XX Otwarty Konkurs Poezji Śpiewanej ,,VOICE POETICA” w Terespolu (zaproszenie)

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu przyjmuje zgłoszenia na XX Otwarty Konkurs Poezji Śpiewanej ,,VOICE POETICA” o Nagrodę Starosty Bialskiego, który odbędzie się 25 listopada w Terespolu. 

R E G U L A M I N

XX Otwartego Konkursu Poezji Śpiewanej ,, VOICE POETICA” o
Nagrodę Starosty Bialskiego
25 listopada 2018 Terespol

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu;
Współorganizator: Liceum Akademickie w Terespolu;
Partner: Restauracja ,, Galeria Smaków” w Terespolu;
Patronat: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Celem Konkursu jest:
– popularyzacja poezji śpiewanej,
– kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,
– odkrywanie i pogłębianie znajomości literatury polskiej i zagranicznej,
– zachęcanie do twórczości własnej.
 Forma realizacji:
– konkursu jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
a) piosenka autorska – własny tekst i muzyka,
b) piosenka odtwórcza – tekst i muzyka innego wykonawcy ewentualnie
kombinacja – własny tekst lub muzyka.
W każdej kategorii mogą występować soliści i zespoły.
Jeśli w danej kategorii nie znajdzie się co najmniej 40% prezentowanych utworów,
organizator może jej nie uwzględnić jako odrębnej.
Zasady uczestnictwa:
– konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich, III klas gimnazjów, uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i dorosłych,
– wykonawcy przygotowują dwa utwory wybranych autorów lub własne, z tym, że w związku ze 100 leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości jeden z utworów o treści patriotycznej,
– czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut,
– w przeglądzie mogą być prezentowane utwory publikowane w wydawnictwach
książkowych i prasie literackiej lub własnego autorstwa, nigdzie dotąd
niepublikowane.
Zasady oceniania:
oceny dokona Jury powołane przez organizatorów
– kryteria oceny:
a) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,
b) dobór repertuaru pod względem wartości artystycznej tekstu i muzyki,
c) interpretacja utworów (cenione zwłaszcza nowatorskie aranżacje),
d) ogólny wyraz artystyczny:
laureaci otrzymują nagrody pieniężne za I,II,III miejsce oraz 3 wyróżnienia,
organizator gwarantuje za I miejsce w każdej kategorii nagrodę w wysokości 400,00 zł.
o podziale pozostałej puli nagród decyduje Jury powołane przez organizatora.

Zasady organizacyjne:
– wykonawcy przesyłają ( e-mailem lub pocztą) na adres MOK dokładnie wypełnioną
kartę uczestnika ( znajduje się na stronie www.mokterespol.com w zakładce Pliki
do pobrania) do dnia 16.11.2018. Uczestnicy muszą uzyskać od organizatora
potwierdzenie otrzymania karty zgłoszenia ( telefoniczne lub mailowe).
Brak takiego potwierdzenia dowodzi, że zgłoszenie nie dotarło do organizatorów.
– przegląd odbędzie się w dniu 25.11.2018 r. o godz. 15.00 w sali bankietowej restauracji
GALERIA SMAKÓW w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 132 ( sala na piętrze),
– wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej,
– organizator zapewnia drobny poczęstunek,
– uczestnicy proszeni są o przybycie co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przeglądu, w celu dokonania weryfikacji repertuaru i wykonania próby.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie oraz jego ostatecznej interpretacji.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania kwalifikacji w przypadku dużej liczby uczestników.
Istnieje możliwość noclegu w pokojach gościnnych MOK Terespol.

Adres głównego organizatora:
Miejski Ośrodek Kultury ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol, tel: 83 375 22 65,
507 170 018, e-mail mokterespol@wp.pl
Osoby do kontaktu: Anna Pietrusik, Łukasz Pogorzelski.

>>> KARTA ZGŁOSZENIA <<<


materiał: Terespol miasto
tekst / zdjęcie: MOK w Terespolu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *