Drelów: Budżet 2019. Wodociągi, termomodernizacje, remonty Domów Ludowych

Na kwotę ponad 10 mln 300 tys złotych warte są zaplanowane na 2019 rok inwestycje w Gminie Drelów. W tym zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego warte ponad 375 tys. Gmina ma już budżet na bieżący rok. Dochody wynieść mają 30 mln 903 tys zł, wydatki 32 mln 193 tys zł. Gmina zaplanowała w br. kredyt w wysokości 1 mln 290 tys zł.

Inwestycje Gminy Drelów w 2019 roku:
Wodociągi i Kanalizacja.
Znaczna część pieniędzy przeznaczonych na inwestycje skierowana jest w tym roku w Gminie Drelów na budowę sieci wodociągowej. Konserwacja i bieżące prace to wydatek 105 tys zł. Budowa sieci w Pereszczówce, Żerocinie, Witorożu i Strzyżówce oraz rozbudowa sieci kosztować będzie prawie 6 mln 241 tys zł. Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Drelów po stronie kosztów bieżących napraw wyniesie 376 tys zł.
Drogi Gminne.
127 tys zł zabezpieczono na rozbudowę sieci dróg. Budowa drogi “Zagumienie w Dołdze” kosztować będzie 20 tys zł (Fundusz Sołecki). Nawierzchnia asfaltowa drogi w Pereszczówce w kierunku na Strzyżówkę dalsze prawie 14,5 tys zł (FS). Reszta przeznaczona została na dokumentacje projektowe: droga w Zahajkach (15 tys zł (FS)), Szóstce (20 tys zł (FS)), Kwasówce (prawie 19 tys zł (FS)), Łózkach (15 tys zł (FS)), Szachach (prawie 24 tys zł (FS)).
Gospodarka Nieruchomościami.
Za kwotę 27 tys zł Gmina Drelów zakupi w tym roku nieruchomość zabudowaną w Kwasówce.
Bezpieczeństwo Publiczne i OSP.
Zakończona zostanie budowa strażnicy OSP w Żerocinie. Przeznaczono na to ponad 101 tys zł.
Oświata.
Rok 2019 będzie rokiem termomodernizacji szkół. Projekt dotyczący szkoły w Dołdze wart jest 1 mln 275 tys zł. Prace dotyczące szkoły w Szóstce kosztować mają 40 tys zł.
Dodatkowo zaplanowano zakupy wyposażenia do do szkoły w Drelowie, przeznaczono na to zadanie prawie 880 tys zł.
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
Łącznie zabezpieczono w br. na zadania w tym dziale prawie 1 mln 130 tys zł. Nastąpi warta prawie 15,5 tys zł modernizacja Domu Ludowego w Sokulu (FS), modernizacja Domu Rękodzieła Ludowego w Zahajkach za 20 tys zł. Wykonanie ogrodzenia przy Domu Ludowym w Wólce Łózeckiej kosztować będzie pona 17 tys zł (FS). Priorytetem będzie modernizacja i remont wraz z wyposażeniem Domy Tradycji Dwóch Kultur w Żerocinie, projekt warty 1 mln 77 tys zł.

Fundusz Sołecki 2019
Aleksandrówka: kruszywo na remonty dróg gminnych – 11.735 zł,
Danówka: urządzenia siłowni zewnętrznej – 4,5 tys zł, bramki do gry w piłkę nożną – 5.743 zł,
Dołha: remont dróg gminnych – 10.024 zł,
Drelów: wymiana bramy garażowej w budynku OSP – 7 tys zł, monitoring w budynku OSP – 3 tys zł, zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej – 5 tys zł, monitoring w szkole – 5 tys zł, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do przedszkola – 3 tys zł, wymiana drzwi wejściowych w przedszkolu – 7 tys zł, oznakowanie ulic – prawie 6,5 tys zł, remonty dróg tłuczniem – 5 tys zł,
Leszczanka: namiot imprezowy – 3,5 tys zł, krzesła składane – 2,5 tys zł, stoły – 2 tys zł, drzewka i rośliny – 3,7 tys zł,
Łózki: wyposażenie świetlicy w szkole w Drelowie – 6,9 tys zł, osadnik ścieków przy Domu Ludowym – 5 tys zł,
Przechodzisko: wyposażenie świetlicy w szkole w Drelowie – 1,5 tys zł, remont dróg gminnych – ponad 14,2 tys zł,
Strzyżówka: modernizacja Domu Ludowego – 5 tys zł, osadnik ścieków przy Domu Ludowym – 7 tys zł,
Szóstka: wymiana rynien i grzejnika w Domu Ludowym – 5 tys zł, naprawa schodów oraz malowanie wewnątrz budynku filii Biblioteki – 2,6 tys zł,
Witoroż: sprzęt sportowy boiska szkolnego – 2,5 tys zł, sprzęt multimedialny dla świetlicy w szkole – 2,5 tys zł, remont dróg gminnych tłuczniem – 15 tys zł,
Worsy: zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 2 tys zł, zakup kosiarki – 2 tys zł, wymiana oświetlenia w Domu Ludowym – 3 tys zł, remonty dróg gminnych – ponad 18 tys zł,
Zahajki: tłuczeń pod drogę gminną – 6,9 tys zł,
Żerocin: tłuczeń na remont dróg – 17 tys zł, tablice z numerami posesji – 3 tys zł, budowa strażnicy OSP – 11 tys zł.

Łącznie inwestycje Gminy Drelów w 2019 roku zgodnie z przyjętym budżetem wyniosą ponad 10 mln 304 tys zł.

materiał: Radio Biper Drelów
temat: Drelów gmina / Budżet 2019 / Inwestycje
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *