36. sesja Rady Gminy w Białej Podlaskiej (zaproszenie)

Informujemy i zapraszamy do udziału w XXXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Biała Podlaska, która odbędzie się dnia 22 maja 2018 r. o godz. 1400 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawy regulaminowe.
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
c) przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania i wolne wnioski radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Biała Podlaska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na 2018 r.
6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski radnych.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia

 

materiał: Biała Podlaska gmina
temat: Rada Gminy w Białej Podlaskiej
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *