Terespol: Prawie 8 i pół miliona zł na inwestycje w budżecie 2019!!!

Kilka dni przed końcem 2018 roku Rada Miasta Terespol uchwaliła budżet miasta na 2019 roku. Już w założeniach jest większy od tego przyjętego na rok ubiegły. W ciągu roku spodziewać się można dodatkowego wzrostu zarówno dochodów jak i wydatków, tym samym obecny budżet Terespola już jest największym kwotowo w historii miasta. Dzięki znacznemu wzrostowi budżetu sporo też zaplanowano do realizacji na terenie miasta w rozpoczynającym się roku.

Rok 2019 Terespol rozpoczyna z 26 mln 191 tys 380 zł założonymi po stronie dochodów oraz 27 mln 031 tys 180 zł po stronie wydatków. Budżet zakłada 839 tys zł deficytu. Wzmocniony jest natomiast 200 tys zł z nadwyżki środków pieniężnych w budżecie po roku minionym. Miasto Terespol zapisało też 1 mln 100 tys zł pochodzące z zaplanowanego na br. kredytu. W tym samym czasie odda też ponad 460 tys zł jak spłata pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Inwestycje Miasta Terespol w 2019 roku:
– przebudowa i budowa chodników na terenie miasta – 70.000 zł,
– przebudowa ulic: Kraszewskiego i Słuszki – 80.000 zł,
– modernizacja ulic: Gruntowej i Wierzbowej – jako dojazd do gruntów rolnych – 170.000 zł,
– wykup gruntów – 50.000 zł,
– rewitalizacja zdegradowanych obszarów Konowicy – 4.000.000 zł,
– projekt na blok komunalny – 60.000 zł,
– wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug – 435.500 zł,
– wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego – 8.000 zł,
– modernizacja hali sportowej – wymiana oświetlenia – przy Szkole Podstawowej nr 2 – 30.000 zł,
– odnawialne źródła energii – etap II – 2.700.000 zł,
– promocja niskoemisyjności na terenie gmin Północnej Lubelszczyzny – 794.801 zł (plus 40.000 zł jako dotacja celowa na wydatki lidera projektu Gminie Wisznice),
– termomodernizacja obiektów MOK – 50.000 zł,
– cyfrowe miasto Terespol – 21.281 zł.

Środki własne przeznaczone na inwestycje to ok. 2.451.000 zł, ze środków Unii Europejskiej uzyskane wsparcie ma wynieść ok. 6.037.000 zł. Łącznie prawie 8 i pół miliona złotych.

materiał: Radio Biper Terespol
temat: Terespol miasto / Budżet 2019 / Inwestycje
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *