Logo - tylko napis 40px - blue

Reklama

Kraj: Ogólnopolska akcja społeczna mająca na celu profilaktykę czerniaka (zapowiedź)

Portal Radio Biper przystąpił do współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w promocji ogólnopolskiej kampanii społecznej mającej na celu profilaktykę czerniaka. W kampanii prócz mediów zaangażowało się również ponad 90 jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. Urząd Miasta Biała Podlaska. 

30 marca br. w Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa pt. „Innowacje w Onkologii” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma działa przy Oddziale Zabiegowym Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

Tak jak w przypadku poprzednich edycji konferencji korzystając z nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych (wideoterminale, platforma obsługi nauki PLATON), transmisji podlegać będzie obraz oraz dźwięk z Warszawy do 11 ośrodków akademickich tj.: Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, oraz Rzeszowa.

Program konferencji budują trzy sesje poświęcone wybranym nowotworom (czerniak, rak trzustki oraz rak pęcherza moczowego), a także sesja Varia, która będzie poświęcona onkologii dziecięcej. Ponadto, w każdym ośrodku akademickim dzięki zaangażowaniu kadry uniwersyteckiej odbywają się warsztaty, które nie podlegają już transmisji.

Konferencja adresowana jest do studentów, lekarzy stażystów oraz rezydentów, którzy są zainteresowani szeroko rozumianą onkologią tj.: onkologią kliniczną, chirurgią onkologiczną, patomorfologią, urologią onkologiczną. Szacujemy, iż w konferencji weźmie udział ponad dwa tysiące uczestników z całej Polski.

Konferencja jest jedynym, unikalnym w Polsce wydarzeniem naukowo – szkoleniowym z zakresu onkologii adresowanym do młodych adeptów medycyny, lekarzy stażystów oraz rezydentów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych dociera do wszystkich ośrodków akademickich, w których prowadzone jest nauczanie na kierunku lekarskim. Należy podkreślić, iż zarówno w Warszawie, jak i pozostałych miastach nie ma drugiej konferencji o porównywalnej randze, tematyce oraz zasięgu.

Prestiż konferencji budują także zaproszeni prelegenci – prezesi towarzystw naukowych z zakresu dermatologii i wenerologii, chirurgii onkologicznej i urologii, a także krajowi konsultanci w dziedzinie gastroenterologii, onkologii dziecięcej.

Agenda IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Szkoleniowej „Innowacje w Onkologii”  30.02.2019:

Godzina 8.00-9.00
Rejestracja uczestników
9.00-9.40
Oficjalne otwarcie Konferencji
✓ Przemówienie Opiekuna Koła – dr n.med. Tomasza Olesińskiego
✓ Przemówienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego – Michała Siwika
✓ Przemówienia gości honorowych
9.40-10.05 Wykład inauguracyjny Rola mediów w kształtowaniu postaw prozdrowotnych społeczeństwa Polskiego – Jacek Kurski, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.

Sesja – czerniak
10.05-10.25
Dermatoskopowa ocena zmian podejrzanych w kierunku czerniaka– prof.dr hab.n.med. Lidia Rudnicka (Warszawa)
10.25-10.45
Ocena patomorfologiczna węzła wartowniczego – prof.dr hab.n.med. Anna Nasierowska – Guttmejer (Warszawa)
10.45-11.05
Leczenie ukierunkowane molekularnie vs. immunoterpia – prof.dr hab.n.med. Piotr Rutkowski (Warszawa)
11.05-11.20
I Przerwa Kawowa

Sesja – nowotwory pęcherza moczowego
11.20-11.50
Leczenie chirurgiczne oraz rekonstrukcyjne – prof.dr hab.n.med. Piotr Chłosta (Kraków)
11.50-12.10
Ocena histopatologiczna – czego klinicysta powinien oczekiwać od patomorfologa? –
12.10-12.30
Immunoterapia raka pęcherza moczowego – Dr n.med. Sławomir Poletajew (Warszawa)
12.30-12.45
II przerwa kawowa

Sesja – rak trzustki
12.45-13.05
U kogo i kiedy protezować drogi żółciowe? – prof.dr hab.n.med. Jarosław Reguła (Warszawa)
13.05-13.25
Leczenie chirurgiczne – prof. dr hab.n.med. Paweł Lampe (Katowice)
13.25-13.45
Ocena histopatologiczna – prof.dr hab.n.med. Barbara Górnicka (Warszawa)
13.45-14.05
Leczenie systemowe w raku trzustki – Prof.dr hab.n.med. Andrzej Deptała (Warszawa)
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej
Sesja – Varia
14.05 -14.25
Onkologia dziecięca vs. dorosłych – więcej podobieństw czy różnic? – prof.dr hab.n.med. Jan Styczyński (Bydgoszcz)
14.25-14.45
Chirurgia onkologiczna dziecięca vs. dorosłych – więcej podobieństw czy różnic? prof.dr hab.n.med. Piotr Czauderna (Gdańsk)
14.45-15.00
Oficjalne zakończenie konferencji
15.20-17.00
Warsztaty

MIEJSCE KONFERENCJI:
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
e-mail: michal.siwik@onet.eu
www.wum.edu.pl


materiał: Kraj
tekst / zdjęcie: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Ogłoszenie społeczne

Ogłoszenie społeczne

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Reklama