Reklama

Konkurs Nagroda Biznesowa BPIG – Edycja VII – za 2018 rok (zaproszenie)

Bialskopodlaska Izba Gospodarcza, Prezydent Miasta Biała Podlaska i Starosta Bialski pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa lubelskiego informują o ogłoszeniu konkursu Nagroda Biznesowa BPIG Edycja VII – za 2018 rok.

Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach:

– Udany Start
– Innowacyjna firma
– Lider przedsiębiorczości
– Przedsiębiorca Roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2019 roku. Więcej szczegółów w poniższym regulaminie oraz pod nr. tel. 83 342-46-68.

REGULAMIN KONKURSU


I. Organizatorem Konkursu jest Bialskopodlaska Izba Gospodarcza w Białej Podlaskiej we współpracy z Partnerem Nagrody – Bankiem Spółdzielczym w Białej Podlaskiej. Współorganizatorami Konkursu są: Prezydent Miasta Biała Podlaska i Starosta Bialski.
Patronem Honorowym jest Marszałek Województwa Lubelskiego.

II. Celem Konkursu jest:
1. Promocja najlepszych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terenie oddziaływania Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej, których osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania.
2. Wspieranie firm działających zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Południowego Podlasia, jako dogodnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ustawowej wolności i przyjaznych rozwiązań tworzonych przez samorządy lokalne.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
W Konkursie uczestniczyć mogą przedsiębiorstwa, bez zróżnicowania ich formy prawnej oraz wielkości zatrudnienia, a spełniające poniższe warunki:
1. Są zarejestrowane na terenie oddziaływania Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej lub są członkiem Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej.
2. Prowadzą działalność gospodarczą nie krócej niż trzy lata z wyjątkiem kategorii „Udany Start”, w której uczestniczą przedsiębiorcy prowadzący działalność do dwóch lat.
3. Nie posiadają zaległości wobec organów skarbowych i ZUS oraz nie są w stanie likwidacji ani upadłości.
4. Uzyskały rekomendację dowolnego Członka Kapituły.
5. Złożą oświadczenie – załącznik do niniejszego Regulaminu.

IV. Sekretariat Konkursu.
Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej.
Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12c.
Sekretariat pełni funkcje administracyjne.
Kierownik biura BPIG sprawuje funkcję sekretarza Kapituły.

V. Kapituła Konkursu.
1. Siedmioosobową Kapitułę Konkursu stanowić będą osoby o dużej wiedzy merytorycznej, cieszące się autorytetem i powszechnym zaufaniem. Członkowie Kapituły zostaną powołani przez Prezesa Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej spośród kandydatur wytypowanych przez:
– Radę BPIG 4 osoby
– Współorganizatorów 2 osoby
– Partnera 1 osoba
2. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes BPIG a Wiceprzewodniczącym wybrany w głosowaniu jawnym członek Kapituły, przedstawiciel BPIG.
3. Posiedzenia Kapituły zwołuje pisemnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Obrady Kapituły są protokołowane. Decyzje podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia. Kapituła pracuje tylko w okresie trwania konkursu.

VI. Przebieg Konkursu.
Konkurs ,,Nagroda Biznesowa BPIG” przebiega w trzech etapach, terminarz określony jest w punkcie VII:
1. Etap I
– Ogłoszenie konkursu przez Kapitułę.
– Składanie rekomendacji przez Członków Kapituły.
– Przyjmowanie oświadczeń od rekomendowanych podmiotów.
2. Etap II
– Weryfikacja formalna rekomendowanych podmiotów. Kapituła odrzuci z Konkursu firmy, które nie spełniają kryteriów określonych w pkt. III niniejszego regulaminu.
3. ETAP III
– Weryfikacja merytoryczna pozostających w Konkursie rekomendowanych podmiotów. Ocena punktowa. Ewentualne wizyty w wybranych firmach.
– Wyłonienie laureatów w poszczególnych kategoriach Konkursu.

VII. Terminy organizacji Konkursu.
Konkurs będzie zorganizowany w terminach:
1. Ustanowienie składu osobowego Kapituły Konkursu – do 10 kwietnia.
2. Ogłoszenie Konkursu – do 15 kwietnia.
3. Przyjmowanie rekomendacji i oświadczeń – do 10 maja.
4. Ocena zgłoszonych firm przez Kapitułę, wyłonienie laureatów – do 10 czerwca.
5. Uroczysta gala i wręczenie nagród – do 30 czerwca.

VIII. Kategorie Konkursu.
1. „Udany Start”
– firma zarejestrowana nie wcześniej niż dwa lata przed terminem ogłoszenia Konkursu,
– rekomendacja powinna opisać co firma robi, gdzie, jak, sukcesy, perspektywy.
2. „Innowacyjna Firma”
– rekomendacja powinna wykazać innowacyjność w działalności firmy (usługi lub produktu) lub przedstawić pojedynczy projekt innowacyjny zrealizowany w firmie.
3. „Lider Przedsiębiorczości”
– rekomendacja powinna wykazać dynamikę rozwoju firmy w trzech ostatnich, pełnych okresach obrachunkowych:
– przychody,
– zatrudnienie,
– wynik finansowy,
– nakłady inwestycyjne,
– inne czynniki ogólne.
4. „Przedsiębiorca Roku”
– jedna nagroda dla osoby fizycznej – właściciel, prezes.

IX. Kryteria oceny merytorycznej – Ustala Kapituła dla każdej edycji i kategorii Konkursu.

X. Nagrody.
– Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do III etapu otrzymują dyplomy uczestnika.
– Laureaci – statuetka, dyplom, zakładka na stronie BPIG o laureatach plus na stronach laureatów linki do strony BPIG.

Oświadczenie – załącznik do regulaminu Konkursu_Nagroda Biznesowa BPIG – Edycja VII – za 2018 r

 


materiał: Biała Podlaska miasto / powiat bialski
info / plakat / regulamin: Bialskopodlaska Izba Gospodarcza

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Ogłoszenie społeczne

Ogłoszenie społeczne

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Województwo: TESLA o wartości 300 tys. zł odzyskana w Dorohusku

Wczoraj (19 września) w godzinach wieczornych, na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku, na kierunku wyjazdowym z Polski, przerwano podróż 33 – letniemu ob. Ukrainy. Mężczyzna usiłował wyjechać z Polski, samochodem marki TESLA o szacunkowej wartości 300 000 zł. W czasie kontroli granicznej funkcjonariusze ustalili iż pojazd jest poszukiwany jako utracony w Norwegii.

Czytaj więcej »

Reklama