Reklama

Wieści z Unii: Budżetowe przyspieszenie

– Gra toczy się o wysoką stawkę, ale z odwagą i wolą polityczną mamy szansę na osiągnięcie porozumienia do jesieni – mówi szef KE Jean-Claude Juncker apelując do przyśpieszenia prac nad budżetem UE na lata 2021–2027. Już 20 i 21 czerwca przywódcy krajów wspólnoty przyjadą do Brukseli na ostatnią w tym półroczu Radę Europejską. Założenia budżetowe obejmują m.in. uproszczoną i bardziej przejrzystą strukturę oraz większą elastyczność.

W komunikacie Komisja analizuje dotychczasowe efekty prac i wskazuje główne kwestie, które pozostają do rozwiązania, aby można było osiągnąć szybkie porozumienie. Czas upływa, a opóźnienia w przyjęciu przyszłego budżetu UE są kosztowne. Nieosiągnięcie porozumienia na czas miałoby skutki dla studentów, rolników i naukowców, a także wszystkich, którzy czerpią korzyści z budżetu UE. Obecny długoterminowy budżet UE na lata 2014–2020 został przyjęty z sześciomiesięcznym opóźnieniem, co miało negatywne konsekwencje dla wielu obywateli w naszych państwach członkowskich i poza ich granicami.

Budżet

EC

Aby uniknąć podobnej sytuacji, Komisja wzywa dziś Radę Europejską do opracowania planu działań prowadzących do osiągnięcia porozumienia w sprawie długoterminowego budżetu UE na jesień oraz do zwrócenia się do Rady o priorytetowe potraktowanie tej kwestii.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker stwierdził: – Kolejny etap prac nad wnioskiem Komisji dotyczącym przyszłego długoterminowego budżetu UE jest już mocno zaawansowany. Doceniam wytężoną pracę i zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich w Radzie. Teraz nadszedł czas na przyspieszenie. Rok 2019, w którym frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego osiągnęła najwyższy poziom od 20 lat, a kampania wyborcza bardziej niż kiedykolwiek dotąd koncentrowała się na kwestiach europejskich, jest rokiem odnowy dla naszej Unii. Uzgodnienie naszego przyszłego budżetu nie jest skomplikowanym obliczeniem do wykonania. W procesie tym chodzi o pogodzenie naszych ambicji i priorytetów z odpowiednimi środkami budżetowymi. Gra toczy się o wysoką stawkę, ale z odwagą i wolą polityczną mamy szansę na osiągnięcie porozumienia do jesieni.

Komisarz do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günther H. Oettinger powiedział: – Dzięki dobrej pracy trzech kolejnych prezydencji Rady osiągnęliśmy już częściowe porozumienie w sprawie 12 dossier sektorowych i możemy rozpocząć negocjacje na temat kolejnych 16. Co najważniejsze, konieczne jest porozumienie w sprawie ogólnych ram. Musimy jak najszybciej je osiągnąć – w imieniu naszych studentów, rolników i naukowców, a także wielu innych osób i podmiotów, które liczą na budżet UE .

W maju i czerwcu 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący nowego i nowoczesnego długoterminowego budżetu, ściśle dostosowanego do priorytetów Unii, wraz z wnioskami ustawodawczymi w sprawie 37 programów sektorowych. W oparciu o te wnioski duża część pracy już została wykonana zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Radzie. Poczyniono postępy w odniesieniu do ogólnych ram; wiele wniosków sektorowych zostało przynajmniej częściowo zamkniętych.

Podczas negocjacji wiele elementów, które pierwotnie zaproponowała Komisja Europejska, już uzyskało szerokie poparcie Parlamentu Europejskiego i Rady. Wśród nich należy wymienić:

  • duży nacisk na europejską wartość dodaną;
  • uproszczoną i bardziej przejrzystą strukturę przyszłego budżetu;
  • ograniczenie liczby programów i stworzenie nowego rodzaju programów – programów zintegrowanych – w takich obszarach, jak inwestowanie w ludzi, jednolity rynek, inwestycje strategiczne oraz prawa i wartości;
  • większy nacisk na synergie między instrumentami;
  • uproszczenie zasad finansowania ;
  • większą elastyczność , która umożliwi szybkie reagowanie w szybko zmieniającym się świecie.
  • Osiągamy również postępy w dyskusjach na temat następujących wniosków:
  • instrument budżetowy na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro;
  • nowy mechanizm mający zapewnić, aby uogólnione braki w zakresie praworządności nie stwarzały ryzyka dla budżetu UE;
  • wnioski Komisji w sprawie modernizacji strony dochodów w budżecie UE.

Jednocześnie do uzgodnienie pozostają główne kwestie polityczne, a szczególnie aspekty finansowe. Nadszedł czas, by je rozwiązać. Czerwcowe posiedzenie Rady Europejskiej powinno zapoczątkować nowy etap negocjacji politycznych, w których większy nacisk zostanie położony na kwestie finansowe i inne zagadnienia strategiczne. Jest to jedyny sposób, aby osiągnąć porozumienie w odpowiednim czasie i umożliwić realizacji nowych programów od 1 stycznia 2021 r.

Uzgodnienie przyszłego budżetu w terminie oznacza konkretne rezultaty dla wszystkich Europejczyków: dzięki temu już w 2021 r. powstałyby dziesiątki tysięcy miejsc pracy w sektorze badań naukowych i wiele więcej w całej gospodarce, przystąpiono by w terminie do realizacji ponad 100 000 projektów w ramach polityki spójności, milion młodych ludzi wziąłby udział w wymianie w ramach programu Erasmus, a 40 000 młodych ludzi mogłoby skorzystać z możliwości włączenia się w działania solidarnościowe w całej Europie w 2021 r. Programy te wspierałyby start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie inwestycji, znacznie zwiększyłyby inwestycje w obronność i zdolności obronne oraz pomogłyby chronić granice Unii przed handlem ludźmi, przemytem i oszustwami.

Terminowe zakończenie prac nad przyszłymi ramami i programami wydatków, aby umożliwić ich pełne wdrożenie do dnia 1 stycznia 2021 r., będzie trudne, ale jest możliwe do osiągnięcia, o ile Rada Europejska odpowiednio pokieruje tym procesem.

Kontekst

2 maja 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący nowoczesnego, zrównoważonego i sprawiedliwego budżetu, który umożliwi osiągnięcie priorytetów Europy określonych przez przywódców w Bratysławie w 2016 r. i w Rzymie w 2017 r. Wkrótce potem przedstawiono wnioski ustawodawcze dotyczące 37 programów sektorowych stanowiących część przyszłego długoterminowego budżetu. W oparciu o tę solidną podstawę Komisja współpracowała z prezydencją bułgarską, austriacką i rumuńską, aby zapewnić postępy w negocjacjach.

Jeśli chodzi o ramy czasowe, od samego początku Komisja popiera ambitny harmonogram. Rada Europejska w swoich konkluzjach z grudnia 2018 r. wezwała do osiągnięcia porozumienia w Radzie Europejskiej jesienią 2019 r. Komisja będzie nadal ściśle współpracować z obecną i przyszłą prezydencją oraz z Parlamentem Europejskim, aby osiągnąć ten cel.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT <<==>> LINK

 

materiał: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
tekst: Wydział Prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
opracowanie: Radio Biper Biała Podlaska

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Reklama

Reklama

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Wieści z Unii: Polskie rekomendacje dla nowej KE

Choć trudniej będzie wykuć porozumienie, to potem łatwej będzie go bronić – mówił dyrektor Marek Prawda podczas prezentacji czterech publikacji związanych z inauguracją nowej Komisji Europejskiej. Ich autorami są niezależni polscy eksperci i dyplomaci. Publikacje zostały zaprezentowane podczas debaty zorganizowanej przez Przedstawicielstwo KE w Polsce, dzień po oficjalnej inauguracji nowego Kolegium Komisarzy.

Czytaj więcej »

Biała Podlaska: 102 miliony złotych – inwestycje roku 2020!

23,6% wydatków budżetowych miasta Biała Podlaska w nadchodzącym 2020 roku przeznaczonych zostanie na inwestycje. To ponad 102 miliony złotych. Na inwestycje wieloletnie przeznaczonych zostanie prawie 90 milionów, inwestycje jednoroczne kosztować będą 10 i pół miliona a Budżet Obywatelski wyniesie 1 mln 600 tys zł. Wykaz najważniejszych inwestycji 2020 roku w materiale.

Czytaj więcej »

Biała Podlaska: Projekt budżetu miasta na 2020 rok

Prawie 410 mln zł dochodu oraz 432 mln zł wydatków, w tym ponad 102 mln zł wydatków majątkowych to wartości które zawiera w sobie projekt budżetu Białej Podlaskiej na rok 2020. Główne działania Miasto skieruje na budowę stadionu, przebudowę Warszawskiej, budowę rond – w tym na Kolejowej i Łomaskiej, budowę Podmiejskiej, Armii Krajowej, Batorego i rozpoczęcie przebudowy Sidorskiej. Duże pieniądze skierowano też na przebudowę budynków oraz na instalacje OZE.

Czytaj więcej »

Reklama