Reklama

Wieści z Unii: Bezpieczeństwo sieci 5G

Większość państw UE zakończyła już oceny ryzyka związane z wprowadzeniem 5G. Sieci piątej generacji będą stanowić trzon społeczeństw i gospodarek, łącząc miliardy przedmiotów i systemów, w tym w kluczowych sektorach jak energetyka, transport, bankowość czy opieka zdrowotna. Również procesy demokratyczne, takie jak wybory, w coraz większym stopniu opierają się na infrastrukturze cyfrowej.

W następstwie zalecenia KE w sprawie wspólnego europejskiego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G 24 państwa członkowskie UE zakończyły pierwszy etap i przedłożyły krajowe oceny ryzyka. Oceny te zostaną uwzględnione w kolejnym etapie polegającym na ogólnounijnej ocenie ryzyka, która zostanie zakończona do 1 października. Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King oraz komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel z zadowoleniem przyjęli ten ważny krok naprzód:

Cieszymy się, że większość państw członkowskich przedstawiła swoje oceny ryzyka. W świetle poparcia dla wspólnego podejścia, wyrażonego przez Radę Europejską 22 marca, państwa członkowskie szybko odpowiedziały na nasz apel o konkretne środki mające pomóc w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa sieci 5G w całej UE. Krajowe oceny ryzyka są niezbędne do zapewnienia, by państwa członkowskie były odpowiednio przygotowane do wdrożenia nowej generacji łączności bezprzewodowej, która wkrótce stanie się podstawą naszych społeczeństw i gospodarek.

Apelujemy do państw członkowskich o stałe zaangażowanie we wspólne działania i wykorzystanie tego ważnego kroku, aby zagwarantować szybki i bezpieczny rozwój sieci 5G. Ścisła ogólnounijna współpraca ma zasadnicze znaczenie zarówno dla osiągnięcia wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa, jak i dla czerpania przez osoby indywidualne i przedsiębiorstwa maksymalnych korzyści oferowanych przez sieci 5G.

Ukończenie ocen ryzyka świadczy o zaangażowaniu państw członkowskich nie tylko w ustanowienie wysokich standardów bezpieczeństwa, lecz także w to, by w pełni wykorzystywać tę przełomową technologię. Mamy nadzieję, że te wyniki zostaną wzięte pod uwagę w procesie aukcji częstotliwości 5G i rozmieszczenia sieci, który ma miejsce w całej UE obecnie lub będzie realizowany w nadchodzących miesiącach. Kilka państw członkowskich podjęło już działania mające na celu zaostrzenie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, natomiast inne państwa rozważają wprowadzenie nowych środków w najbliższej przyszłości.

Zależy nam, aby wszystkie kluczowe podmioty, zarówno duże, jak i małe, zwiększyły swoje wysiłki i przyłączyły się do budowania wspólnych ram mających na celu utrzymanie stałego wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Liczymy na kontynuację ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, rozpoczynając prace nad ogólnounijną oceną ryzyka, która ma się zakończyć 1 października i która przyczyni się do opracowania europejskiego podejścia do ochrony integralności sieci 5G.

Krajowe oceny ryzyka obejmują przegląd:

· głównych zagrożeń i podmiotów mających wpływ na sieci 5G;

· stopnia wrażliwości elementów i funkcji sieci 5G oraz innych aktywów;

· różnych rodzajów podatności na zagrożenia, w tym zagrożenia techniczne i inne, np. potencjalnie związane z łańcuchem dostaw 5G.

Ponadto w prace nad krajowymi ocenami ryzyka zaangażowane były podmioty odpowiedzialne w państwach członkowskich, w tym organy ds. cyberbezpieczeństwa i telekomunikacji oraz służby bezpieczeństwa i wywiadu, które zacieśniły współpracę i koordynację.

Dalsze działania

W oparciu o otrzymane informacje państwa członkowskie wraz z Komisją i Agencją Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) przygotują skoordynowaną ogólnounijną ocenę ryzyka do 1 października 2019 r. Równolegle ENISA analizuje krajobraz zagrożeń związanych z sieciami 5G jako dodatkowy wkład.

Do 31 grudnia 2019 r. grupa współpracy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji, która prowadzi wspólnie z Komisją działania w zakresie współpracy, opracuje i uzgodni zestaw narzędzi obejmujący środki ograniczające ryzyko w celu wyeliminowania rodzajów ryzyka określonych w ocenach ryzyka na szczeblu krajowym i unijnym.

Po niedawnym wejściu w życie aktu o cyberbezpieczeństwie pod koniec czerwca Komisja i Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa ustanowią ogólnounijne ramy certyfikacji. Zachęca się państwa członkowskie do współpracy z Komisją i ENISA w celu priorytetowego potraktowania systemu certyfikacji obejmującego sieci i urządzenia 5G.

Do 1 października 2020 r. państwa członkowskie we współpracy z Komisją powinny ocenić skutki przyjętych środków w celu ustalenia, czy potrzebne są dalsze działania. Ocena ta powinna uwzględniać skoordynowaną europejską ocenę ryzyka.

Kontekst

Sieci piątej generacji (5G) stanowić będą w przyszłości podstawową infrastrukturę, łącząc miliardy przedmiotów i systemów, w tym w kluczowych sektorach, takich jak energetyka, transport, bankowość i opieka zdrowotna, a także w systemach kontroli przemysłowej zawierających wrażliwe informacje oraz w pomocniczych systemach bezpieczeństwa.

Kierując się poparciem szefów państw i rządów dla skoordynowanego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G, Komisja Europejska zaleciła 26 marca 2019 r. szereg konkretnych działań mających na celu analizę ryzyka w cyberprzestrzeni związanego z sieciami 5G oraz wzmocnienie środków zapobiegawczych.

Komisja wezwała państwa członkowskie do zakończenia krajowych ocen ryzyka i przeprowadzenia przeglądu środków krajowych oraz do współpracy na szczeblu UE w zakresie skoordynowanej oceny ryzyka i wspólnego zestawu narzędzi obejmującego środki ograniczające ryzyko.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT <<==>> LINK

 

materiał: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
tekst: Wydział Prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
opracowanie: Radio Biper Biała Podlaska

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Reklama

Reklama

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Wieści z Unii: DiscoverEU czyli podróż po Europie

Około 20 tys. 18-latków otrzyma bilety wieloprzejazdowe w ramach czwartej i ostatniej edycji konkursu DiscoverEU, w której wzięło udział prawie 75 tys. młodych ludzi z całej Europy. Młodzi ludzie, wybrani na podstawie ustalonych kryteriów konkursowych i z uwzględnieniem limitów biletów na każdy kraj UE, będą mogli odbyć maksymalnie 30-dniową podróż między 1 kwietnia a 31 października 2020 r.

Czytaj więcej »

Wieści z Unii: Jesienny pakiet europejskiego semestru

Zmiana klimatu, transformacja cyfrowa i zmiany demograficzne wymagają od nas dostosowania polityki gospodarczej – mówi wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis rozpoczynając nowy cykl europejskiego semestru, pierwszego w trakcie kadencji przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Zarządzanie gospodarcze ma skupić się na promowaniu trwałej konkurencyjności w celu budowy gospodarki, która działa na rzecz ludzi i naszej planety.

Czytaj więcej »

Wieści z Unii: Europejski Zielony Ład

Do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, utrzymaniu zrównoważonego rozwoju gospodarki, poprawie stanu zdrowia i jakości życia obywateli. Plan na trzy nadchodzące dekady zaprezentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Czytaj więcej »

Reklama