Reklama

Powiat: VIII sesja Rady Powiatu (film) (galeria)

11 kwietnia br. w sali konferencyjnej Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego miała miejsca VIII sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Po przyjęciu porządku obrad głos zabrał radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Przemysław Litwiniuk. W swoich wystąpieniu w sprawach istotnych dla powiatu bialskiego, zawarł przede wszystkim kwestię wspólnego zaangażowania się wszystkich radnych na rzecz międzyrzeckiego szpitala, a szczególnie o wyrażenie sprzeciwu wobec planu naprawczego szpitala, w którym zawarte jest zlikwidowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

film VIII Sesja Rady Powiatu Bialskiego

W przerwie odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej. Podczas tego posiedzenia, jak w dalszej części sesji przekazał starosta bialski Mariusz Filipiuk, podjęto uchwałę w sprawie odesłania programu naprawczego do dyrekcji szpitala w Międzyrzecu Podlaskim celem uwzględnienia pozostawienia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w międzyrzeckim szpitalu.

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej podczas sesji rozpatrzyła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej za 2018 r. Załącznikami do tego sprawozdania były: ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Bialskim, jak również sprawozdanie z efektów pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim. PCPR jest jednostką organizacyjną powiatu powołaną w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Jest również Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Jak swoje zadania udało się jej realizować w 2018 r. zawiera powyższe sprawozdanie z działalności wraz z załącznikami.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bialskiego od dnia 1 września 2019 r. Wprowadzenie tej uchwały jest uzasadnione i ważne z uwagi na to, iż od 1 września tego roku w polskim systemie oświaty nie będą już funkcjonować szkoły ponadgimnazjalne. Do tego dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące i czteroletnie technikum stają się od tego czasu odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum.

Również przyjęto jednogłośnie dwie finansowe uchwały, a więc w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2019-2026.

Radni także po rozpatrzeniu skargi na postępowanie organu administracji – starosty powiatu bialskiego, przyjmując stosowną uchwałę, uznali tym samych ją za bezzasadną z przyczyn wskazanych w obszernym uzasadnieniu.

Podczas sesji przewodniczący, bądź wiceprzewodniczący Komisji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej przedstawili sprawozdania z prac tychże Komisji za 2018 r. Realizowały one plany pracy zatwierdzone przez Radę Powiatu w Białej Podlaskiej oraz rozpatrywały informacje i sprawozdania wynikające z planu pracy Komisji oraz sprawy bieżące. Komisja Rewizyjna odbyła 5 posiedzeń, podczas których wyraziła 7 opinii, opracowała 1 wniosek, a zespół kontrolny dokonał jednej kontroli. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powołana pod koniec listopada ubiegłego roku odbyła 3 posiedzenia, podczas których wyraziła dwie opinie i rozpatrzyła jedną skargę.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyła 7 posiedzeń, podczas których wyraziła 6 opinii. Komisja Budżetu i Finansów odbyła 14 posiedzeń, podczas nich wyraziła 51 opinii. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła 9 posiedzeń, podczas nich wyraziła 19 opinii. Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury odbyła 11 posiedzeń, podczas których wyraziła 24 opinie oraz podjęła 1 uchwałę. Komisja Samorządowa i Spraw Radnych odbyła 9 posiedzeń, podczas których wyraziła 16 opinii. Komisja Spraw Społecznych odbyła 11 posiedzeń, a podczas nich wyraziła 19 opinii.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury Marek Sulima przedstawił podczas sesji projekt stanowiska Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie protestujących rolników. Po dyskusji i spotkaniu klubów przedstawiony on został jako oświadczenie klubu radnych PSL i odłożony na czas późniejszy.

Na koniec Przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński złożył wszystkim życzenia z okazji świąt Wielkanocnych.

Całą sesję można zobaczyć w linku


materiał: Starostwo Powiatu Bialskiego
temat: Rada Powiatu w Białej Podlaskiej / Powiat Bialski
tekst: Anna Jóźwik Starostwo Powiatu Bialskiego / Leszek Niedaleki
film: Małgorzata Mieńko
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Ogłoszenie społeczne

Ogłoszenie społeczne

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Reklama