenu w dużej mierze został opracowany przez studentów Wydziału Nauki o Ziemi i Gospodarce Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, z którym gmina od 2016 roku współpracuje przy organizacji praktyk. Członkowie studenckiego koła naukowego planistów „SmartCity” z UMCS regularnie odbywają praktyki w Urzędzie Gminy Łomazy.

Przy współpracy z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania gmina obecnie wytycza trasy do nordic walking, tak aby zachęcić turystów jak i mieszkańców do eksplorowania ciekawych miejsc na naszym obszarze.
Zakończenie prac w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej cegielni w Łomazach” planowane jest po wakacjach.

materiał: Urząd Gminy Łomazy
tekst:Agnieszka Horaczyńska Podinspektor ds organizacyjnych, kadr, obsługi rady gminy
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Jest 0 komentarzy do tego artykułu.

 1. Wyszukiwarka (jak wyszukiwać):

  state:poland > państwo
  province:lubelskie > województwo
  district:bialski > powiat
  municipality:Łomazy > gmina
  city:Łomazy > miasto
  village:Krasówka > wieś

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama