Reklama

Wieści z Unii: Integracja gospodarcza i walutowa

Przed szczytem państw strefy euro (21 czerwca) Komisja Europejska podsumowuje postępy w pogłębianiu unii gospodarczej i walutowej od czasu publikacji tzw. sprawozdania pięciu przewodniczących. – Wiele osiągnięto, ale wiele pozostaje wciąż do zrobienia. Chodzi o zachowanie stabilności i odporności naszych gospodarek oraz o to, by Europa była zdolna pokierować swoją przyszłością – powiedział szef KE Jean-Claude Juncker.

W ciągu czterech lat, jakie upłynęły od publikacji sprawozdania, dokonał się znaczny postęp we wzmacnianiu wspólnego obszaru walutowego i odporności unii gospodarczej i walutowej Europy. Wiele problemów ujawnionych w efekcie kryzysu gospodarczego, finansowego i społecznego, który nastąpił po 2007 r., zostało rozwiązanych. Pewne istotne działania jednak nie zostały jeszcze podjęte. Wspólna waluta i koordynacja polityki gospodarczej to środki prowadzące do celu, jakim jest: więcej miejsc pracy, wzrost gospodarczy, inwestycje, sprawiedliwość społeczna i stabilność makroekonomiczna dla członków strefy euro i dla całej UE.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: – Obecna Komisja ciężko pracowała nad dokończeniem unii gospodarczej i walutowej: wiele osiągnięto, ale wiele pozostaje wciąż do zrobienia. Chodzi o tworzenie miejsc pracy, o wzrost gospodarczy i sprawiedliwość społeczną dla naszych obywateli. Chodzi o zachowanie stabilności i odporności naszych gospodarek oraz o to, by Europa była zdolna pokierować swoją przyszłością.

W związku ze zbliżającym się szczytem państw strefy euro, który odbędzie się 21 czerwca, Komisja wzywa przywódców państw UE:

  • do osiągnięcia porozumienia w sprawie najważniejszych cech instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności, aby wesprzeć jego szybkie przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę; do uzgodnienia wielkości tego instrumentu w kontekście wieloletnich ram finansowych;
  • do zakończenia prac nad zmianami do Porozumienia ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności w celu jego szybkiej ratyfikacji przez państwa członkowskie strefy euro, w tym operacyjnego i skutecznego wspólnego mechanizmu ochronnego, zapewniania płynności bankom w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz aktywnych i skutecznych instrumentów ostrożnościowych; do zachowania jasnego podziału odpowiedzialności między uczestniczącymi podmiotami oraz możliwości dostosowywania unijnego jednolitego zbioru przepisów dla banków zgodnie z metodą wspólnotową; do włączenia z czasem Europejskiego Mechanizmu Stabilności do prawa Unii;
  • do ponowienia wysiłków na rzecz dokończenia budowy unii bankowej, rozpoczynając od negocjacji politycznych w sprawie europejskiego systemu gwarantowania depozytów;
  • do przyspieszenia prac nad unią rynków kapitałowych i wzmożenia działań w celu wzmocnienia międzynarodowej roli euro.

Komisja podsumowuje też najważniejsze postępy poczynione w ostatnich latach, oprócz rezultatów oczekiwanych na szczycie państw strefy euro w czerwcu 2019 r., oraz przygotowuje plan na nadchodzące lata.

Od szczytu państw strefy euro w grudniu 2018 r. prowadzona jest dyskusja na temat przyszłości instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro, na podstawie wniosku Komisji w sprawie programu wspierania reform ; jest szansa na kompromis i należy zdecydowanie dążyć do jego osiągnięcia.

Przedmiotem dyskusji jest też reforma Europejskiego Mechanizmu Stabilności, a w szczególności mechanizmu ochronnego w postaci linii kredytowej dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Mechanizm ochronny ma służyć jako rozwiązanie stosowane w ostateczności celem wsparcia skutecznego i wiarygodnego zarządzania kryzysami bankowymi w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Będzie on spłacany za pomocą wkładów z europejskiego sektora bankowego.

Dokończenie unii bankowej i unii rynków kapitałowych ma też zasadnicze znaczenie dla zwiększenia odporności i stabilności euro.

Znaczny postęp odnotowano w zakresie dalszego ograniczania ryzyka w unii bankowej. Z ostatniego sprawozdania z postępu prac, przygotowanego przez Komisję, wynika, że odsetek kredytów zagrożonych wszystkich banków UE stale się obniża i w trzecim kwartale 2018 r. wyniósł 3,3 proc., a więc utrzymuje się tendencja spadkowa, prowadząca do poziomów sprzed kryzysu. W przyszłości niezbędny jest postęp prac nad wspólnym systemem gwarantowania depozytów dla strefy euro.

Unia rynków kapitałowych sprzyjać będzie dalszej integracji rynkowej i pomoże zapewnić, by europejskie rynki kapitałowe były w stanie sprostać znaczącym wyzwaniom wewnętrznym lub zewnętrznym związanym ze stabilnością unii gospodarczej i walutowej.

Komisja podsumowuje także będące w toku działania na rzecz międzynarodowego wykorzystania euro; do prac tych zachęcali Komisję w grudniu przywódcy państw strefy euro. Euro ma dwadzieścia lat i jest drugą pod względem ważności walutą na świecie, która pozostała silna nawet w najgorszym okresie kryzysu finansowego i zadłużeniowego. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób można zwiększyć stosowanie euro w skali światowej, oraz zidentyfikować przeszkody w osiągnięciu tego celu, Komisja w ostatnich miesiącach prowadziła aktywne konsultacje z uczestnikami rynku w różnych sektorach (wymiany walut, energii, surowców, towarów rolnych i transportu).

Konsultacje te pokazały, że:

  • istnieje szerokie poparcie dla ograniczenia zależności od jednej dominującej światowej waluty;
  • euro jest jedyną walutą posiadającą wszystkie niezbędne cechy, jakich uczestnicy rynku szukają, by ją stosować jako alternatywę do dolara amerykańskiego;
  • sektor energii pozostanie kluczowym czynnikiem napędzającym stosowanie euro i istnieje pole do dalszego zwiększenia jego wykorzystania, na przykład w sektorze gazu;
  • uznaje się, że UE może za pomocą euro wzmocnić swoją suwerenność gospodarczą i odgrywać ważniejszą rolę na arenie światowej, aby przynosić korzyści unijnym przedsiębiorstwom i konsumentom.

Komisja wraz z Europejskim Bankiem Centralnym będzie kontynuować prace prowadzone z państwami członkowskimi, uczestnikami rynku i innymi zainteresowanymi podmiotami oraz apeluje do Parlamentu Europejskiego, Rady i wszystkich zainteresowanych stron do poparcia wysiłków na rzecz zwiększenia międzynarodowej roli euro.

Kontekst

Prawie równo cztery lata temu przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker, wraz z przewodniczącym szczytu państw strefy euro Donaldem Tuskiem, ówczesnym przewodniczącym Eurogrupy Jeroenem Dijsselbloemem, prezesem Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghim oraz ówczesnym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem, opublikował ambitny plan pogłębienia unii gospodarczej i walutowej Europy najpóźniej do 2025 r.

W oparciu o wizję przedstawioną w sprawozdaniu pięciu przewodniczących Komisja w marcu 2017 r. wydała Białą księgę w sprawie przyszłości Europy , a w maju 2017 r. – dokumenty otwierające debatę w sprawie pogłębienia unii gospodarczej i walutowej oraz przyszłości finansów UE . W grudniu 2017 r. Komisja Junckera określiła plan działania i przyjęła szereg konkretnych wniosków ustawodawczych, których ogólnym celem jest wzmocnienie jedności, skuteczności i demokratycznej rozliczalności europejskiej unii gospodarczej i walutowej do 2025 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT <<==>> LINK

 

materiał: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
tekst: Wydział Prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
opracowanie: Radio Biper Biała Podlaska

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama