Reklama

Rokitno: Budżet 2019. Termomodernizacja, lampy ledowe i rondo

Gmina Rokitno ma budżet na 2019 rok. Kwota planowanych dochodów budżetu oszacowana została na poziomie 13.160.541,80 zł.. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynieść ma 15.293.441,48 zł. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości – 2.132.899,68 zł. Ponad 3 mln zł przeznacza Gmina Rokitno na wydatki majątkowe. Z tych najważniejszych zadań na 2019 rok to realizowana wspólnie z Powiatem Bialskim przebudowa trasy Biała – Rokitno. Rok 2019 zapisze się w Gminie Rokitno głównie jednak pod hasłami termomodernizacji i wymiany lamp oświetleniowych na ledowe przy drogach gminnych.

 

Dochody Gminy Rokitno, w tym dochody bieżące – 12.328.751,39 zł. i dochody majątkowe – 831.790,41 zł.
Główne pozycje dochodów Gminy Rokitno w roku 2019:
1) – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.472.068,65 zł.,
2) – dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.000,00 zł.,
3) – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 32.500,00 zł.,
4) – dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.560,00 zł.,
5) – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 179.604,00 zł.

Wydatki Gminy Rokitno, z tego wydatki bieżące – 12.224.239,94 zł. i wydatki majątkowe – 3.069.201,54 zł.
Główne pozycje wydatków Gminy Rokitno w roku 2019:
1) – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami – 3.472.068,65 zł.,
2) – wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 719.224,07 zł.,
3) – wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 28.500,00 zł.,
4) – wydatki na realizacje zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 4.000,00 zł.
5) – wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – 3.560,00 zł.,
6) – wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 211.498,25 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
1) – kredytów i pożyczek – 1.668.000,00 zł.,
2) – wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 464.899,68 zł.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną – 54.000,00 zł.,
2) celową – 35.000,00 zł., z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Najważniejsze inwestycje/przedsięwzięcia:
1. Przebudowa drogi powiatowej Biała Podlaska – Rokitno. Takim najważniejszym elementem przedsięwzięcia w samym Rokitnie ma być wybudowane rondo na głównym skrzyżowaniu w miejscowości.
2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rokitno.
3. Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny – wymiana tradycyjnych lamp oświetlenia ulicznego na ledowe.
4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kołczynie.
5. Budowa wieży widokowej w Pratulinie.
6. Modernizacja budynku usługowego w Rokitnie.
7. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zaczopkach.
8. Realizacja Funduszu Sołeckiego – 253 994,24 zł.

 

materiał: Radio Biper Rokitno
temat: Rokitno gmina / Budżet 2019 / Inwestycje
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama