Reklama

Wieści z Unii: Baterie nie zaburzą konkurencji

Pomoc inwestycyjna w wysokości 36 mln euro, jaką Polska przyznała przedsiębiorstwu LG Chem na budowę zakładu produkującego baterie do aut elektrycznych w województwie dolnośląskim, jest zgodna z zasadami pomocy państwa UE – uznała Komisja Europejska. Wsparcie przyczyni się do rozwoju regionu i jednocześnie nie zaburzy równowagi konkurencyjnej.

Przyznana przez Polskę pomoc w wysokości 36 mln euro zasili wartą 325 mln euro inwestycję LG Chem w budowę nowego zintegrowanego pionowo zakładu produkującego baterie litowo-jonowe (Li-Ion) w województwie dolnośląskim. Baterie litowo-jonowe stosowane są w autach elektrycznych. Nowy zakład ma dostarczać baterie do ponad 80 tys. pojazdów elektrycznych rocznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Dzięki temu projektowi powstanie ponad 700 bezpośrednich miejsc pracy. Zakład produkcyjny położony jest w województwie dolnośląskim, które kwalifikuje się do pomocy regionalnej (art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Komisja oceniła środek pomocy zgodnie z Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020, umożliwiającymi państwom członkowskim wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w słabiej rozwiniętych regionach UE oraz wspieranie spójności regionalnej w ramach jednolitego rynku.

Komisja uznała, że:
– bez finansowania publicznego nie byłaby możliwa realizacja tego projektu ani w Polsce ani w innym państwie UE;
– pomoc ogranicza się do niezbędnego minimum, aby uruchomić inwestycję w Polsce, a nie poza EOG;
– pomoc inwestycyjna przyczyni się do powstania miejsc pracy, a także do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionu w niekorzystnym położeniu.

Komisja stwierdziła zatem, że pozytywne skutki projektu dla rozwoju regionalnego wyraźnie przewyższają zakłócenia konkurencji spowodowane przez pomoc państwa.

Przebieg procedury
Środek pomocy musi spełniać podane niżej warunki zgodnie z Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020:
– pomoc musi faktycznie mieć „efekt zachęty”. Oznacza to, że pomoc musi skutecznie zachęcać beneficjenta do zainwestowania w konkretny region;
– pomoc musi stanowić niezbędne minimum, aby przyciągnąć inwestycje w regionie w niekorzystnym położeniu;
– pomoc nie może przynosić nadmiernych negatywnych skutków, np. stwarzać nadwyżki mocy produkcyjnych na kurczącym się rynku;
– pomoc nie może przekraczać maksymalnej intensywności pomocy mającej zastosowanie do danego regionu;
– pomoc nie może bezpośrednio powodować przeniesienia istniejącej lub zamkniętej działalności z innych regionów UE do zakładu objętego pomocą; oraz
– pomoc nie może prowadzić do zamknięcia inwestycji w innym regionie UE, w którym poziom rozwoju gospodarczego jest taki sam lub niższy w porównaniu z rozwojem gospodarczym w regionie, w którym realizowana jest inwestycja objęta pomocą.

Aby wspierać w Europie rozwój konkurencyjnego łańcucha wartości produkcji, której głównym produktem są zrównoważone ogniwa baterii, w październiku 2017 r. Komisja zainicjowała europejski sojusz na rzecz baterii. Celem tej inicjatywy jest wykorzystanie potencjału, jaki produkcja baterii ma pod względem miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji. Rok po uruchomieniu europejskiego sojuszu na rzecz baterii widoczne są już wyraźne postępy w tworzeniu europejskiego przemysłu produkcji baterii.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.47662 w rejestrze pomocy państwa na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w Cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym pomocy państwa (State Aid Weekly e-News).

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT <<==>> LINK

 

materiał: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
tekst: Wydział Prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
opracowanie: Radio Biper Biała Podlaska

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Ogłoszenie społeczne

Ogłoszenie społeczne

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Reklama