Małaszewicze: Wschodnia Brama Europy nabiera kształtu

Wspólne wyzwania. Wspólny rozwój. W dniach 21 – 22 lutego 2019 r. odbyły się konsultacje inwestorskie – w ramach realizowanego przez firmę CARGOTOR Sp. z o.o. – projektu pt. ”Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne”. Podczas spotkań zaprezentowane zostały cztery warianty realizacyjne różniące się zakresem i skalą inwestycji. W spotkaniach wzięli udział, m.in. aktualni i przyszli interesariusze Projektu: przedstawiciele gmin, na terenie których projekt jest zlokalizowany, lokalnych terminali przeładunkowych oraz spółek kolejowych.

Jest szansa, aby idea Nowego Jedwabnego Szlaku zmaterializowała się w Polsce. Kluczowym czynnikiem jest realizacja wszystkich planowanych inwestycji infrastrukturalnych (w tym budowa nowego mostu na rz. Bug, wspólnie ze stroną białoruską), które znacząco zwiększą przepustowość Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze. Podwyższenie jakości infrastruktury przyczyni się do wzrostu znaczenia Małaszewicz w obrocie towarowym na szlaku Azja-Europa oraz wzmocnienia roli Polski w Unii Europejskiej.

W dniach 21 – 22 lutego 2019 r. odbyły się konsultacje inwestorskie – w ramach realizowanego przez firmę CARGOTOR Sp. z o.o. – projektu pt. ”Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne”. Realizacja ww. Projektu będzie stanowić uzupełnienie innych inwestycji realizowanych na tym obszarze przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, m.in. „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol”, „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol – Brześć, Etap 1 – Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol” czy też rozważanej budowy mostu na Bugu.
Podjęte, uzupełniające się wzajemnie działania to z jednej strony konieczność wyrównania standardów w ramach UE w zakresie jakości infrastruktury kolejowej, ale także szansa na powstanie nowoczesnego hubu przeładunkowego w Małaszewiczach. Tylko gotowość techniczna sprawi, że Nowy Jedwabny Szlak zmaterializuje się w Polsce, w Małaszewiczach.

Wspólne wyzwania. Wspólny rozwój
Podczas spotkań zaprezentowane zostały cztery warianty realizacyjne różniące się zakresem i skalą inwestycji. W spotkaniach wzięli udział, m.in. aktualni i przyszli interesariusze Projektu: przedstawiciele gmin, na terenie których projekt jest zlokalizowany, lokalnych terminali przeładunkowych oraz spółek kolejowych.

Uczestnicy konsultacji wielokrotnie podkreślali znaczenie Projektu jako szansy na wspólny rozwój. W kontekście zdefiniowanych wyzwań formalnych, prawnych, finansowych i społecznych deklarowano elastyczność i gotowość podjęcia rozmów na rzecz powodzenia realizacji Projektu, zwłaszcza w kwestiach wymagających pogodzenia interesów różnych stron. Wspólnie zastanawiano się jak połączyć siły, by zwiększyć szanse jego realizacji. Interesariusze wskazywali, że ranga projektu i sprzyjające prognozy dotyczące obrotu towarowego pomiędzy Europą i Azją stanowią ogromną szansę, a powodzenie może wymagać specjalnych rozwiązań ustawowych.

 

materiał: Carcotor Warszawa – Małaszewicze
temat: Cargotor Małaszewicze / Terespol gmina / Piszczac gmina / Zalesie gmina
informację przygotował: Cezary Mitrus Cargotor Sp. z o.o. / Julianna Żuchowska konsultant ds. Komunikacji Biznesowej 2mgroup sp. z o.o.
grafika: rpm.cargotor.com/#o-projekcie
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *