IV sesja Rady Gminy w Międzyrzecu Podlaskim (zaproszenie)

Informujemy o IV Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wysokie ul. Rudnicka 36. Podczas sesji dyskusja nad pierwszymi zmianami w budżecie Gminy na 2019r, ustalenie pracy komisji i zmiany w statutach sołectw.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji z bieżącej działalności.
3. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski w 2019 roku
d) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Międzyrzec Podlaski,
e) przyjęcia planu pracy Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Gminy Międzyrzec Podlaski,
f) przyjęcia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Międzyrzec Podlaski,
g) przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Rady Gminy Międzyrzec Podlaski,
h) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Międzyrzec Podlaski
i) zmiany uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

 

materiał: Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim
temat: Międzyrzec Podlaski gmina / Rada Gminy w Międzyrzecu Podlaskim
tekst: Maria Szmytko sekretarz Gminy Międzyrzec Podlaski / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *