Reklama

Tuczna: Radni przyjęli budżet i nowe stawki opłat za odbiór odpadów (film)

Pod koniec stycznia w Urzędzie Gminy Tuczna miała miejsce IV sesja Rady Gminy. Rada przyjęła m.in. budżet na rok 2019 i wieloletnią prognozę finansową. Budżet opiszemy już w kolejnym materiale. Dodatkowo Rada Gminy zajęła się uchwałą o planie pracy stałych komisji i Rady Gminy na 2019 rok, umowie na wynajem nieruchomości, ustanowienia wieloletniego programu osłonowego “Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”, wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki, przyjęto zasady i wysokości przyznawania diet radnym Rady Gminy Tuczna, wybrano metodę i ustalono opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi oraz przyjęto projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy.

Dyskusję wzbudziła informacja przekazana przez gości ze Starostwa Powiatowego i Firmy Level a dotycząca modernizacji ewidencji gruntów Gminy Tuczna. Trwa bowiem cyfryzacja zasobów geodezyjnych. Radny Zenon Karpiuk poinformował o rozbieżnościach jakie występują pomiędzy etapem fotograficznych a nanoszeniem danych na mapy. Nieścisłości dotyczą m.in. kwalifikacją wewnętrznych dróg jakie funkcjonują w gospodarstwach rolnych. Geodeci aktualizują dokumenty jakie znajdują się w składnicach map geodezyjnych.

Następnie w terenie weryfikują przebieg działek. Nie zawsze można dotrzeć do całego operatu geodezyjnego. Z tego powodu przystąpiono na terenie prawie całego województwa do modernizacji osnów geodezyjnych i przebiegów granic działek. Geodeci zachęcają do kontaktu z ekipami wykonującymi prace. Polecają też aktualizację danych kontaktowych właścicieli nieruchomości aby geodeci mogli w razie potrzeby wysyłać zawiadomienia. Tym bardziej, że tylko na terenie Gminy Tuczna jest problem z ustaleniem własności ok. 2 i pół tysiąca działek.

Informacje na temat prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej pokój 318, ewentualnie telefonicznie 25 246 63 17 w. 31 – 32 Firma Level – geodeci, adres www.level.com.pl

Projekty zmodernizowane operatów działek będą dostępne po wykonaniu prac przez dwa tygodnie w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej. Będzie można jeszcze wtedy wnieść uwagi. Modernizację ewidencji dokonuje się w celu uporządkowania spraw przebiegu i własności oraz ulepszenie gospodarki nieruchomościami. Podstawowy problem rolnicy zwracają uwagę na przebiegi rowów które powstawały w latach 60 – 80 XX wieku a nie ma ich naniesionych na mapach. Pojawią się na tych zmodernizowanych i zostaną włączone do gospodarstw rolnych.

Jednogłośnie rada przyjęła uchwałę na rzecz Advanced Technology Solution w Warszawie w ramach najmu masztu radiowego w Tucznej na czas do 2021 roku. Dla gminy to jedno ze źródeł dochodu a mieszkańcom zapewnienie sygnału rozsiewczego telefonii komórkowej i radiowego internetu.

Hipoteka na nieruchomości Gminy Tuczna to wyrażenie zgody na 1 mln 50 tys zł hipoteki na 3 działkach o powierzchni ponad 33 ha gruntów gminnych w Tucznej.

Rada ustaliła również stawki diet radnym. I tak Przewodniczący otrzyma 1000 zł, Wiceprzewodniczący 400 zł, Przewodniczący Komisji Stałej Rady 300 zł, Radny Gminy Tuczna 300 zł. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność na sesji Rady Gminy bądź w obradach Komisji Gminy potrącana będzie kwota 10 procent diety.

Są nowe stawki zbiórki odpadów na terenie Gminy Tuczna. Wchodzą one od 1 kwietnia 2019 roku. Ponosić je będą właściciele nieruchomości w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Nowe stawki to 12 zł miesięcznie od osoby za odpady niesegregowane. Odpady zbierane selektywnie kosztować będą mieszkańca 3 zł miesięcznie. 81.000 zł to łączna kwota wydatków jaką poniesie Gmina Tuczna związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Obsługę gminy wykonuje firma Eko Nowa z Piszczaca.

Na kolejnej sesji Rada Gminy zajmie się wynagrodzeniem za pracę sołtysów. Wójt Zygmunt Litwiniuk poinformował też o pismach jakie napłynęły do Urzędu Gminy. Zarząd Dróg Powiatowych poinformował, że w 2019 roku w związku ze znacznym zaangażowaniem finansowym w przebudowę drogi Tuczna – Matiaszówka, Gmina Tuczna nie powinna spodziewać się dodatkowych środków na realizację innych zadań. Chodzi tu głównie o remont chodników w Tucznej. Gmina w tym roku realizacji tej inwestycji może podjąć się wyłącznie własnymi środkami finansowymi.

Urząd Marszałkowi przysłał zapytanie o dalsze zainteresowanie Gminy Tuczna projektem Odnawialnych Źródeł Energii. – Oczywiście, że nadal jesteśmy zainteresowani programem. Na terenie gminy zainstalowano 40 systemów solarnych na domach prywatnych. Są kolejne chętne osoby. Z tym że, warto wiedzieć też o kosztach takiej instalacji. Zainteresowana osoba musi pokryć 15 procent z ceny netto takiej instalacji plus całą kwotę podatku VAT. Obecnie wg. kosztorysu kwota brutto instalacji 3 kW systemu po stronie użytkownika wiąże się z wkładem własnym w wysokości od 5 do 7 tysięcy złotych. Myślę, że nie przez każdą zainteresowaną osobę taka kwota może zostać uregulowana. – mówi wójt Tucznej Zygmunt Litwiniuk.

0,35 zł za kilowatogodzinę z 0.22 zł kilowatogodzinę to nowa cena energii jaką zakupiono w przetargach dla jednostek Gminy Tuczna. Cena wzrosła o ponad 50 procent. Obowiązywać będzie przez najbliższe dwa lata. Energię sprzedawać będzie Gminie Tuczna firma Elektra s.a. z Warszawy. Koszt oferty przetargowej wyniósł 330.354 zł.


materiał: Radio Biper Tuczna
temat: Tuczna gmina / Rada Gminy Tuczna
tekst i zdjęcia: Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Ogłoszenie społeczne

Ogłoszenie społeczne

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Reklama