Reklama

Wieści z Unii: Austria obniża świadczenia

W Unii nie ma dzieci drugiej kategorii – powiedziała komisarz Marianne Thyssen uzasadniając decyzję Komisji Europejskiej o skierowaniu do Austrii wezwania do usunięcia uchybienia. Dotyczy ono nowych przepisów, zgodnie z którymi świadczenia i ulgi rodzinne obywateli UE pracujących w Austrii, których dzieci mieszkają za granicą, podlegają indeksacji. W efekcie, w wielu wypadkach, świadczenia są obniżane.

Od 1 stycznia 2019 r. Austria uzależnia wysokość świadczeń rodzinnych i ulg rodzinnych dotyczących dzieci mieszkających w innym państwie członkowskim od kosztów życia w tym państwie członkowskim. Doprowadziłoby to do zmniejszenia świadczeń wypłacanych unijnym pracownikom w Austrii płacącym składki na ubezpieczenie społeczne i podatki w tym kraju z tego tylko powodu, że ich dzieci mieszkają w innym państwie członkowskim.

Unijna komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen stwierdziła: – Nasz jednolity rynek opiera się na sprawiedliwości i równym traktowaniu. W UE nie ma pracowników drugiej kategorii. Pracownicy mobilni, którzy płacą składki na ubezpieczenie społeczne tak samo, jak pracownicy lokalni, powinni otrzymywać te same świadczenia, również w przypadku, gdy ich dzieci mieszkają za granicą. W UE nie ma dzieci drugiej kategorii.

Przepisy UE dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie (WE) nr 883/2004) nie pozwalają państwom członkowskim na zmniejszanie świadczeń pieniężnych wypłacanych osobom ubezpieczonym na podstawie ich przepisów krajowych z tego tylko powodu, że członkowie ich rodzin mieszkają w innym państwie członkowskim Przepisy te zakazują również dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Zmniejszenie świadczeń rodzinnych ze względu na to, że dzieci pracownika zamieszkują za granicą, stanowi naruszenie unijnych przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jak również zasady równego traktowania pracowników będących obywatelami innego państwa członkowskiego w zakresie przywilejów socjalnych i podatkowych (rozporządzenie (UE) nr 492/2011).

Wysyłając do Austrii wezwanie do usunięcia uchybienia, Komisja Europejska oficjalnie wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Austria ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zarzutów Komisji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Kontekst
Zapewnienie sprawiedliwego jednolitego rynku jest priorytetem obecnej Komisji. W grudniu 2016 r. Komisja przedstawiła propozycję zmian w przepisach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dążąc do zapewnienia, by stały się one sprawiedliwe, jasne i łatwiejsze do egzekwowania. Wniosek ten gwarantuje swobodny przepływ osób i chroni prawa obywateli, wzmacniając jednocześnie narzędzia do zwalczania ewentualnych nadużyć. Państwa członkowskie UE doszły do porozumienia w sprawie wniosku w czerwcu 2018 r. Parlament Europejski głosował nad wnioskiem w grudniu 2018 r. W Radzie i w Parlamencie zgłoszono sugestie dotyczące dopuszczenia indeksacji świadczeń rodzinnych udzielanych na rzecz dzieci mieszkających za granicą, ale sugestie te zostały zdecydowanie odrzucone. Trwają końcowe negocjacje między wszystkimi trzema instytucjami w celu osiągnięcia kompromisu („rozmowy trójstronne”).

Zasada równego traktowania zakazuje dyskryminacji, bezpośredniej i pośredniej, ze względu na przynależność państwową. Wprowadzony w Austrii mechanizm indeksacji jest środkiem dyskryminującym, gdyż prowadzi do zmniejszenia świadczeń rodzinnych i ulg podatkowych przyznawanych pracownikom w Austrii z tego tylko powodu, że ich dzieci mieszkają w innym państwie członkowskim. Fakt, że koszty życia w innym państwie członkowskim są niższe niż w Austrii, nie ma znaczenia dla wysokości świadczenia ryczałtowego, niemającego związku z rzeczywistymi wydatkami na utrzymanie dziecka.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT <<==>> LINK

 

materiał: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
tekst: Wydział Prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
opracowanie: Radio Biper Biała Podlaska

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Ogłoszenie społeczne

Ogłoszenie społeczne

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Brak prądu w dniach 26 –30 sierpnia

W nadchodzącym tygodniu wyłączenia energii planowane są w Radzyniu Podlaskim: ul. Zabielska oraz w Parczewie, ul. Lipowa. Braki prądu spodziewane są również w Hannie, Sosnówce i Rossoszu. Z brakiem dostaw energii borykać się też będą mieszkańcy: Zabiela, Opola, Glinnego Stoku, Patkowa, Woli Osowińskiej, Cichostowa, Łózek, Walinnej, Białki, Bordziłówki i kilku innych miejscowości.

Czytaj więcej »

Reklama