VI Gminny Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Janowie Podlaskim (zaproszenie)

10 kwietnia w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim odbędzie się VI Gminny Przegląd Tradycji Wielkanocnych, podczas którego nastąpi rozstrzygnięcie konkursów na palmę i pisankę wielkanocną. Organizatorzy wydarzenia zapraszają mieszkańców gminy Janów Podlaski do udziału. Szczegóły w poniższym regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ


CELE KONKURSU:

1) ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej i powrót do kultywowania tradycji wielkanocnych

2) popularyzacja twórczości regionalnej

3) poszerzanie wiedzy na temat podlaskich tradycji oraz regionalnych technik wyrobu, materiałów, znaczenia palm i pisanek w tradycji regionalnej

4) aktywizacja mieszkańców gminy Janów Podlaski w dziedzinie sztuki ludowej

KATEGORIE KONKURSOWE:

 • Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną np. przy użyciu techniki batiku

(pisane woskiem), techniką wydrapywania w kategorii indywidualnej

 • Pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną w kategorii indywidualnej
 • Palma tradycyjna w kategorii indywidualnej
 • Palma wielkanocna w kategorii grupowej

W każdej kategorii konkursowej prace rozpatrzone będą w trzech grupach wiekowych

– dzieci ( szkoła podstawowa )

– młodzież

– dorośli

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu Gminy Janów Podlaski.
 1. Prace zespołowe są dopuszczalne jedynie w przypadku kategorii palmy wielkanocnej.
 2. Zespół nie może liczyć więcej niż 10 osób
 3. Każdy uczestnik /zespół może zgłosić do konkursu jedną palmę lub dwie

pisanki w danej kategorii.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do dnia 8 kwietnia 2019 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dostarczonej osobiście lub pocztą e-mail do:

Gminny Ośrodek Kultury

 1. 1 Maja 13 21 -505 Janów  Podlaski gok@janowpodlaski.pl
 1. Zgłoszone do konkursu prace należy dostarczyć do dnia 8 kwietnia 2019 r.

    do godziny 14:00

 1. Prace muszą być opatrzone opisem zawierającym:

1) imię i nazwisko

2) adres zamieszkania uczestnika ( w przypadku zgłoszenia indywidualnego )

3) adres szkoły / instytucji kultury/ innej instytucji lub organizacji ( w przypadku

grup zorganizowanych )

4) imię i nazwisko nauczyciela/instruktora ( w przypadku grup zorganizowanych )

5) kategoria konkursowa

6) grupa wiekowa

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 • Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która przyzna nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 04. 2019 roku o godzinie 1500
 • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.>>> karta zgłoszenia <<<

 

 


materiał: gmina Janów Podlaski
regulamin / plakat: GOK w Janowie Podlaskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *