Reklama

Biała Podlaska: Gala Laureatów Bialskich Lig Przedmiotowych 2018/2019 (galeria)

Gala odbyła się już po raz siódmy. Organizatorem przedmiotowych zmagań szkolnych jest Michał Litwiniuk Prezydent Miasta Biała Podlaska. Pomysłodawcą i koordynatorem jest Andrzej Pawlik. Warto wymienić kilka nazwisk uczniów: Mateusz Winiarek został laureatem trzech dyscyplin ligowych a Maja Stefaniuk, Aleksander Męczyński, Alicja Piaszczyk, Szymon Czerko, Miłosz Chilewicz, Kornel Miłkowski, Michał Pawluczuk, Michał Doluk to tegoroczni podwójni laureaci.

Bialska Mini Liga Matematyczna dla uczniów klas II szkoły podstawowej
(organizowana przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej z dyrektor Barbarą Wojarnik i nauczycielami: Urszulą Nikoniuk, Krystyną Wasilewską, Grażyną Czernik)
Laureatami w Mini Lidze Matematycznej zostali:
– miejsce 1 – Weronika Gajosz, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, opiekun Dorota Domańska,
– miejsce 2 – Maja Tekielak, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej, opiekun Ewa Połujańska,
– miejsce 3 – Oliwia Borkowska , Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej, opiekun Ewa Sowa.

Bialska Mała Liga Matematyczna dla uczniów klas III szkoły podstawowej
(organizowana przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej z dyrektorem Maciejem Kosikiem i nauczycielami: Bożeną Szewczuk, Agnieszką Mieleszczuk, Małgorzatą Szendel)
Laureatami Małej Ligii Matematycznej zostali:
– miejsce 1 – Michał Dragan, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, opiekun Ewa Romaniuk,
– miejsce 2 – Maja Romanowska, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Podlaskiej, opiekun Elżbieta Burda.
– miejsce 3 – Julian Osipiuk, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, opiekun Anna Szkodzińska.

Bialska Liga Matematyczna dla uczniów klas IV
(organizowana przez Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej, z dyrektor Aleksandrą Dopierałą i nauczycieli: Marka Dudę i Monikę Kuc)
Laureatami Bialskiej Ligii Matematycznej zostali:
– miejsce 1 – Maruszak Olga, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Elżbiety Bebczuk,
– miejsce 1 – Pawluczuk Michał, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej, pod opieką Albiny Kozaczuk,
– miejsce 2 – Borkowski Michał, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Podlaskiej, pod opieką Agnieszki Szochin,
– miejsce 3 – Michał Doluk, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Elżbiety Mościckiej.

Bialska Liga Matematyczna dla uczniów klas V
(organizowana przez Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej, z dyrektor Aleksandrą Dopierałą i nauczycieli: Marka Dudę i Monikę Kuc)
Laureatami Bialskiej Ligii Matematycznej zostali:
– miejsce 1 – Miłosz Chilewicz, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej, pod opieką Urszuli Nikoniuk,
– miejsce 2 – Paweł Paczóski, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej, pod opieką Kingi Toczyńskiej,
– miejsce 3 – Gabriel Zbarachewicz, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Elżbiety Mościckiej.

Bialska Liga Matematyczna dla uczniów klas VI
(organizowana przez Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej, z dyrektor Aleksandrą Dopierałą i nauczycieli: Marka Dudę i Monikę Kuc)

Laureatami Bialskiej Ligii Matematycznej zostali:
– miejsce 1 – Maruszak Joanna, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Elżbiety Bebczuk,
– miejsce 2 – Mateusz Chazan, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej, pod opieką Anny Gulewskiej,
– miejsce 2 – Przemysław Chazan, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej, pod opieką Anny Gulewskiej,
– miejsce 3 – Mańko Kamila, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Iwony Jasińskiej – Wieliczuk.

Bialska Liga Języka Angielskiego dla uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej
(organizowana przez Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej z dyrektor Aleksandrą Dopierałą oraz nauczycielami: Katarzyną Kulicką, Agatą Harasimiuk, Ewą Klimaszewską, Katarzyną Czajką, Magdaleną Kwiecień, Magdaleną Michalczuk)
Laureatami Bialskiej Ligii Języka Angielskiego kategorii klas IV zostali:
– miejsce 1 – Mateusz Geresz, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, pod opieką Katarzyny Kowalczyk,
– miejsce 2 – Stefan Smyk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej, pod opieką Agnieszki DzyrJakubiec,
– miejsce 3 – Maciej Romaniuk, Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie, pod opieką Joanny Biegajło.

Bialska Liga Języka Angielskiego dla uczniów klas V
– miejsce 1 – Karolina Janicka, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej, pod opieką Marioli Mostowskiej,
– miejsce 2 – Jędrzej Tokarski, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Małgorzaty Matwiejuk,
– miejsce 3 – Olga Tarasiuk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej, pod opieką Małgorzaty Adamiuk.

Bialska Liga Języka Angielskiego dla uczniów klas VI
– miejsce 1 – Pola Radzikowska, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej, pod opieką Marty Dymidiuk,
– miejsce 2 – Aleksander Męczyński, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, pod opieką Katarzyny Kowalczyk,
– miejsce 3 – Wiktoria Geresz – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, pod opieką Magdy Chomiuk.

Bialska Liga Polonistyczna dla uczniów klas IV szkoły podstawowej
(organizowana przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej z wicedyrektor Bernardetą Mikołajczak oraz nauczycielami: Bernardetą Mikołajczak, Wiesławą Stefaniuk, Beatą Chudek)
Laureatami Bialskiej Ligii Polonistycznej w kategorii klas IV zostali:
– miejsce 1 – Magdalena Klimaszewska, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej , pod opieką Bernardety Mikołajczak,
– miejsce 2 – Aleksandra Pachucka, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Bernardety Mikołajczak,
– miejsce 3 – Maksymilian Kamiński, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, pod opieką Beaty Szeniawskiej.

Bialska Liga Polonistyczna dla uczniów klas V
– miejsce 1 – Natalia Marczyńska, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Iwony Samoszuk,
– miejsce 2 – Bartłomiej Kobiałka, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Wiesławy Stefaniuk,
– miejsce 3 – Maja Marks, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Wiesławy Stefaniuk.

Bialska Liga Polonistyczna dla uczniów klas VI
– miejsce 1 – Aleksandra Gałabuda, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Wiesławy Stefaniuk,
– miejsce 2, Zuzanna Usztwant, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Wiesławy Stefaniuk,
– miejsce 3 – Alicja Piaszczyk, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Wiesławy Stefaniuk,
– miejsce 3 – Maria Dmochowska, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Wiesławy Stefaniuk.

Bialska Liga Polonistyczna Juniorów dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej
(organizotor Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej z dyrektorem Przemysławem Olesiejukiem, oraz nauczycielami: Beatą Beczek, Agnieszką Sokolnicką, Elżbietą Okseniuk)
Laureatami Bialskiej Ligii Polonistycznej Juniorów w kategorii klas VII zostali:
– miejsce 1 – Maja Stefaniuk, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Beaty Chudek,
– miejsce 2 – Natalia Jewtoszuk, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, pod opieką Mirosławy Steckiewicz,
– miejsce 3 – Jakub Malczewski, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej, pod opieką Józefy Gołębiowska.

Bialska Liga Polonistyczna Juniorów dla uczniów klas VIII
– miejsce 1 – Weronika Dzięcioł, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej, pod opieką Józefy Gołębiowskiej,
– miejsce 2 – Karolina Samociuk, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Iwony Samoszuk,
– miejsce 3 – Aleksandra Łukaszuk, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Wiesławy Stefaniuk.

Bialska Liga Historyczna dla uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej
(organizowana przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej z dyrektorem Maciejem Kosikiem, oraz nauczycielami: Ewą Piech i Marzeną Czech)
Laureatami Bialskiej Ligii Historycznej w kategorii klas IV zostali:
– miejsce 1 – Pawluczuk Michał, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej, pod opieką Edyty Borkowska,
– miejsce 2 – Michał Doluk, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Agnieszki Mironiuk,
– miejsce 3 – Miłkowski Kornel – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej, pod opieką Edyty Borkowskiej.

Bialska Liga Historyczna dla uczniów klas V
– miejsce 1 – Szymon Czerko, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Tomasza Pawlika,
– miejsce 2 – Karolina Majewska, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej, pod opieką Elżbiety Abramowicz,
– miejsce 3 – Maciej Adamczyk, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej, pod opieką Beaty Barczyńskiej.

Bialska Liga Historyczna dla uczniów klas VI
– miejsce 1 – Sebastian Zadrożniak, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie, pod opieką Katarzyny Filipiuk,
– miejsce 2 – Martyna Lesiuk, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych, pod opieką Elżbiety Ceniuk,
– miejsce 3 – Dawid Kozłowski, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej, pod opieką Beaty Barczyńskiej.

Bialska Liga Historyczna Juniorów dla uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjum
(organizowana przez Organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej z dyrektorem Maciejem Kosikiem i nauczycielami: Ewą Piech i Marzeną Czech)
Laureatami Bialskiej Ligii Historycznej Juniorów w kategorii klas VII zostali:
– miejsce 1 – Krzysztof Litwiniuk, Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu, pod opieką Iwony Gryszko,
– miejsce 2 – Wiktor Rutkowski, Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie, pod opieką Emili Byszuk,
– miejsce 3 – Adrian Zielonka, Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu, pod opieką Iwony Gryszko.

Bialska Liga Historyczna dla uczniów klas VIII
– miejsce 1 – Julia Sierniawska, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej, pod opieką Elżbiety Abramowicz,
– miejsce 2 – Tymoteusz Jakimiuk, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej, pod opieką Elżbiety Abramowicz,
– miejsce 3 – Łukasz Szydłowski, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej, pod opieką Elżbieta Abramowicz.

Bialska Liga Historyczna dla uczniów trzecich klas gimnazjum
– miejsce 1 – Jonasz Kargulewicz, Katolickie Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej, pod opieką Elżbiety Abramowicz,
– miejsce 2 – Mateusz Winiarek, Katolickie Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej, pod opieką Elżbiety Abramowicz,
– miejsce 3 – Kacper Michalczuk, Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Ciciborze Dużym, pod opieką Wojciecha Krzystanka,
– miejsce 3 – Marta Michalak, Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu, pod opieką Iwony Gryszko.

Bialska Liga Przyrodnicza dla uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej
(organizowana przez Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z wicedyrektor Magdaleną Wiśniewską i nauczycielami: Mariolą Zozulę, Agnieszką Dudyk, Bożeną Gromadzką, Katarzyną Arasymowicz i Marzanną Rechnio)
Laureatami Bialskiej Ligii Przyrodniczej w kategorii klas IV zostali:
– miejsce 1 – Eryk Kulesza, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, pod opieką Anety Boguckiej,
– miejsce 2 – Michał Bednarek, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, pod opieką Anety Boguckiej,
– miejsce 3 – Kornel Miłkowski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej, pod opieką Renaty Szydłowskiej.

Bialska Liga Przyrodnicza dla uczniów klas V
– miejsce 1 – Martyna Drążek, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, pod opieką Anety Boguckiej,
– miejsce 2 – Szymon Czerko, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Izabeli Zalewskiej,
– miejsce 3 – Miłosz Chilewicz, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej, pod opieką Beaty Tarasiuk.

Bialska Liga Przyrodnicza dla uczniów klas VI
– miejsce 1 – Aleksander Męczyński, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, pod opieką Anety Boguckiej,
– miejsce 2 – Alicja Piaszczyk, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Iwony Polubiec,
– miejsce 3 – Wiktor Barczyński, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Podlaskiej, pod opieką Anny Nitychoruk.

Bialska Liga Biologiczno-Chemiczna dla uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjum
(organizowana przez Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej z dyrektor Aleksandrą Dopierałą i nauczycielami: Krzysztofem Oleksiukiem, Justyną Kaliszewską-Łodygą, Henrykiem Protasiukiem)
Laureatami Bialskiej Ligii Biologiczno-Chemicznej w kategorii klas VII zostali:
– miejsce 1 – Maja Stefaniuk, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej pod opieką Bożeny Gromadzkiej i Marzanny Rechnio,
– miejsce 2 – Patrycja Majczyna, Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, pod opieką Sylwii Pióro,
– miejsce 3 – Paulina Mirońska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, pod opieką Katarzyny Sienkiewicz i Doroty Żukowskiej.

Bialska Liga Biologiczno-Chemiczna dla uczniów klas VIII
– miejsce 1 – Aleksandra Kurowska, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach, pod opieką Renaty Sobieszuk-Rzeńca i Agnieszki Jabłońskiej,
– miejsce 2 – Wiktoria Adamowicz, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach, pod opieką Renaty Sobieszuk-Rzeńca i Agnieszki Jabłońskiej,
– miejsce 3 – Daria Maksymowicz, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, pod opieką Katarzyny Sienkiewicz i Doroty Żukowskiej.

Bialska Liga Biologiczno-Chemiczna dla uczniów trzecich klas gimnazjum
– miejsce 1 – Patrycja Rychlik, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach, pod opieką Renaty Sobieszuk-Rzeńca i Agnieszki Jabłońskiej,
– miejsce 2 – Mateusz Łukasiewicz, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach, pod opieką Renaty Sobieszuk-Rzeńca i Agnieszki Jabłońskiej,
– miejsce 3 – Mateusz Winiarek, Katolickie Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej, pod opieką Anny Litwiniuk i Elżbiety Komosa.

Bialska Liga Matematyczno-Fizyczna dla uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjum
(organizowana przez Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej z dyrektor Aleksandrą Dopierałą oraz nauczycielami: Joanną Byszuk, Magdaleną Nowosielską i Marka Dudę)
Laureatami Bialskiej Ligii Matematyczno-Fizycznej w kategorii klas VII zostali:
– miejsce 1 – Paweł Mańko, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Haliny Walczuk,
– miejsce 2 – Ryszard Oczkowski, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, pod opieką Małgorzaty Krywczuk,
– miejsce 3 – Jakub Teodorczuk, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej, pod opieką Violetty Kozaczuk – Kuźmicz.

Bialska Liga Matematyczno-Fizyczna dla uczniów klas VIII
– miejsce 1 – Jakub Bagiński, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, pod opieką Katarzyny Sienkiewicz,
– miejsce 2 – Dawid Męczyński, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza o profilu katolickim, pod opieką Joanny Lewczuk,
– miejsce 3 – Maciej Stola, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Iwony Jasińskiej – Wieliczuk.

Bialska Liga Matematyczno-Fizyczna dla uczniów trzecich klas gimnazjum
– miejsce 1 – Mateusz Winiarek – Katolickie Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej, pod opieką Anety Chazan,
– miejsce 2 – Kacper Kuźmiuk, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Katarzyny Arasymowicz,
– miejsce 3 – Damian Łozak, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, pod opieką Katarzyny Arasymowicz.


materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Katarzyna Sierpatowska / Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama