47. sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej (zaproszenie)

Informujemy i zapraszamy na XLVII sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Sesja odbędzie się 29 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14. Obrady rozpoczną się o godz. 14:00. Radni rozpatrzą sprawozdanie finansowe i absolutorium za 2017 rok.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XLVI sesji.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok:
a) wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu,
d) przedstawienie opinii komisji stałych o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu,
e) dyskusja nad sprawozdaniami,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bialskiego za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok:
a) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego;
b) powołania członków Rady Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie;
c) zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2018 rok;
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2018 – 2025.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
11. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad.

 

materiał: Powiat Bialski
temat: Powiat Bialski / Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej / Rada Powiatu w Białej Podlaskiej
tekst: Mariusz Kiczyński przewodniczący Rady Powiatu / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *