Reklama

Łomazy: Gminne zakończenie roku szkolnego (galeria)

Zakończenie roku szkolnego 2018/19 w Zespole Szkół w Łomazach rozpoczęto tradycyjnie od mszy św. w kościele p.w. Św. Piotra i Pawła. Uroczystość w szkole natomiast otworzyli absolwenci tańcząc poloneza przygotowanego pod kierunkiem Marty Bednaruk – Bańkowskiej.

Pani dyrektor Bogumiła Wińska rozpoczynając swoje przemówienie powitała wszystkich gości, rodziców, pracowników i uczniów, kierując do nich słowa: „Mam wrażenie, jakbyśmy dopiero wczoraj spotkali się na inauguracji roku szkolnego, a tymczasem to już jego zakończenie. Za nami kolejny okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów…”

Owocem systematycznej i ciężkiej pracy są sukcesy naszych wychowanków.
1. Bardzo dobry wynik i wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny uzyskali uczniowie przygotowywani przez Panią Annę Ziętecką.
2. Złote pasmo w XIII Wojewódzkim Konkursie Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” Narodowego Forum Muzyki otrzymał chór „Kanon” prowadzony przez Pana Grzegorza Kulickiego.
3. Sukcesy sportowców, dzięki którym nasza szkoła już od kilku lat nie schodzi z podium w klasyfikacji we spółzawodnictwie sportowym szkół powiatu bialskiego.
4. Tytuł „Polonisty Roku” w wojewódzkim konkursie pod patronatem LKO uzyskały nasze uczennice przygotowywane przez Panie: Elżbietę Bielecką i Teresę Paszkowską.
5. Tytuł finalisty w XXXVIII Małym Konkursie Recytatorskim na etap wojewódzkim uzyskał uczeń Pani Teresy Paszkowskiej.
6. I miejsce w IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Utworów Adama Mickiewicza zajął uczeń przygotowywany przez Panią Elżbietę Bielecką.
7.III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” organizowanym przez KRUS zdobyła uczennica przygotowywana przez Pana Grzegorza Kulickiego.

Pani dyrektor serdecznie podziękowała gronu pedagogicznemu za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży i uroczyście wręczyła im nagrody specjalne.

Wzorowymi absolwentami w roku szkolnym 2018/2019 zostali uczniowie klasy IIIa Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach – Nikola Sobechowicz i Paweł Hołownia.
W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki – Szymon Kożuchowski, uczeń kasy VIII a. Nagrodę „Ambitnego ucznia” otrzymała Anastazja Stanilewicz uczennica klasy III b gimnazjum. Statuetki dla najlepszego sportowca kończącego szkołę przyznano Bartłomiejowi Kurowi, Anastazji Stanielewicz i Dawidowi Tokarskiemu. Nagrodę za najwyższy wynik na egzaminach otrzymali: Paweł Hołownia – uczeń kl. III a gimnazjum oraz Szymon Kożuchowski – szkoły podstawowej. Za najwyższy wyniki w nauce, tytuł Prymusa szkoły i nagrodę Wójta Gminy Łomazy otrzymali, w szkole podstawowej: uczennica klasy VI b – Dominika Szoplińska uzyskując średnią ocen 5,58, w gimnazjum: Paweł Hołownia – uczeń klasy III a uzyskując średnią ocen 5,50.

Nagrody za najlepsze wyniki za reprezentowanie naszej szkoły w konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych otrzymali: Agnieszka Bandzarewicz i Zuzanna Telaczyńska (bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny).

Tytuł „Polonisty Roku” uzyskały: Iwona Stanilewicz i Dominika Biesiada. Finalistą XXXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego został Michał Gadomski. I miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Utworów Adama Mickiewicza zajął Maciej Golba przygotowywany przez Panią Elżbietę Bielecką. Nagrody za czołowe miejsca w II Gminnym Konkursie Piosenki Ludowej „Na ludowo zaśpiewajmy” pod patronatem Wójta

Gminy Łomazy pana Jerzego Czyżewskiego i Dyrektora Zespołu Szkół Bogumiły Wińskiej przyznano:
I miejsce – Zofia Hryniewicz
III miejsce – Lena Trochonowicz
Wyróżnienie: Anita Szostakiewicz, Alicja Adamczuk, Zuzanna Kościuczyk.
Nagrody o „Złote Pióro Wójta” w XII edycji Gminnego Konkursu Ortograficznym otrzymali:
Szymon Kożuchowski, Cezary Nazarewicz i Julia Niedzielska. Nagrody w Gminnym Konkursie Literackim :„Legenda o mojej miejscowości” organizowanym pod patronatem Wójta Gminy Łomazy otrzymali: Mateusz Arseniuk, Dominika Biesiada, Julia Niedzielska. Pan Merek Uściński – Kierownik Terenowej placówki KRUS w Białej Podlaskiej wręczył nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi…”. III miejsce zdobyła Zofia Wołosowicz. Nagrody Księdza Proboszcza przyznawane corocznie laureatom Szkolnego Konkursu Biblijnego otrzymali: 1 miejsce: Amelia Juszczak, Dominika Szoplińska

II miejsce: Paweł Bańkowski, Dominika Biesiada. Nagrody drużynie, która zajęła IV miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych zasponsorował Pan Ireneusz Korszeń wiceprzewodniczący Rady Gminy Łomazy. Otrzymali je: Szymon Arseniuk, Marcel Oleszczuk, Wiktor Bobrowski, Krystian Parchomiuk, Kacper Szymanek, Rafał Kościuczyk.

W szkolnym konkursie o tytuł Mistrza ortografii , w którym sponsorem nagród jest Pan Sławomir Dymowski zwyciężyli w klasach: I- III Agnieszka Bandzarewicz, Zuzanna Telaczyńska, w klasach IV –VIII: Szymon Kożuchowski, Cezary Nazarewicz i Daria Głowacka.

Wyróżnienie za wysokie wyniki sportowe w Akademii Taekwon-Do Virtus w Łomazach i nagrody sponsorowane przez Pana Artura Romaniuka otrzymali: Anastazja Stanilewicz i Nikola Sobechowicz. Najwyższą średnią ocen ze wszystkich klas – nagrodzoną Pucharem Przechodnim Dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach uzyskała: klasa VI B – wychowawca Pani Iwona Szepeta – średnia ocen klasy – 4,61.

W dalszej części uroczystości Pani dyrektor Bogumiła Wińska podała ogólne wyniki rocznej i końcowej klasyfikacji i poprosiła Panią Annę Marciniuk – Przewodniczącą Rady Rodziców o wręczenie nagród wyróżniającym się uczniom klas I –III: 23, w klasach IV – VIII sp i III gimnazjum – 47. Nagrody specjalne za 100% frekwencję w cyklu szkolnym- otrzymał Mateusz Karpowicz uczeń klasy III a gimnazjum. 100% frekwencję w bieżącym roku szkolnym uzyskało 32 uczniów. Pani Wińska podziękowała uczniom klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum za wspólne lata słowami, które nasi absolwenci umieścili w zaproszeniu na bal:

„Będę tęsknić, gdy opuszczę Mury szkoły ulubionej!
Wspomnieniami będę wracać do tych chwil niezapomnianych” .
Za trud i towarzyszenie przez lata swoim podopiecznym, wręczyła wychowawcom podziękowania: Paniom: z grupy 6 latków: Annie Zydlewskiej, Barbarze Ignatowskiej, wychowawcy kl. III sp – P. Wiesławie Kobrzyńskiej, wychowawcom kl. VIII sp: Elżbiecie Derlukiewicz – Rusek i Teresie Paszkowskiej, oraz klas III gimnazjum: Dorocie Nazarewicz i Ewie Prokopiuk.
W swoim wystąpieniu do rodziców wyróżniających się absolwentów, P. B. Wińska przytoczyła myśl papieża Jana Pawła II – „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.” Wręczyła uczniom i ich rodzicom listy gratulacyjne.

Pani Wińska szczególne słowa uznania i wdzięczności skierowała do Pani Agnieszki Sobechowicz, której Kapituła przyznała honorowy tytuł „Przyjaciela Szkoły”. Podziękowania Radzie Rodziców i przewodniczącej – Pani Anne Marciniuk oraz wszystkim rodzicom, którzy budowali pozytywny wizerunek szkoły. Podziękowała Samorządom Uczniowskim i nauczycielom sprawującym nad nimi opiekę, organowi prowadzącemu szkołę: Panu Wójtowi Gminy Łomazy Jerzemu Czyżewskiemu, organowi nadzorującemu: Kuratorium Oświaty w Lublinie z Delegaturą w Białej Podlaskiej, Pani Wizytator Teresie Grodeckiej za udzielanie pomocnych wskazówek i opiekę nad naszą szkołą.

Pani dyrektor podziękowała pracownikom niepedagogicznym – za gospodarność i rzetelne, uczciwe wykonywanie powierzonych obowiązków. Życzyła uczniom udanych wakacji i to nie tylko tych zasłużonych, wyczekiwanych, słonecznych, ale przede wszystkim wolnych od trosk i zmartwień. Na zakończenie powiedziała: „Wypoczywajcie , gromadźcie siły na następny rok szkolny gdyż „ uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” jak napisał Seneka”.

Uroczystość przygotowali: Elżbieta Kapłan, Małgorzata Szewczyk, Aneta Najdyhor, Ewa Korszeń, Teresa Paszkowska, Grzegorz Kulicki, Paweł Tokarski, wychowawcy klas, dekorację wykonali nauczyciele przedszkola.


materiał: Zespół Szkół w Łomazach
tekst: Grzegorz Kulicki Zespół Szkół w Łomazach
zdjęcia opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama