Województwo: Jest projekt budżetu na 2019 rok

Na najbliższej sesji, Sejmik Województwa zajmie się projektem budżetu na rok 2019. Dochody określono na prawie 1 mld 193 i pół miliona zł. Wydatki oszacowano na poziomie prawie 1 mld 306 mln zł. W ponad miliardowym budżecie województwa znalazło się 2 i pół mln dla miasta i powiatu Biała Podlaska. Zapisano inwestycje w bialski szpital. Zabezpieczono też pieniądze na kontynuację budowy ścieżki rowerowej Biała Podlaska – Hrud. Śladowa kwota zabezpieczona została na obwodnicę Międzyrzeca. I w sumie to wszystko.

Budżet 2019 w liczbach
W budżecie 2019 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano na poziomie ponad 461 mln zł. Samorząd Województwa zaplanował też zaciągnięcie 208 mln zł kredytu w nadchodzącym roku. W tym samym czasie samorząd spłaci niecałe 94 mln zł kredytów z lat ubiegłych.

Dochody w stosunku do roku mijającego wzrosnąć mają o 15,45%. Przewidywane wykonanie 2018
roku to prawie 1 mld 34 mln zł. Wydatki w 2019r. wzrastają o 12,96% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r.

Na co i ile region dostanie pieniędzy ze stolicy województwa?
Łącznie na Powiat Bialski i Miasto Biała Podlaska zaplanowano wydatek niecałych 2 i pół miliona zł z budżetu województwa. Łącznie ze środkami z UE daje to kwotę ok. 6 mln 200 tys zł.

Na szczęście kontynuowane będą rozpoczęte już inwestycje u naszych sąsiadów. Łącznie z Powiatami: Łukowskim, Parczewskim i Włodawskim transfer środków wojewódzkich wynieść ma 210 mln zł. W tym 193 mln zł na kontynuację przebudowy drogi Parczew – Lubartów. Zastój w Powiecie Radzyńskim, tu nie zaplanowano żadnych twardych wydatków w roku 2019.

Drogi:
Województwo zaplanowało dotację bieżącą na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Międzyrzec Podlaski w kwocie 69 tys 700 zł, i gminy Terespol w kwocie 27 tys 900 zł na utrzymanie dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych samorządów.

Międzyrzec Podlaski pojawia się w budżecie Województwa Lubelskiego jeszcze raz. W punkcie pod nazwą budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813. Na kontynuację projektu zaplanowano w przyszłym roku 1 tys zł.

150 tys zł zapisano w budżecie województwa jako wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Pieniądze otrzyma Gmina Biała Podlaska. Przeznaczone będą jako wkład w budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi Nr 811 na odcinku od granicy Miasta Biała Podlaska do miejscowości Hrud.

Edukacja:
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE zaplanowano m.in. na projekt “Aktywna szkoła” w kwocie ponad 15 tys zł z budżetu województwa. Łączna wartość projektu wynosi ponad 181 tys zł. Jednostką koordynującą projekt ma być Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej.

Zdrowie:
Znaczące środki – jak co roku – skierowane są do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Ponad 338 tys zł otrzyma bialski szpital na realizację projektu “Bialska Onkologia”. To nadal w 2019 jedynie prace projektowe i dokumentacyjne. Sama budowa nowego pawilonu rozpocząć ma się w roku 2020.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej skorzysta jednak w przyszłym roku z prawie 4 mln 182 tys zł (z budżetu województwa jako wkład własny ponad 627 tys zl.) z przeznaczeniem na projekt: – „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”.

Co u sąsiadów:
Powiat Włodawa: 40 tys zł – zapisano na kontynuację budowy nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Włodawkę na trasie Nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Rejowiec – Krasnystaw. To nie wszystko co skierowane zostanie na 812.
Zapisano także 14 mln 700 tys zł które przeznaczono na kontynuację rozbudowy drogi Nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw od km 70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odcinek od km ok. 74+885 do km ok. 75+150) o dł. ok. 4,880 km. To przebudowa m.in. słynnego na całe województwo odcinka z płyt betonowych na którym właśnie trwa modernizacja.

Powiat Parczew: 193 mln 526 tys zł to kontynuacja rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odc. od km 26+662 do km 61+565 o długości prawie 35 kilometrów.

Powiat Parczew / Powiat Łęczna: rozpocznie się projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór – Łęczna od km 0+000 do km 28+460 – na ten cel zapisano 1 mln zł.

Powiat Łuków: Na zabezpieczenie wkładu własnego Województwa Lubelskiego do funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej zaplanowano w całości na dotacje bieżące, w tym dla: Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim – organizator: Gmina Stoczek Łukowski – prawie 90 i pół tys zł, oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowie –organizator: Stowarzyszenie ”Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie – kwota 66 tys zł.

 

 

materiał: Radio Biper Lublin
temat: Województwo Lubelskie / Budżet Województwa rok 2019
grafika: umwl.bip.lubelskie.pl
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *