Biała Podlaska: PSW z nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (galeria)

27 lutego w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej miało miejsce uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej z którego korzystać będą studenci na kierunku Pielęgniarstwo. Włączenie do procesu dydaktycznego zajęć z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu – jak zapewnia kadra dydaktyczna – podniesie jakość kształcenia i pozwoli kształcić się praktycznie w zawodzie w kontrolowanych warunkach. 

Powstanie nowoczesnego centrum jest efektem realizacji projektu pn. “Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej – nowa jakość kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PSW w Białej Podlaskiej”, który uczelnia rozpoczęła 1 stycznia 2018 roku. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości 2 599 738,48 zł, które Państwowa Szkoła Wyższa otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.” Partnerem w realizacji projektu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej i Opieki Długoterminowej w Domu Chorego „VITA”.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk, Prorektor do spraw studenckich dr inż. Agnieszka Smarzewska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych prof. nadzw. dr hab. Marcin Weiner oraz Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa dr Stanisława Spiasacka.

– Jest to element, który będzie wzbogacał wiedzę studentów, umiejętności nauczycieli, ale przede wszystkim wiedza wyniesiona z tego Monoprofilowego Centrum, będzie służyła przyszłym pielęgniarkom pracującym w mieście Biała Podlaska i okolicach, aby służyć społeczności, pomagać  i ratować zdrowie, co jest najważniejsze – powiedział podczas uroczystego otwarcia prof. nadzw. dr hab. Marcin Weiner.

– Jest mi bardzo miło w imieniu bialskiej społeczności po raz kolejny złożyć serdeczne podziękowania rektorowi profesorowi Józefowi Bergerowi i jego niezawodnemu zespołowi współpracowników, za to, że w kolejnym przedsięwzięciu kształtują nie tylko akademicki charakter naszego miasta, ale całą nasza społeczność do poziomu ogólnopolskiego, europejskiego i światowego. To szlachetna misja, którą państwo realizujecie dla naszej bialskiej społeczności – dziękował prezydent miasta Michał Litwiniuk.

W ramach projektu przeprowadzono remont i adaptację pomieszczeń w budynku przy
ul. Sidorskiej 102. Utworzone zostały: Sala opieki pielęgniarskiej- Sala wysokiej wierności; Pomieszczenie kontrolne; Sala egzaminacyjna OSCE; Sala symulacji z zakresu ALS; Sala symulacji z zakresu BLS; Sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich; Sala ćwiczeń umiejętności technicznych. Pomieszczenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt. W ramach projektu została przeszkolona również kadra dydaktyczna, techniczna i zarządzająca.

– Jesteśmy dobrze przygotowani, jeśli chodzi o wyposażenie w ten sprzęt, który jest potrzebny do nauki w warunkach symulowanych, ale symulujących rzeczywistość taką, jaka znajduje się w placówkach służby zdrowia. Nasi studenci będą się uczyć umiejętności praktycznych, czyli na przykład postępowania w nagłych przypadkach zagrożenia życia, czy pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Będziemy również uczyć umiejętności technicznych, które musimy wyćwiczyć, jak założenie kroplówki, wykonanie próby uczuleniowej, ale też takie jak włączenie defibrylatora. To co jest również ważne, to przygotowanie psychiczne człowieka do przyszłego zawodu, który jest trudny i obciążający. Analizowanie tych zdarzeń przygotowuje również do umiejętności komunikowania się w grupie zawodowej – wyjaśnia Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa dr Stanisława Spiasacka.

Oprócz powstania i wyposażenia centrum w ramach tego projektu przewidziane są także działania dla studentów takie jak: wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe i zawody symulacyjne oraz działania utrzymujące i rozwijające Centrum Symulacji Medycznej (przygotowanie podręcznika symulacji, baza scenariuszy symulacyjnych, program standaryzowanych pacjentów, ekspertyza jakości nauczania).

Nauka na kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia trwa w bialskiej uczelni 3,5 roku. W ostatnim roku akademickim kierunek ukończyły 53 osoby ze stopniem licencjackim. Na studiach magisterskich uczą się obecnie 83 osoby.

 


materiał: Biała Podlaska miasto
tekst: Jakub(OvO)Sowa / Jowita Grochowiec Dyrektor Gabinetu Rektora, Rzecznik Prasowy PSW w Białej Podlaskiej
zdjęcia: Jakub(OvO)Sowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *