Powiat: Nagroda 2.000 zł dla samorządu – przyjaciela kultury

Zatwierdzony został regulamin Konkursu „Samorząd gminny przyjazny kulturze” za rok 2017. Konkurs ten w Powiecie Bialskim był realizowany na przestrzeni czterech ostatnich lat i spotkał się z dużym zainteresowaniem. Jest to motywacja do kontynuowania tej akcji również i w bieżącym roku. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej proponuje, aby nagroda w konkursie była pieniężna i wzorem roku ubiegłego opiewała na kwotę 2.000 zł.

Przedsięwzięcie to jest wpisane w uchwałę Nr XLII/288/2017 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bialskiego na 2018 rok wraz ze zmianami w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, par. 4190 – Nagrody konkursowe.

Samorząd, który wygra, będzie mógł przeznaczyć środki finansowe na cele kulturalne.

 

materiał: Radiobiper Biała Podlaska
temat: Powiat Bialski / Zarząd Powiatu
grafika i opracowanie: Leszek Niedaleki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *