BLGD: Ogłoszenie o naborze wniosków

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

1. Termin składania wniosków: od 12.11.2018 do 26.11.2018 w godzinach od 8:30 do 15:30

2. Miejsce składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać w Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej.

3. Tryb składania wniosków: Należy złożyć oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek i biznesplan w wersji elektronicznej.

4. Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych:

–      do 70% – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

–     63,63% – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

–      do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów

5. Zakres tematyczny oraz limit środków:

  • Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej

– „Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.”- limit środków: 1 327 064,00 zł

  • Aktywizacja społeczności lokalnej

– ,„Liczba zorganizowanych imprez aktywizujących społeczeństwo na obszarze objętym LSR”- limit środków: 70 785,00 zł

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji znajduje się na stronie internetowej Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania www.blgd.eu w zakładce: „Nabór wniosków – ogłoszenia”.

Przed naborem serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki na rozwinięcie działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne z zakresu poprawnego opracowania dokumentacji konkursowej. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Odbędzie się 9 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 1, 21-500 Biała Podlaska.


materiał: Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *