Powiat: Zmieniono statut Powiatu Bialskiego i uaktualniono listę jednostek organizacyjnych

Ruszyła praca merytoryczna radnych wybranych podczas samorządowych wyborów w październiku br. Rada Powiatu w Białej Podlaskiej ma już za sobą pierwsze decyzje i uchwały podjęte podczas głosowań. Jedną z pierwszych była uchwała zmieniająca statut powiatu bialskiego. Statut w obecnym brzmieniu uchwalony został 29 czerwca 2009 roku. Życie samorządowe wymusza co jakiś czas wprowadzenie poprawek, dodanie bądź też usunięcie zapisów. Tak właśnie było podczas II sesji Rady Powiatu pod koniec listopada 2018r. Uaktualniono również listę Jednostek Organizacyjnych Powiatu.

Paragraf 39 statutu powiatu otrzymał nowe brzmienie:
– “Jeżeli Komisja skarg, wniosków i petycji uzna, że rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli, rada niezwłocznie wskazuje właściwy organ albo przekazuje ją właściwemu organowi, o czym powiadamia skarżącego, wnioskodawcę lub autora petycji.”

Zmiana zapisu paragrafu 39 dokonana została po sugestiach organu nadzoru i po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 10 października 2018r. od Wojewody Lubelskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 21 września 2018r. w sprawie zmiany statutu powiatu bialskiego w części dotyczącej paragrafu 39.

Nowe brzmienie otrzymał również załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Bialskiego pn.: “Jednostki organizacyjne powiatu”.

Aktualny wykaz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Bialskiego:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej,
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej,
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej,
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim,
5. Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim,
6. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach,
7. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim,
8. Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim,
9. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach,
10. Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim,
11. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Komarnie,
12. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Komarnie,
13. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Szachach,
14. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Janowie Podlaskim,
15. Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie,
16. Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach,
17. Dom Pomocy Społecznej w Kozuli,
18. Rodzinny Dom w Żabcach,
19. Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie,
20. Powiatowa Poradnia Psychiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej,
21. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Białej Podlaskiej z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim,
22. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej.

Uaktualnienie załącznika z wykazem Jednostek Organizacyjnych Powiatu wynika z rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu, zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, przekształcenia placówki opiekuńczo – wychowawczej o nazwie “Dom Dziecka w Komarnie” oraz nadania statutów jednostkom organizacyjnym powstałym w wyniku przekształcenia.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
temat: Powiat Bialski / Rada Powiatu w Białej Podlaskiej
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *