Tuczna: Hodowla koni zimnokrwistych szansą na zysk – konferencja (film)

25 maja w Tucznej odbyła się konferencja pt. “Hodowla koni zimnokrwistych szansą na zysk”.  Skierowana była do do hodowców koni i rolników z terenu województwa lubelskiego. 

Uczestniczy konferencji mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat hodowli koni tej rasy. Spotkanie było również szansą promocji w zakresie prowadzenia wspólnych inwestycji  w sektorze rolnym.

– Szukamy alternatywy dla rolników. Nasza gmina jest beneficjentem środków, które od rolników pochodzą, za które potem w przyszłości możemy wykonywać inwestycje, które będą służyły tym rolnikom. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim chcemy pokazać rolnikom inne możliwości zarobkowania, nie tylko w produkcji trzody chlewnej, ale również produkcji koni rasy zimnokrwistych – mówi Zygmunt Litwiniuk, wójt gminy Tuczna.

Prelegentami podczas konferencji byli wykładowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. I tak prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Dziekan Wydziału Nauk  o Zwierzętach SGGW Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt wygłosiła wykład „Skuteczne zarządzanie populacjami zwierzyny dzikiej,  a zagospodarowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. Dr Bartłomiej Popczyk SGGW Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt omówił „Grupy producenckie w hodowli koni szanse i zagrożenia”.Dr Marek Balcerak SGGW Pracownia Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej zaprezentował „Bioasekurację i zwalczanie ASF na poziomie gospodarstwa”. 

– Gmina Tuczna dzięki zaangażowaniu wielu ludzi oraz wójta, który od wielu lat promuje tą hodowlę, może zyskać, a przede wszystkim mogą zyskać rolnicy, którzy szczególnie tutaj na ścianie wschodniej zostali pozostawieni sami sobie. Ustawicznie poszukujemy alternatywy dla tych osób, które zainwestowały we własne gospodarstwa – mówi dr Marek Balcerak, pracownik naukowy SGGW, jeden z prelegentów. 

Po wykładach była możliwość osobistej konsultacji z wykładowcami. W lipcu planowana jest kolejna konferencja o podobnej tematyce.

 


materiał: Radiobiper gmina Tuczna
film / zdjęcie: Małgorzata Mieńko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *