Reklama

Biała Podlaska: Stadion, amfiteatr, drogi, lotnisko…. wszystko o miejskich inwestycjach

Podczas spotkania w Bialskopodlaskiej Izbie Gospodarczej w dniu 8 kwietnia, przedsiębiorcy skorzystali z obecności Michała Litwiniuka prezydenta Białej Podlaskiej, który to poinformował o aktualnym stanie prac inwestycyjnych na terenie miasta. W tym roku samorząd w swoim budżecie zapisane ma rekordowe 104 i pół miliona złotych które przewidziane są na sfinansowanie zadań związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym Białej Podlaskiej. Oto najnowsze wieści o większości tegorocznych inwestycji Białej Podlaskiej.

Oszczędności i praca w bialskim magistracie
Działania dotyczące wprowadzania oszczędności w samorządzie Miasta Biała Podlaska podjęte zostały poprzez wprowadzenie reorganizacji struktury Urzędu Miasta. Dotyczy to zmniejszenia zatrudnienia szczególnie na stanowiskach kierowniczych. Wymienić można rezygnację z etatu jednego wiceprezydenta czy zastępcy skarbnika miasta. Jednocześnie Urząd Miasta pilnie poszukuje pracowników z uprawnieniami drogownictwa. Czeka na nich zatrudnienie w miejskich referatach. Dodatkowo Urząd Miasta zrezygnował z wielu niekorzystnych umów jakie podpisywali poprzednicy tym samym narażając budżet Białej Podlaskiej w wielu sytuacjach na nadmierne, nieuzasadnione wydatki.

– Wprowadzony już nowy regulamin organizacyjny Urzędu Miasta to po pierwsze oszczędności i większa przejrzystość a bardzo często też szybsza ścieżka w podejmowaniu decyzji. Z drugiej strony to ukłon w stronę bialskich przedsiębiorców i wszystkich osób płacących podatki na rzecz samorządu miejskiego. Pokazaliśmy, że potrafimy wprowadzić oszczędności. Uzyskaliśmy transparentność zarządzania finansami miasta. Szanujemy pieniądze naszych mieszkańców. Zapewniam jednocześnie, że wprowadzone zmiany nie spowodowały utrudnień petentom a umożliwiły ułatwienie w załatwianiu spraw m.in. na Sali Obsługi i w poszczególnych referatach. – mówił prezydent Litwiniuk.

Szkolnictwo zawodowe
Z działalnością przedsiębiorców wiążą się też podejmowane od jakiegoś czasu działania zacieśniające współpracę Miasta z przedsiębiorcami w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Lokale dla bezdomnych
Podpisano umowy dotyczące pilotażowego programu wprowadzanego w Białej Podlaskiej a dotyczącego bezdomnych. Program dotyczy sfery społecznej, umożliwi kwaterunek bezdomnych z terenu miasta w mieszkaniach studyjnych. Program realizowany jest we współpracy z miastami we Włoszech. Ze sferą społeczną związane jest też powołanie do funkcjonowania Centrum Wspierania Rodziny – przy ulicy Piłsudskiego 15.

104 i pół miliona złotych na inwestycje w 2019 roku
To rekordowa ilość środków na ten cel w budżecie miasta. W zeszłym roku inwestycje osiągnęły poziom 32 mln zł. W latach poprzednich oscylowały na poziomie kilkunastu milionów.

Amfiteatr
Prace wykonuje bialska firma Dombud. Wartość prac to 4 mln 129 tys zł. Zakończenie przebudowy amfiteatru wraz z naprawieniem wynikłych usterek w trakcie budowy a spowodowanych błędami w projekcie nastąpić ma do sierpnia 2019 roku. Miasto planuje uroczyste otwarcie obiektu w miesiącu wrześniu 2019 podczas święta miasta Biała Podlaska.

Muzeum Południowego Podlasia
Prace wykonuje firma Serhej z Łomaz. Wartość prac to 6 i pół miliona złotych. Zakończenie przebudowy i modernizacji głównego budynku muzeum – wieży wraz z bramą szyjną – 19 sierpnia 2019 roku.

Brama Koszarska
Powstający od podstaw nowy obiekt w Parku Radziwiłłowskim. Wykonawcą prac jest bialski BialBud. Koszt prac to ok. 1 mln zł. Zakończenie prac przewidziano na koniec września 2019 roku. Podczas prac ziemnych odkryto XIX wieczny układ piwnic. Trwają rozmowy dotyczące wykorzystania pozostałości budowli. Mają zostać zakonserwowane i nadbudowane. W planach jest uruchomienie w tym miejscu sali muzealne woskowych postaci przedstawiających dawnych właścicieli Białej Podlaskiej z rodu Radziwiłłów. Kolejnym pomysłem jest ulokowanie w odkrytych pomieszczeniach sali wystawowej dotyczącej uzbrojenia – zbrojowni.

Park Osiedla Jagiellońskiego
Prace wykonuje BialBud. Wartość prac to 1 mln 400 tys zł. Trwają już ostatnie prace budowlane. Otwarcie parku przewidziano na maj – czerwiec 2019 roku. Ewentualne kilkudniowe przedłużenie czasu oddania spowodowane być może jedynie dodatkowymi pracami związanymi z budową i montażem dodatkowych atrakcji jakie postanowiono w parku przy ul. Terebelskiej zainstalować. Do Ministerstwa Sportu trafiły bowiem projekty związane ze współfinansowaniem montażu w parku placu zabaw i napowietrznej siłowni.

Ronda
Sporo ich już w Białej Podlaskiej a jeszcze w tym roku przybędą dwa nowe. Jedno na skrzyżowaniu Witoroskiej i Koncertowej. Drugie na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Białka (DK2). To pierwsze już powstaje – trwają prace projektowe a w terenie już trwają prace drogowe w ramach ul. Koncertowej. To drugie znajdzie się w przetargu na realizację jeszcze w tym kwartale roku. Nie będzie samotne. W tym samym przetargu znajdzie się rondo na skrzyżowaniu ulicy Terebelskiej i bialskiej obwodnicy (DK2). To na al. Solidarności powstanie jeszcze w tym roku. Rondo na Terebelskiej planowane jest do wykonania w roku 2020. Prace na tych dwóch rondach możliwe są dzięki projektowi transgranicznemu realizowanym wspólnie z Brześciem. Wartość prac to ok. 5 mln zł.

Warsztaty ZSZ nr2 przy ul. Brzeskiej
Trwa termomodernizacja budynku warsztatów. Prace wykonywane przez firmę Teksam z Białej Podlaskiej prowadzone będą do lipca 2019 roku. Wartość prac to 2 mln 300 tys zł. Rozpisane są przetargi na zakup i montaż urządzeń i maszyn warsztatowych. Dodatkowo, kompleksowo opracowuje się projekt modernizacji wnętrza warsztatów. Siłami szkoły wykonywane są pewne prace, jednak szkoła sama nie jest wstanie wyremontować wszystkich pomieszczeń szybko.

Sala Widowiskowa Bialskiego Centrum Kultury
15 tys zł Urząd Miasta przeznaczył na konkurs wizualizacji sali widowiskowej. Napłynęło około 70 zgłoszeń i projektów. Wybrany zostanie jeden i rozpoczęte procedury planistyczno – przetargowe.

OZE – odnawialne źródła energii
900 jednostek oze zainstalowane zostanie na terenie Białej Podlaskiej. Od fotowoltaiki i solarów po pompy ciepła i nowoczesne piece na biomasę. Jeszcze w tym tygodniu rozstrzygnięty zostanie przetarg na wykonawstwo instalacji.

Koncertowa
Największa tegoroczna inwestycja drogowa Urzędu Miasta Biała Podlaska. Realizuje ją konsorcjum firm Budomex i Tre-Drom. Wartość prac to 7 mln zł. Budowa i przebudowa całości bądź części ulic: Koncertowa, Daleka, Gromadzka, Witoroska i Boczna. Rozpoczęto prace przeprojektowania przebudowy skrzyżowania Witoroskiej i Koncertowej. Zamiast prostego skrzyżowania mogącego generować korki i zwiększać niebezpieczeństwo w ruchu drogowym powstanie rondo.

Podmiejska
Jeszcze w tym kwartale zatwierdzony zostanie projekt budowalny. Ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca to kwartał III br. W IV kwartale ruszą prace drogowe przy budowie ulicy.

Ścieżki rowerowe
Dwa projekty. Jeden realizowany wspólnie z Gminą Biała Podlaska. Ścieżka rekreacyjno-edukacyjna. Z Porosiuk doliną Krzny aż po bialską Białkę. Całość to 11 i pół kilometra trasy. Jeszcze w tym kwartale rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę centralnego odcinka. Od Parku Radziwiłłowskiego po al. Jana Pawła II. Drugi projekt to system ścieżek miejskich. Trwa budowa w ul. Terebelskiej (1,6 km), Brzeskiej (3,15 km). Niebawem ruszają prace na ul. Łomaskiej, Sidorskiej, Al. Tysiąclecia. Przetarg na ścieżkę w ulicy Janowskiej przewidziano na miesiąc czerwiec.

Tunel w ul. Witoroskiej
Zatrzymano prace na wniosek PKP – inwestora tunelu. Okazało się, że projekt wykonawczy wymaga poprawek i zmian. Miasto zrealizować ma we własnym zakresie dojazdy. Przetargi na wykonanie dojazdów od strony ul. Witoroskiej i ronda Kaczyńskiego ruszają lada dzień. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec listopada 2019 roku.

Miejski Obszar Funkcjonalny
Wspólne projekty w Gminą Biała Podlaska. Jeden już opisaliśmy. Ścieżka rowerowa Porosiuki – Białka Biała Podlaska. Kolejny dotyczy zakupu nowych autobusów. Dwa pierwsze trafią do Miejskiego Zakładu Komunikacji już w przyszłym miesiącu. Trzy kolejne autobusy pojawią się na miejskich i podmiejskich drogach pod koniec wakacji.

Poprawa bezpieczeństwa przy ul. Sidorskiej
Jako jedno z siedmiu miast w Polsce, Biała Podlaska znalazła się w Rządowym programie poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 100 tys zł w celu przebudowania przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. Prezydent Michał Litwoniuk dementuje tym samym wszelkie zarzuty jakie padały podczas kampanii wyborczej wyborów samorządowych z jesieni zeszłego roku o braku możliwości współpracy i marginalizacji miasta przez obecne władze centralne w związku z tym, że w mieście rządzi Koalicja Obywatelska i Biała Samorządowa a PiS jest w opozycji.

Stadion
Miasto jest już po zakończonej inwentaryzacji rozpoczętej przebudowy. Jasne już jest za co, za jaki zakres wykonanych prac i w jakiej wysokości Biała Podlaska powinna zapłacić. Ostateczna decyzja co dalej z przebudową stadionu leży w rękach i głosach Rady Miasta Biała Podlaska. Przypominamy, że firma budowlana prowadziła prace jedynie na podstawie specyfikacji SIWZ, nie było natomiast pełnego, gotowego projektu wykonawczego. Budowano jednak do końca nie wiedziano co budowano i w jakim zakresie. Inwentaryzacja szczegółowo wykazała, że podjęte prace wykonano w szczątkowym zakresie. Dalekie to było od założonego harmonogramu. Wykonawca prac nie posiadał też umowy ubezpieczenia o czym nie poinformował inwestora czyli Urząd Miasta. Przeliczając koszty, o których mówiła poprzednia ekipa i słynne 40 mln zł na jakie szacowano realizację budowy stadionu okazały się też pieniędzmi wirtualnymi. Do dziś na konta Miasta Biała Podlaska nie wpłynęła zapowiadana dotacja w wysokości 10 mln zł z Ministerstwa Sportu. Na ten rok w budżecie zapisano co prawda 9 mln zł na budowę stadionu, pieniądze te zabezpieczą pokrycie faktur za prace zrealizowane wynikające z inwentaryzacji.

– Jestem przekonany, że musimy coś dalej z tym fantem zrobić. Najważniejsze obecnie zadanie to uporządkowanie terenu. To ścisłe centrum miasta. Obecnie nie przynosi jednak miastu chluby. Nie zapominamy o piłkarzach. Pamiętamy o potrzebach środowiska piłkarskiego. Pytamy jednak czy Białą Podlaską stać obecnie na tak drogą inwestycję. Obawiam się, że w razie kontynuacji na pewno koszty realizacji przekroczą zapowiadane 40 milionów złotych. Jeśli ktoś zapytałby mnie, o to czy prace powinny być kontynuowane a pokrycie kosztów powinno pochodzić z kredytów odpowiadam NIE, nie zgadzam się na to. Na pytanie czy chce aby piłkarze i miasto mieli swój stadion odpowiadam TAK. – mówi prezydent Michał Litwiniuk.

Cały czas trwają rozmowy w Urzędzie Miasta i próba znalezienia wyjścia z patowej sytuacji. Padł m.in. pomysł budowy podziemnego przejścia dla zawodników z budynków MKS Podlasia na płytę boiska. Kosztem 300 tys zł można byłoby taki pomysł zrealizować. Tunel z szatni na boisko rozwiązałby kilka palących problemów. Dokończenie budowy parkingu przy biurowcu Podlasia także jest priorytetem. Wszystko to pozwoli niewielkimi kosztami poprawić użyteczność obiektu. Miasto na szali obok wagi problemu wartego 40 milionów złotych, stawia i przypomina o 47 kilometrach ulic w mieście które nadal nie są utwardzone i stanowią dla mieszkańców ważniejszą potrzebę. Na horyzoncie coraz widocznie pojawiają się też przyszłe potrzeby w sferze społecznej a które to miasto powinno zapewnić pracownikom i mieszkańcom garnizonu jaki ulokować na terenie lotniska planuje wojsko. Szkoła, przedszkole, klub kultury.

Pod debatę publiczną chciałbym też poddać pomysł przeniesienia stadionu z centrum miasta na jego peryferie. Teren po obecnym stadionie przeznaczony zostałby pod inwestycje deweloperskie. Rozmawiam w tej sprawie zarówno z przedstawicielami MKS Podlasie jak i TOP 54 czy Szkoły Trenerów. Innym wyjściem jest zdecydowane zmniejszenie zakresu obecnej przebudowy. Budowa nawierzchni i dodatkowej jednej trybuny od strony ul. Akademickiej. – dodaje prezydent Litwiniuk.

Strategia MOF
Miejski Obszar Funkcjonalny wspominany już był wyżej. Nowe założenia do wspólnej strategii rozwoju Miasta Biała Podlaska i Gminy Biała Podlaska pojawią się już w czerwcu 2019 roku.

Miejska Strefa Gospodarcza
Sukcesywnie zbliża się Urząd Miasta do przedstawienia założeń uruchomienia Miejskiej Strefy Gospodarczej. To ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości dla potencjalnych inwestorów.

Garnizon
Rozmowy trwają. Pojawiają się pierwsze konkrety. Wojsko wydaje się być zdeterminowane do powrotu na teren bialskiego lotniska. Mowa o 18 Dywizji Zmotoryzowanej z Siedlec i 1 Brygadzie Pancernej z Warszawy Wesoła. W skrócie mowa jest o wpisaniu przez wojsko budowy wschodniej obwodnicy miasta (al. Solidarności, wiadukt nad linią kolejową, przedłużenie do Lis i drogi wojewódzkiej 812 jako drogi strategicznej dla wojska. Dzięki temu, choć powstałaby i otwarta byłaby dla ruchu cywilnego to jej wykonanie i koszty wzięłoby na siebie wojsko. Ma ku temu odpowiednie fundusze. Na tego typu zadania zabezpieczono w budżecie centralnym pół miliarda złotych. Inna sprawa to już wspomniane możliwe do realizacji przez Miasto inwestycje w sferze społecznej, żłobek, przedszkole, szkoła, dom kultury. Bowiem garnizon w Białej Podlaskiej w wizji jaka obecnie jest prezentowana to małe miasteczko wielkości obecnego Terespola. Samych etatów wojskowych ma być 1300. Do tego etaty administracji i cywilne. Wraz z rodzinami to ok. 4 – 5 tysięcy osób. Przypomnimy, że w czasach świetności 61 Szkolno Bojowy Pułk Lotniczy w Białej Podlaskiej posiadał ok. 2500 etatów. Dodatkowo wojsko zainteresowane jest działkami jakie nadal tworzą Specjalną Strefę Ekonomiczną na lotnisku. W miarę upływu czasu będziemy wiedzieli więcej.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
temat: Biała Podlaska miasto / Urząd Miasta Biała Podlaska / Bialskopodlaska Izba Gospodarcza / Inwestycje / Gospodarka
tekst, zdjęcia i opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Są 3 komentarze do tego artykułu.

  1. Wstrzymal dwie najwieksze inwestycje w miescie tak sie cieszylem ze wygral z pisiorem a teraz az przykre jaka gnida sie okazal. W ogole w jdgo tlumaczenia nie wieze byl przeciwny stadionowi wiec zrobil po swojemu a galeria to zwykle kolesiostwo z paczoskim druga gnida

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama