Reklama

Konkurs plastyczny „Gmina Drelów kreską malowana” (zaproszenie)

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym pn. „Gmina Drelów kreską malowana”, który adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Konkurs rozpoczyna się 21 maja i potrwa do 21 czerwca 2019 roku. Finał odbędzie się 7 lipca podczas Dni Drelowa. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Gmina Drelów kreską malowana”

 

Organizatorzy: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie

Gminne Centrum Kultury w Drelowie

Patronat honorowy: 

Wójt Gminy Drelów

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej

Patronat medialny:  Radio Biper, Słowo Podlasia, miedzyrzec.info

Cele konkursu:

 1. Utrwalanie współczesnego budownictwa, zabytków, ciekawych miejsc i pejzaży charakterystycznych dla Gminy Drelów.
  2. Pobudzenie wyobraźni twórczej uczestników konkursu.
  3. Umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu.
 2. Promocja Gminy Drelów.
 3. Motywowanie do poznawania swojej „małej ojczyzny” i jej promowania.

Adresat konkursu:
Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I. Dzieci od 10 do 13 lat,
II. Dzieci i młodzież w wieku: 14 – 16 lat,
III. Dorośli powyżej 17 lat.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs trwa od 21 maja do 21 czerwca i ma charakter otwarty.

2.Praca plastyczna powinna stanowić odtworzenie rzeczywistego fragmentu       wybranej miejscowości Gminy Drelów – zabudowania, ulice, zabytki, ciekawe miejsca, pejzaże.

 1. Format pracy: A3.
 2. Technika prac: rysunek (pióro, węgiel, ołówek, sangwina, kreda, rapidograf).
 3. Każdy z uczestników składa jedną pracę plastyczną. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane (decyduje data dostarczenia).
 4. Na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu należy umieścić: – imię i nazwisko autora pracy, wiek oraz tytuł pracy (nazwa obiektu, miejsca);
 5. Integralną częścią pracy jest karta zgłoszeniowa.
 6. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę oryginalność i estetykę wykonania pracy pod względem plastycznym.
 7. Praca staje się własnością Organizatorów i nie będzie zwracana. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie pracy organom trzecim.
 8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, a wszystkie prace wyeksponowane na wystawie pokonkursowej zaprezentowanej podczas obchodów Dni Drelowa.
 9. Finał konkursu odbędzie się podczas Dni Drelowa.
 10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na opublikowanie imienia
  i nazwiska oraz jego wizerunku na stronie internetowej Organizatorów konkursu oraz w lokalnych mediach, a w przypadku laureatów również osób towarzyszących mu przy odbieraniu nagrody.
 11. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i promocji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych).
 12. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
 13. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają ona praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
 14. Organizatorzy konkursu zastrzega sobie prawo do wyłącznego, nieograniczonego
  i bezpłatnego używania pracy do celów promocyjnych z możliwością jego dostosowania do swoich potrzeb. Jednocześnie prawa majątkowe z tytułu pracy przechodzą na rzecz Organizatorów.
 15. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 16. Powyższa zgoda powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz warunki na korzystanie przez Organizatorów z wizerunku uczestnika.
 17. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 18. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 83 372 01 54, 83 372 00 38 lub mailem: [email protected], [email protected]

 


materiał: gmina Drelów
plakat / info: Gminne Centrum Kultury w Drelowie

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama