41. Sesja Rady Miasta Terespol (zaproszenie)

Informujemy i zapraszamy, dnia 13 lipca 2018 roku o godzinie 16:00, na XLI sesję Rady Miasta Terespol, odbędzie się ona w sali konferencyjnej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 132 w Terespolu.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
8. Zmiany w budżecie miasta Terespol na 2018 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Terespol
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Terespol
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Terespol
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Terespol
13. Sprawy bieżące
14. Zakończenie obrad

 

materiał: Terespol miasto
temat: Rada Miasta w Terespolu
tekst: A.Łukasiak UM Terespol / Leszek Niedaleki
zdjęcie: arch. radiobiper.info
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *