Miesięcznice Bialskie: 46 miesiąc zaległości w pozyskiwaniu środków UE dla Białej Podlaskiej

Kilka dni temu media dokonały przekazu informacji podanych przez rzecznika prezydenta Dariusza Stefaniuka dotyczących: „Rekordowych wyników w pozyskiwaniu krajowych i unijnych funduszy na rozwój miasta”. Powaleni zostaliśmy liczba projektów, padła ich wartość, padła kwota dofinansowania, rzekomo pozyskanego od 2014r. Nastąpiło też oczywiście porównanie do poprzedniego okresu programowania 2007-2013. Dokonaliśmy rzetelnego spojrzenia na ten zapierający dech w piersiach WIELKI SUKCES… I CÓŻ MY TU MAMY? – PROPAGANDA, NAGINANIE FAKTÓW, NADUŻYCIE I NIERZETELNOŚĆ, to jeszcze delikatne, w kontekście tej perfidnej manipulacji określenia. Pieniądze unijne przeciekają Miastu przez palce!

 

W skrócie:
7 mln zł to średnia wartość przedsięwzięć realizowanych w Białej Podlaskiej rok w rok w latach 2004-2006. Prawie podwoiliśmy tą kwotę w latach 2006-2014 – rocznie realizowano projekty wartości ponad 13 mln zł. Dramatycznie spadła wartość realizowanych projektów w ostatnim czasie. Lata 2014 – 2018 nie osiągnięto nawet tego co dokonano podczas pierwszych lat nauki w pisaniu projektów i pozyskiwaniu środków unijnych. Miasto Biała Podlaska realizuje obecnie projekty warte rocznie średnio ok. 5 mln 800 tys zł.

 

Nierzetelność podanej przez Urząd Miasta informacji polega na tym, że (uwzględniono liczbę i wartość) pochwalono się wszystkimi projektami, które są wciąż tylko planowane do realizacji, które przez cztery lata są przygotowywane i pomimo tych czterech lat ich przygotowywania wciąż jeszcze nie podpisano umów o ich dofinansowanie, czyli nie ma jeszcze podstaw prawnych, aby uznawać te projekty jako te, dla których uzyskano dofinansowanie!!!

Sic! (za wyjątkiem jednego z 10, dla którego umowę już podpisano – BRAWO !)

Mowa tu o projektach planowanych do realizacji w ramach tzw. Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT). I tu UWAGA!:
SIT tak naprawdę zostały zdefiniowane – ich pomysł zrodził się jeszcze w poprzedniej kadencji, ściśle rzecz ujmując na przełomie roku 2013/ 2014. Wtedy prezydentami byli: Andrzej Czapski, Adam Olesiejuk i Waldemar Godlewski.

To w oparciu o środki już wówczas niejako zagwarantowane dla tzw. miast subregionalnych (w tym Białej Podlaskiej) zrodził się pomysł poprzedniego prezydenta na tzw. „projekt Krzna”, notabene pomysł, na którym Dariusz Stefaniuk nie zostawił suchej nitki podczas poprzedniej kampanii wyborczej. Pomysł, którego głównym architektem był naczelnik Michał Romanowski, który dalej odpowiada za wykorzystanie środków unijnych pod przewodnictwem Stefaniuka i teraz pod tym przewodnictwem zmienia swoje stare pomysły.., tak swoją drogą ciekawe czy mocno je krytykując.

Fakty są takie
W ramach tzw. SIT w ciągu 4 lat kadencji Stefaniuk i Romanowski zdążyli skutecznie przygotować 1 wniosek z 10 rzekomych projektów. 4 lata nie wystarczyły, aby przygotować dokumentację i przejść proces oceny i zatwierdzenia wniosków, na które środki BYŁY ZAGWARANTOWANE, więc Stefaniuk nie musiał konkurować o te środki z innymi miastami! Po pieniądze te jednak do dziś nie sięgnięto.

Dlatego też nadużyciem jest chwalenie się projektami planowanymi do realizacji w ramach tzw. Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT), dla których źródło finansowania zostało zagwarantowanie jeszcze w poprzedniej kadencji…

Środki z RPO pod znakiem zapytania?
Jeśli zaś chodzi o inne środki w ramach tzw. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, to fakty są takie, że w obszarze edukacji Gmina Miejska jest beneficjentem 11 projektów. Ale UWAGA!:
8 z tych 11 projektów zostało napisane przez bialskie szkoły, a to, że jako beneficjent występuje Gmina Miejska Biała Podlaska wynika z prozaicznego faktu, że szkoły nie posiadają osobowości prawnej i korzystają z osobowości prawnej Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Więc to już nie pierwszy raz zawłaszcza pan Stefaniuk cudze pomysły i inicjatywy czyniąc z nich narzędzie politycznej propagandy, mające niejako legitymizować rzekomą jego skuteczność w staraniach o unijne fundusze.

Podczas całej kadencji w ramach RPO WL na lata 2014-2020 pan Stefaniuk podpisał w sumie 4 umowy na realizację projektów napisanych samodzielnie przez rzekomo sprawnie zarządzany przez niego Urząd Miasta Biała Podlaska.
Informację można zweryfikować:
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekty?wojewodztwo=3&powiat=73&fundusz=&program=2065&dzialanie=&beneficjent=Gmina+miejska+Bia%C5%82a+Podlaska&tytul=&lata=

Naginanie faktów
Jeśli zaś chodzi o Naginanie faktów, ze strony prezydenta Stefaniuka to bezsprzecznie jest nim chwalenie się i wrzucenie „do jednego worka” wraz z projektami miejskimi projektów napisanych przez spółki miejskie, których to liczba, wartość oraz kwota dofinansowania zostały sprytnie dodane do wartości zaprezentowanych nam w pięknych wykresach zawartych w informacji prasowej z dnia 10 sierpnia 2018r. Jak widać, w przypadku sytuacji niewygodnych (przegranych procesach ze zwolnionymi bezpodstawnie pracownikami) spółki są autonomiczne, kiedy zaś trzeba „złożyć się” na sukces Pana prezydenta są mu bezwzględnie podległe.

Jak wygląda rzeczywistość? Niewesoło dla obecnych władz miasta
Przedstawiamy rzeczywiste dane na dzień 17 września 2018 roku dotyczące pozyskanych środków przez Gminę Miejską Biała Podlaska w okresach 2004 -2006, 2007 – 2014 oraz 2014 – 2020. Zastrzegamy, że w informacji przesłanej z Urzędu Miasta Biała Podlaska za ostatni okres podana została kwota globalna czyli z pieniędzmi w projektach napisanych ale które jeszcze nie zostały zatwierdzone, nie zostały zaakceptowane, a w większości są nadal “gruszkami na wierzbie” i w sferze planów i marzeń, które wraz z upływem kolejnych miesięcy będzie coraz trudniej spełnić i ściągnąć pieniądze na ich realizacje do Białej Podlaskiej. Perspektywa 2014 – 2020 dobiega końca. Urząd Marszałkowski już informuje samorządy, że pieniądze przez opieszałość i braki w dokumentacji przechodzą im przed nosem (przykład Radzynia Podlaskiego materiał <<==>> LINK)

Rzeczywiste środki pozyskane przez Urząd Miasta z prezydentem Dariuszem Stefaniukiem w latach 2014 – 2020
– Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
– Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej.
– Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej
– Nauczanie eksperymentalne w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej – “”Droga ku przyszłości

wartość całość / dofinansowanie z UE
22 264 220.00 zł   /  12 903 676.24 zł
3 829 267.10 zł   /  2 712 977.83 zł
2 288 371.46 zł   /  455 431.80 zł
442 547.50 zł   /  376 165.37 zł
——————————————————–
28 824 406,06 zł   /   16 448 251.24 zł
średnio rocznie wartość projektu: 5 milionów 764 tysiące 881 zł

Rzeczywiste środki pozyskane przez Urząd Miasta z prezydentem Andrzejem Czapskim w latach 2007 – 2014
– Racjonalizacja systemu transportu publicznego w mieście Biała Podlaska – II etap
– Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie gospodarczej “Północna” w Białej Podlaskiej
– Rewitalizacja Centrum Miasta Biała Podlaska
– Przebudowa Alei Solidarności wraz z budową mostu i łącznika do ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej
– Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej: remont i modernizacja Biblioteki Głównej; utworzenie Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży wraz z MultiCentrum
– Budowa sali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej
– “Zintegrowani z e-społeczeństwem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Biała Podlaska”
– Przebudowa ulic Lubelskiej oraz Terebelskiej w mieście Biała Podlaska
– Profesjonalizacja w Urzędzie Miasta Biała Podlaska
– Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Białej Podlaskiej
– Nowoczesny pracownik oświaty. Rozwój kompetencji kadr systemu oświaty miasta Biała Podlaska.
– Utworzenie lokalnego systemu informacji i kooperacji gospodarczej dla Miasta Biała Podlaska.
– Rozwiń się z Platerką
– Zintegrowany mobilny system informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska instrumentem rozwoju handlu przygranicznego, regionalnej gospodarki i unijnego eksportu na Wschód.

wartość całość / dofinansowanie z UE
20 130 474.52 zł   /  15 024 575.26 zł
17 703 628.60 zł   /  12 803 238.50 zł
12 411 926.86 zł   /  8 671 751.68 zł
21 335 203.19 zł   /  8 010 510.55 zł
10 202 452.67 zł   /  6 551 435.12 zł
7 647 295.08 zł   /  5 868 086.25 zł
4 539 300.00 zł   /  3 798 735.00 zł
8 859 472.38 zł   /  3 587 850.00 zł
2 305 498.54 zł   /  1 959 673.76 zł
828 343.50 zł   /  704 091.98 zł
297 920.00 zł   /  253 232.00 zł
318 210.63 zł  /   222 277.72 zł
237 696.30 zł   /  202 041.86 zł
264 769.30 zł   /  180 273.60 zł
——————————————————–
107 082 191,57 zł   /   67 837 773,28 zł
średnio rocznie wartość projektu: 13 milionów 385 tysięcy 274 zł

Rzeczywiste środki pozyskane przez Urząd Miasta z prezydentem Andrzejem Czapskim w latach 2004 – 2006
– Racjonalizacja systemu transportu publicznego w mieście Biała Podlaska
– e-Miasto Biała Podlaska
– Modernizacja i racjonalizacja systemu transportowego miasta Biała Podlaska

wartość całość / dofinansowanie z UE
9 248 439.29 zł   /  6 098 834.05 zł
6 586 382.66 zł   /  4 927 075.58 zł
5 429 268.72 zł   /  3 586 968.40 zł
—————————————————–
21 264 090,67 zł   /  14 612 878,03 zł
średnio rocznie wartość projektu: 7 milionów 88 tysięcy 30 zł

Reasumując.
Przedstawione przez ekipę Stefaniuka dane są zmanipulowane i nijak się mają do rzeczywistości. Przedstawiono projekty dopiero planowanie do realizacji. Znaczny udział pokrycia finansowego dla części z projektów (w ramach SIT – RPO WL) był już zagwarantowany w poprzedniej kadencji i jego uzyskanie nie jest w żadnym wypadku zasługą Stefaniuka! Znaczna większość z projektów, dla których podpisano już umowy o dofinansowanie jest autorstwa podległych szkół lub spółek miejskich. Tym co jedynie „ratuje” sytuację w zakresie pozyskanych środków przez Stefaniuka środków zewnętrznych są politycznie dystrybuowane do „swoich ludzi w terenie” środki krajowe. Cóż, zawsze to coś…

Podsumowanie:
Miasto Biała Podlaska – jako Gmina Miejska – Urząd Miasta, realizował średniorocznie projekty z dofinasowaniem UE w okresie lat 2004 – 2006 wartości ponad 7 milionów złotych rocznie. Były to początki. Pieniędzy było stosunkowo niewiele. Okres krótki. Wszyscy się uczyliśmy wtedy jak sięgać po środki unijne. W latach 2006 – 2014 był to już pierwszy pełny okres programowania. Miasto Biała Podlaska z doświadczonymi urzędnikami i pod gospodarskim okiem realizowało każdego roku projekty z dofinansowaniem wartości średnio – ok. 13 milionów 400 tys zł. Ostatnie lata, po dojściu do władzy Dariusza Stefaniuka z wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje Adamem Chodzińskim dramatycznie spadła wartość realizowanych przedsięwzięć. Obecnie wynosi ona w latach 2014 – 2018 – niespełna 5 milionów 800 tysięcy zł. To o ponad milion złotych mniej rocznie inwestowanych pieniędzy w Białej Podlaskiej niż podczas lat 2004 – 2006. I nieco ponad 1/3 tego co realizowało miasto w latach 2006 -2014.

 

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
temat: Biała Podlaska miasto / Środki Zewnętrzne / Finanse Miasta / Miesięcznice Bialskie
tekst i opracowanie: Mariusz Maksymiuk

 

16 komentarzy

 • Liza Minelli

  Brawo za artykuł, bo już nie dobrze mi się robiło od tej pisowskiej propagandy

 • janek kowal

  chapeau bas!!! redaktorze

 • pdrromi

  Opublikować to trzeba w Słowie Podlasia, Podlasiaku i Gościu Niedzielnym:)

 • Marcin

  Pan redaktor, oczywiście “przez przypadek” pominął kilka unijnych projektów. Oto przykłady: https://www.dziennikwschodni.pl/biala-podlaska/miejskie-targowisko-w-bialej-podlaskiej-z-wiata-i-ekologiczna-zywnoscia,n,1000211997.html,
  https://www.dziennikwschodni.pl/biala-podlaska/bedzie-wiecej-led-owego-oswietlenia-w-bialej-podlaskiej,n,1000223553.html,
  https://www.dziennikwschodni.pl/biala-podlaska/protest-pomogl-biala-podlaska-zdobyla-az-9-mln-zl-na-odnawialne-zrodla-energii,n,1000223609.html

  Już te przykłady są dowodem na to, że Pana rzetelne wyliczenia i informacje nie mają nic wspólnego z prawdą. Wstyd, że tak łatwo dał się Pan redaktor zmanipulować przeciwnikom prezydenta Stefaniuka i wplątać w kampanię wyborczą bo wygląda to na artykuł pisany na zamówienie.

  • Leszek Niedaleki

   panie Marcinie. ja wzorowałem się na danych oficjalnych, tak jak podałem w linku w materiale. to, że podaje Pan linki pobrane z prasy – głównie są to medialne przekazy Urzędu Miasta – to już Pana sprawa. podpowiem, że znajdzie Pan takich informacji dziesiątki jeśli nie setki. powiem więcej. pewnie i na radiobiper takie linki by Pan znalazł. niestety wobec nas wprowadzono embargo na informacje a prezydent Stefaniuk oficjalnie nie uznał nas za portal i za redakcję. dla niego nie jesteśmy środkiem przekazu. jego problem. co do meritum. targowisko szacowane na 2.35 mln zł realizowane jest obecnie z pieniędzy miejskich których na ten cel przyznano 1 mln 350 tys. co do oświetlenia ledowego i oze czy widzi Pan w tym zakresie jakieś działania już rozpoczęte? oprócz konferencji prasowych i chwalenia się tymi niby sukcesami. widzi Pan w tym zakresie jakieś prace w mieście? ja jakoś nie widzę. mało tego, prawdopodobnie projekty przeszły. projekty. ale umowy gwarantujące miastu te pieniądze nie zostały do dziś podpisane. przypuśćmy, że stara się Pan o kredyt. ma go Pan mówiąc o nim na lewo i prawo? czy dopiero podpisując odpowiednie umowy i kompletując wcześniej wszystkie wymagane dokumenty? tych pieniędzy nie ma. na co czeka Urząd Miasta? na co czeka prezydent Stefaniuk i jego ekipa? podałem twarde dane. nie gruszki na wierzbie. co do pisania materiału pod zamówienie. tak. ma Pan rację. napisałem ten materiał pod własne zamówienie. z potrzeby własnej. zapewnić mogę tylko, że to nie ostatni. pozdrawiam. Mariusz Maksymiuk

   • Marcin

    Dziękuję za odpowiedź. Jednak nie przyłożył się Pan bo wystarczyło wpisać w Google nazwy tych projektów, żeby łatwo znaleźć informacje o ich dofinansowaniu na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Jeżeli poddaje Pan w wątpliwość wiarygodność mediów publicznych to Pana sprawa ale czy może być bardziej wiarygodne źródło niż strona internetowa instytucji, która przyznaje dofinansowanie? Mam nadzieje, że kolejne Pana dochodzenia dziennikarskie będą bardziej rzetelnej oparte na sprawdzonych informacjach a nie niechęci do takiej czy innej władzy w mieście.

    Tu jest informacja, że „6 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr CCLXXXIV/5641/2018 dokonał wyboru do dofinansowania projektu nr RPLU.05.05.00-06-0001/18 pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – etap I”, złożonego przez Gminę Miejską Biała Podlaska”
    https://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-1148-wybrano_do_dofinansowania_projekt_pn.html

    Tu jest link do listy projektów OZE, które otrzymały pieniądze:
    file:///C:/Users/MICHAL~1.ROM/AppData/Local/Temp/Lista_projektów_wybranych_do_dofinansowania.pdf

    Dodatkowo trafiłem na informację o dofinansowaniu kolejnego projektu, o którym Pan nie wspomina „Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej” https://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-1157-zakonczenie_oceny_merytorycznej.html

    Nie rozumiem tego co Pan pisze o targowisku. Rozmydla Pan temat. Proszę napisać czy miasto otrzymało dofinansowanie do tego projektu, czy nie? A jeśli otrzymało dlaczego pomija Pan ten projekt?

    • Leszek Niedaleki

     pytam, czy podpisano umowy na dofinansowanie tego co Pan podaje. ma Pan takie informacje? czy oprócz złożenia wniosku – tak, jesteśmy chętni WZIĄĆ. czy złożył ktoś z Urzędu Miasta wszystkie wymagane dokumenty do tego aby pieniądze “niby” zagwarantowane – otrzymać? ja rozmydlam a Pan nie rozumie. to, że jest Pan wstępnie zweryfikowany aby otrzymać kredyt to czy już go Pan ma? pofatygował się Pan do właściwego urzędu aby sformalizować swój wniosek? złożył Pan podpis pod fizycznym przekazaniem tych pieniędzy? to co mi Pan tutaj podsyła to informacje – że się należą, że ok, projekt i jego opis jest w porządku – ale gdzie są podpisane umowy na te pieniądze? skoro nie ma to albo borykamy się z papierologią albo coś poszło nie tak na etapie dokumentacji. na jedno wychodzi. sprawdzał Pan daty rozpoczęcia projektów które Pan podesłał? 2014 styczeń – rozpoczęcie projektu budowy energooszczędnego oświetlenie. więc kto tak na prawdę ten projekt przygotował i opracował? do jakiej grupy powinien być zaliczony jeszcze? prezydent Stefaniuk ma szczęście, że nie mam czasu grzebać się w księgowości. ale i na to przyjdzie jeszcze czas. mało tego, do końca września projekt ma być zakończony i rozliczony. niech Pan mi powie w takim razie gdzie w Białej Podlaskiej widzi Pan energooszczędne oświetlenie za 1 milion 200 tysięcy złotych? kawałek na Warszawskiej? a gdzie reszta?

     • Marcin

      A czy Pan jest pewny, że umowy na te projekty nie są podpisane? Rozumiem, że przed rzuceniem tak ciężkich oskarżeń jak kłamstwo i manipulacja, jako rzetelny dziennikarz, sprawdził Pan to? Ja w przeciwienstwie do Pana nie nazywam się dziennikarzem i to nie ja napisałem te kalumnie. To na Panu ciąży obowiązek rzetelnego sprawdzenia informacji przed ich publikacją. Jestem ciekawy, proszę napisać, co by Pan zrobił, jak by się Pan zachował gdyby okazało się, że te umowy są podpisane?

     • Leszek Niedaleki

      nic bym nie zrobił. bo gdyby były nie było by dla mnie tematu. a że czarno na białym widzę ile jest rzeczywistych dofinansowań to moim obowiązkiem było poinformować o tym. ja się cieszę, że Pan jest rzetelnym sprawdzającym. umowy podpisane nie są. a dane podane przez Urząd Miasta są w jaskrawy sposób zmanipulowane. mniej więcej tak samo jak Pana komentarze. poci się Pan tutaj aby mnie ustrzelić. ale widać po wpisach, że ja odpowiadam na Pana zarzuty. Pan jak na razie nie odpowiedział na żadne z moich pytań do Pana. tak to mniej więcej wygląda. pozdrawiam.

 • Marcin

  Myli się Pan. Umowy są podpisane a żeby się o tym przekonać wystarczyło skontaktować się z urzędem i zapytać. Oto projekty, o których dyskutowaliśmy:

  Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo-warzywnego i produktów lokalnych – targowiska przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej. Umowa o dofinansowanie Nr 00001-65171-UMO300009/17 zawarta w dniu 29.12.2017 r.

  Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – etap I. Umowa o dofinansowanie Nr RPLU.05.05.00-06-0001/18-00 zawarta w dniu 24.07.2018 r.

  Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska. Umowa o dofinansowanie Nr RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 zawarta w dniu 24.07.2018 r.

  Pana błąd polega na tym, że w swojej analizie oparł się Pan o tylko jedno źródło tj. ogólnopolską Mapę Dotacji. To źródło ma dwa poważne mankamenty: po pierwsze NIE UWZGLĘDNIA WSZYSTKICH PROJEKTÓW a jedynie te, które funkcjonują w tzw. Systemie SL, po drugie NIE JEST AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO. To też można łatwo sprawdzić.
  Jak więc Pan widzi, niestety, jedyne co Pan jaskrawo wykazał to Pana nierzetelność w podejściu do tematu. Osobiście czułbym się bardzo źle, gdybym fałszywie oskarżył i ocenił ludzi a potem nic z tym nie zrobił ale zostawiam z tym problemem Pana i Pańskie sumienie. Pozdrawiam.

  • Leszek Niedaleki

   o moich błędach będziemy mówili w momencie gdy dojdzie do rozliczeń pod koniec roku. ciesze się, że przyznał Pan, że korzystam ze źródeł które są OFICJALNE. skoro nie ma w nich umieszczonych w.w. przez Pana projektów, to ja nie mam żadnych podstaw aby sądzić, że te projekty są dopięte na ostatni guzik. kolejna rzecz to taka, którą ma Pan zawartą w moim materiale. napisałem w nim, że sytuację lekko ratuje transfer do Białej pieniędzy “politycznie dystrybuowanych” choć i tych jest niewiele jak na takie “znajomości”. twierdzi Pan, że mapa dotacji nie jest aktualizowana czy też prezentuje jeden system. to niczego nie zmienia. pieniędzy jest mniej niż prezentuje to Urząd Miasta. mało tego. te pieniądze które już są powinny dawno zacząć dla Miasta i jego mieszkańców pracować. nie pracują – bo ich nie ma. co z 200 milionami na “projekt Krzna”? co z budową rond na które “projekt został napisany”? przykłady można mnożyć. to są poważne pieniądze. OZE jest spóźnione. już bardzo spóźnione. widzi Pan w tym temacie jakieś działania potwierdzające, że te pieniądze są przyznae? że już tu pracują? co się tyczy kontaktu z Urzędem Miasta i szanownym Panem Prezydentem to dla mnie osobiście jest on nie wskazany. w obecnym Urzędzie Miasta działają procedury wzięte rodem z PRLu. to w sumie dało mi legitymację do całego mojego materiału. opisanie propagandy sukcesu której potwierdzenia na mieście ze świecą szukać. co się tyczy energooszczędności to projekt zgodnie z założeniami ma się zakończyć do końca tego miesiąca. do końca września. pytam jeszcze raz Pana, tak świetnie Panu idzie odnajdywanie tego co “mało oficjalne” gdzie w mieście powstaje oświetlenie energooszczędne wartości ponad 1 miliona zł? wykorzystamy to co nam dano? czy pojawia się kolejne pytanie – możliwe jest nie wykorzystanie pieniędzy – konieczność ich oddania, zwrot – czy nawet nie otrzymanie ich bo nie dopełniono warunków formalnych. jak wtedy uznać trzeba będzie te miliony? czas nieubłaganie biegnie. kończy się ten czas. w październiku mam nadzieję mieszkańcy Białej Podlaskiej pokażą za takie gospodarowanie w mieście jego władzom “gest Kozakiewicza”. tyle na ten moment.

 • Szef szefow

  Do dokonań tak chwalonego byłego prezydenta trzeba dodać 4,2 mln “dofinansowania” Kubusia Puchatka.. ciekawe ile by się nazbierało gdyby inne niepubliczne przedszkola i szkoły upomniały się o swoje?

 • Członek

  Jebał Cię pies Max, nie jesteś przy korycie to plujesz jadem na PREZYDENTA Stefaniuka.

  • Leszek Niedaleki

   chwilkę myślałem czy puścić ten komentarz. no cóż. jak się nie dysponuje argumentami to dysponuje się objawami spod budki z piwem. pozdrawiam! Max

 • Jacek

  Z całym szacunkiem Panie Redaktorze ale ten temat Pana przerósł. Czytam sobie dzisiaj artykuły na Onecie i trafiam na jeden w temacie funduszy europejskich w województwie lubelskim. Jest to artykuł, jak podaje autor przygotowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego a więc nie żadnym urzędem miasta i prezydentem, który wg Pana “nagina fakty”, chwaląc się sukcesem tylko w oparciu o materiały “ze źródła”. To artykuł pt. “Samorządy wspólnie realizują ważne projekty. Ich wartość przekroczy 750 mln zł”. Link: https://lublin.onet.pl/samorzady-wspolnie-realizuja-wazne-projekty-ich-wartosc-przekroczy-750-mln-zl/p0zxtbj
  I co tam piszą o Białej Podlaskiej? Cytuję: “Największym beneficjentem w ramach SIT jest Biała Podlaska. To tam będzie realizowanych 10 projektów o łącznej wartości 105 mln zł. Od przygotowania projektów do PODPISANIA (celowo zwiększyłem litery) dokumentów minęły ponad trzy lata. Dla Białej Podlaskiej najważniejszą inwestycją będzie podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz uzbrojenie terenów na lotnisku. Władze miasta będą też inwestować w rozwój komunikacji miejskiej. Wybudowanych zostanie sześć wiat przystankowych, sześć zatok autobusowych, a na ulice wyjedzie pięć nowoczesnych pojazdów. Dodatkowo mieszkańcy będą mogli korzystać z pięć tablic informacji pasażerskiej. Koszt projektu to 20 mln zł, z czego 13 mln pochodzi z funduszy europejskich.

  W Puławach największym projektem będzie „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny” o wartości 25,5 mln zł. Przebudowany zostanie też budynek Puławskiego Ośrodka Kultury. W sumie Puławy zrealizują trzy projekty za 69 mln zł. Ze Strategicznych Inwestycji Terytorialnych skorzystają też: Chełm (pięć projektów o wartości 64 mln zł) oraz Zamość (trzy projekty o łącznej wartości 82 mln zł).

  Łącznie do realizacji w ramach SIT trafią 22 projekty o wartości ponad 321 mln zł.”

  A więc chyba nie jest tak źle z tą Białą, co? I należałoby chyba komuś zwrócić honor…?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *