Biała Podlaska: Działalność Prezydenta Miasta w okresie pomiędzy 28 stycznia a 11 marca

Wczoraj odbyła się V sesja Rady Miasta Biała Podlaska, i wczoraj też prezydent Michał Litwiniuk przedstawił swoje sprawozdanie z działalności jaką wykonał w czasie pomiędzy sesjami. To jednocześnie skrót najważniejszych wydarzeń Miasta Biała Podlaska w okresie ostatnich kilku tygodni.

28 stycznia
W obecności radnych, Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz przedstawicieli Samorządu Studenckiego prezydent przekazał wraz z Przewodniczącym Rady Miasta akt nadania tytułu ZASŁUŻONY DLA MIASTA BIAŁA PODLASKA rektorowi uczelni, Jego Magnificencji Prof. Józefowi Bergierowi. (materiał <<==>> LINK)

29 stycznia
Krajowa Administracja Skarbowa przekazała Muzeum Południowego Podlasia towary o charakterze muzealnym. Prezydent podpisał w Muzeum podczas uroczystego przekazania stosowny akt. W wydarzeniu uczestniczył zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Grzegorz Matuszak. (materiał <<==>> LINK)

31 stycznia
W Warszawie prezydent podpisał – jako reprezentant pierwszego z polskich miast – umowę na dopłaty do czynszów w ramach programu Mieszkanie na Start z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. (materiał <<==>> LINK)

1 lutego
Prezydent Litwiniuk przewodniczył zainicjowanemu przez niego spotkaniu przedstawicieli szkół i przedsiębiorców, którego celem było określenie planu działań na rzecz współdziałania w celu popularyzacji szkolnictwa zawodowego i sprostania oczekiwaniom rynku pracy.

12 lutego
Wraz z marszałkiem województwa lubelskiego Jarosławem Stawiarskim, wicemarszałkiem Dariuszem Stefaniukiem, w obecności skarbnik UM Marty Mirończuk prezydent podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”. (materiał <<==>> LINK)

W tym samym dniu prezydent uczestniczył w balu gimnazjalnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3. (materiał <<==>> LINK)

13 lutego
Podczas spotkania z naczelnikami i inspektorami oraz dyrekcją Muzeum Południowego Podlasia omawiano kwestie dotyczące inwestycji przed podpisaniem umowy na budowę bramy koszarskiej w Zespole Zamkowo-Parkowym. (materiał <<==>> LINK)

15 lutego
Prezydent podpisał umowę na realizację inwestycji Budowa bramy koszarskiej i kładki pieszej, przebudowa części fortyfikacji oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego przy Warszawskiej 12 w Białej Podlaskiej. Wykonawcą inwestycji jest firma Bialbud z Białej Podlaskiej. (materiał <<==>> LINK)

Tego samego dnia prezydent wziął udział w uroczystościach z okazji obchodów Święta Służby Więziennej i 120-lecia Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. (materiał <<==>> LINK)

19 lutego
Prezydent spotkał się z przedszkolakami z przedszkola im. bł. Honorata Koźmińskiego w celu popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych

21 lutego
Jako przedstawiciel Związku Miast Polskich – prezydent wziął udział XXV posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W tym dniu także prezydent uczestniczył w spotkaniu z bialskim archeologiem Mieczysławem Bienią, zorganizowanym przez Dział Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

22 lutego
Prezydent uczestniczył w Gali XXXII Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców oraz Trenerów Południowego Podlasia, podczas której wręczyłem wyróżnionym puchary Prezydenta Miasta.

25 lutego
Spotkanie prezydenta z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Brześciu. Tematem spotkania była wspólna realizacja projektu pt. „Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

26 lutego
Prezydent uczestniczy w Gali Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, podczas której uczniowie I LO im J.I. Kraszewskiego odebrali wyróżnienie za udział w projekcie na rzecz pielęgnowania pamięci o bialskich Żydach.

27 lutego
Podczas międzynarodowej konferencji „Kształcenie zawodowe w kontekście ginących zawodów” w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy prezydent zaprezentował działalność Urzędu Miasta i szkół bialskich na rzecz szkolnictwa zawodowego. (materiał <<==>> LINK)

W tym samym dniu prezydent wziął udział w otwarciu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. (materiał <<==>> LINK)

28 lutego
Prezydent wręczył akt awansu na komendanta Straży Miejskiej Henrykowi Nędziakowi. (materiał <<==>> LINK)

Tego dnia prezydent uczestniczył także w karnawałowym balu Caritas Diecezji Siedleckiej, wydarzeniu promującym działalność charytatywną i działania na rzecz integracji z niepełnosprawnymi. (materiał <<==>> LINK)

Również tego dnia prezydent reprezentował Białą Podlaską podczas jubileuszowego koncertu z okazji 100-lecia Banku PKO, który miał miejsce w Lublinie w Centrum Spotkania Kultur.

1 marca
Prezydent uczestniczy w spotkaniu prezydentów miast subregionalnych województwa lubelskiego w ratuszu zamojskim.

Był to też Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – wiceprezydent Maciej Buczyński złożył kwiaty w miejscach upamiętniających ofiarę walczących – na ul. Krótkiej przed dawną siedzibą UB, miejscem kaźni, oraz pod tablicą ku czci Żołnierzy Wyklętych wmurowaną w ściany Zakładu Karnego przy ul. Prostej. (materiał <<==>> LINK)

Tego dnia podczas koncertu charytatywnego „Zakochani w muzyce” prezydent Litwiniuk wręczył stypendia artystyczne Prezydenta Miasta sześciu stypendystom.

3 marca
Prezydent był gospodarzem miejskich uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Brał udział w biegu Tropem Wilczym tradycyjnie organizowanym na cześć Niezłomnych. (materiał <<==>> LINK)

4 marca
Prezydent podpisał zarządzenie w sprawie nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Biała Podlaska.

Tego dnia wziął także udział w spotkaniu integracyjnym bialskiego oddziału Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów z okazji Dnia Kobiet.

5-6 marca
W tych dniach prezydent uczestniczył w zjeździe Związku Miast Polskich w Poznaniu.

6 marca
Prezydent poinformował – odnośnie do budowy stadionu – że w ramach należytego wykonania kontraktu przez Wykonawcę – zabezpieczenia wynikającego z umowy zawartej z Wykonawcą stadionu – na konto miasta wpłynęły prawie 2 mln zł tytułem tejże gwarancji.

7 marca
Prezydent podpisał umowę na budowę ulicy Koncertowej z przedstawicielami Konsorcjum Wykonawczego – firmy Tre-Drom i Budomex. (materiał <<==>> LINK)

W tym dniu prezydent spotkał się z przedstawicielami Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie wsparcia inwestycji na terenie Białej Podlaskiej.

8 marca
W Lublinie prezydent spotkał się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

9 marca
Prezydent wziął udział w meczu charytatywnym na rzecz chorego Kamila Janika. Prezydent Miasta był jednym z organizatorów meczu.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Urząd Miasta Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
zdjęcia: radiobiper.info
opracowanie: Leszek Niedaleki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *